Goed voorbeeld doet goed volgen…

 In Geen onderdeel van een categorie

Voor tanteLouise is de toekomst van de ouderenzorg allang begonnen. Het aantal ouderen neemt in hoog tempo toe, terwijl de beschikbaarheid van kundig personeel nu al onder druk staat en dat vraagt om slimme oplossingen én een andere manier van werken. Met het programma ‘Anders Werken in de Zorg’ stimuleert tanteLouise de ontwikkeling en inzet van nieuwe technologieën die de zorg ondersteunen en zoveel tijd besparen dat we met hetzelfde aantal zorgverleners meer ouderen kunnen helpen. Niet alleen bij tante, maar ook bij al die andere zorgorganisaties die het initiatief omarmen en zich bij ‘Anders Werken in de Zorg’ hebben aangesloten.

In West-Brabant zijn dat er inmiddels twaalf, deze week haakte ook nog eens de totale âldereinsoarch in Friesland aan. Ook in het hoge noorden gaan ze aan de slag met de medicatiebril (medikaasjeglêzen) en tal van andere innovaties. Hoe mooi is dat?! Namens tanteLouise woonden directeur Jan-Kees van Wijnen, innovatie-adviseur Daan de Viet en projectleider Tseard Hofstra de kick-off in Leeuwarden bij. En tante? Die is vooral trots. Set it op Fryslân!