Waarom is China zo nieuwsgierig naar de ‘slimme oplossingen’ van tante?

 In Geen onderdeel van een categorie

‘Voor tanteLouise is de toekomst al begonnen’

In eigen land werd het manifest van Hugo Borst en Karin Gaemers massaal omarmd. Het oogt ook sympathiek: meer geld voor de ouderenzorg, meer handen aan het bed, meer aandacht voor de cliënten. Mooi natuurlijk, wie wil dat niet? Maar is het ook realistisch? 

Borst en Gaemers hebben ontegenzeggelijk iets goeds in gang gezet: dat we als zorgsector nog beter ons best doen voor voldoende aanwas en behoud van personeel. Maar voor de langere termijn is dat simpelweg niet genoeg. Want het aantal ouderen groeit explosief en daarmee de vraag naar complexe zorg, terwijl de arbeidsmarkt nu al onder druk staat en de personeelskrapte meer toeneemt dan we aankunnen.

Moeten we ons dan maar neerleggen bij het doemscenario dat kwalitatief hoogwaardige ouderenzorg in de toekomst niet langer te behappen is, ook niet financieel? Conny Helder, bestuurder van tanteLouise, vindt van niet. ‘Het heeft ook geen zin om bij de pakken neer te zitten, we moeten juist in beweging komen. Slimme oplossingen bedenken. Wat dat betreft is voor tanteLouise de toekomst al lang begonnen.’

Zonder de essentie van warme, persoonsgerichte zorg uit het oog te verliezen, investeert tanteLouise volop in nieuwe zorgtechnologie. Die moet niet alleen de kwaliteit van de zorg verbeteren, maar tegelijkertijd het werk van de zorgprofessionals vergemakkelijken of verlichten. ‘Dat bespaart tijd. Met de juiste ondersteuning en een hoger kennisniveau kunnen we met minder mensen meer ouderen helpen. Om dat te bereiken zullen niet alleen over onze eigen schaduw heen moeten stappen, we moeten ook durven om grenzen te verleggen. Letterlijk soms.’

In andere landen wordt de ontwikkeling van nieuwe zorgtechnologie met argusogen gevolgd. De pioniersgeest en vindingrijkheid van tanteLouise blijft daarbij niet onopgemerkt. Dit weekeinde reist Conny Helder op uitnodiging van het ministerie van VWS, samen met  Henk Herman Nap van kenniscentrum Vilans, voor een bliksembezoek af naar China. Als inleider op een groot internationaal congres belicht ze de innovatieve aspiraties van tanteLouise: ‘Het probleem van een groeiende zorgvraag en een krimpende arbeidsmarkt is niet alleen het probleem van tante, dat speelt wereldwijd. Ook in China wordt koortsachtig gezocht naar oplossingen. Dat land krijgt meer en meer te maken met de gevolgen van het jarenlange één-kind-beleid. Het aantal kwetsbare ouderen daar groeit, maar er zijn te weinig mensen om de juiste zorg te verlenen: ze zijn eenvoudigweg niet geboren.’ 

De presentatie van Conny Helder is bedoeld om te stimuleren, haar bezoek aan China vooral om te leren. Want het mes snijdt nadrukkelijk aan twee kanten. ‘Om de problemen die op ons afkomen het hoofd te kunnen bieden, is het is noodzakelijk dat we alle aanwezige kennis mobiliseren. En die ook te delen. In eigen land behoren we tot de koplopers, maar ook elders is veel denkkracht. Sommige universiteiten in China behoren tot de beste van de wereld. Deze contacten leveren ons een schat aan informatie en nieuwe ideeën op. Mooi voorbeeld: in China en Spanje hebben ze een heel andere kijk op dagverzorging. Heel interessant, iets waar we als tante echt iets mee kunnen. Het is zowel halen als brengen. Samen weet je meer, samen sta je sterker.’ 

Omdat het aantal mensen dat kan worden ingezet om zorg te verlenen eindig is én om de zorg betaalbaar te houden, schuilt in de inzet van slimme technologie een veelbelovende oplossing. De behoefte eraan is nu al groot en groeit met de dag. 

Om het belang van dergelijke initiatieven te onderstrepen en de ontwikkeling ervan te versnellen, houdt tanteLouise samen met een aantal andere organisaties op dinsdag 5 november een internationaal congres in theater De Maagd in Bergen op Zoom: Age Tech Works. Naast de presentatie van een aantal baanbrekende innovaties worden bezoekers verrast door een aantal inspirerende sprekers zoals Ernst van Koesveld (directeur-generaal Langdurige Zorg van het ministerie van VWS) en bestuurder Joep de Groot van zorgverzekeraar CZ.

Nieuwsgierig? Het congres is gratis toegankelijk voor medewerkers van zorgorganisaties. Registreren voor Age Tech Works gaat heel eenvoudig via agetechworks.com.