Goed geregeld weer, de levering van alle medicijnen…

 In Algemeen

Na alle nieuwjaarsborrels, kerstdiners en ijspret nu ook weer eens aandacht voor een hele serieuze aangelegenheid. Hoort er ook bij, toch? En niet onbelangrijk: tanteLouise heeft een nieuw contract gesloten met het Bravis ziekenhuis voor de levering van geneesmiddelen aan al onze verpleeglocaties. De samenwerking met de ziekenhuisapotheek dateert al van 2013 maar na een verdere verfijning van de farmaceutische zorgverlening (van het klaarmaken van de medicijnen tot het bezorgen ervan en het toezicht daarop) bestond behoefte aan een nieuwe overeenkomst. Dat contract is inmiddels officieel van kracht nu raad van bestuur Bianka Mennema van Bravis samen met Conny Helder en apotheker Esther Vossebeld op het Boerenverdriet hun krabbel hebben gezet. Gezien de blije gezichten bij beide bestuurders is dat een prettig en geruststellend gevoel. Vrolijke foto, niet?