Hof van Nassau doet mee aan onderzoek coronavirus

 In Geen onderdeel van een categorie

Verpleeghuis Hof van Nassau in Steenbergen is een van de drie verpleeghuizen in ons land die meedoen aan een grootschalig onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus binnen zorginstellingen.

Het onderzoek wordt deze en de komende weken in opdracht van de minister van VWS en het RIVM uitgevoerd door onderzoekers van het AmsterdamUMC onder leiding van de professoren Cees Hertogh en Bianca Buurman. Door deel te nemen aan dit onderzoek helpt tanteLouise de onderzoekers om in kaart te brengen hoe het virus zich verplaatst. Hoewel er al enige tijd geen bezoek meer wordt toegelaten in verpleeghuizen en medewerkers strikt volgens de richtlijnen van het RIVM hun werk doen, treden toch nieuwe besmettingen op.

Inzicht

Het coronavirus is inmiddels wereldwijd verspreid, toch is er nog niet heel veel over bekend. Het onderzoek van AmsterdamUMC moet bijvoorbeeld inzicht geven of medewerkers en bewoners die zelf niet ziek lijken en ook geen typische corona-gerelateerde klachten hebben, toch anderen kunnen besmetten. Op basis van die informatie kunnen mogelijk betere maatregelen worden getroffen om de verspreiding van het virus verder in te dammen, extra kennis maakt het misschien ook mogelijk om de bezoekregels te versoepelen. Of juist niet, dat kan natuurlijk ook.

Testen

In het kader van het onderzoek worden in Hof van Nassau door GGD-medewerkers de komende weken kort achter elkaar een paar honderd medewerkers en cliënten dubbel getest. De deelnemers aan het onderzoek wordt ook gevraagd een korte vragenlijst in te vullen. Als aan de hand van al die gegevens de onderzoekers van het AmsterdamUMC beter kunnen herleiden hoe het virus zich verplaatst, brengen zij op basis van die bevindingen advies uit aan het ministerie en het RIVM.