TanteLouise en het coronavirus

 In Geen onderdeel van een categorie

TanteLouise neemt maatregelen om besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen en eventuele gevallen zo vroeg mogelijk te signaleren. We updaten deze pagina steeds met de meest actuele informatie.

Bij tanteLouise geldt vanaf dinsdag 26 mei een aangepaste bezoekregeling voor mantelzorgers. Buiten het bezoek op afspraak blijven onze locaties tot nader order gesloten voor bezoek.

Het sluiten van de locaties is een ingrijpende maatregel, dat beseffen we. Een die ook tante aan het hart gaat. Maar helaas ontkomen we er in deze uitzonderlijke situatie niet aan. Uiteraard doen we er alles aan om het verblijf van onze bewoners zo aangenaam en comfortabel mogelijk te maken. Onder meer met activiteiten op huiskamerniveau, beeldbellen en kletstenten waar bewoners en mantelzorgers elkaar kunnen spreken.

Dinsdag 19 mei kondigde het kabinet een versoepeling van de bezoekregeling aan. Verzorgings- en verpleeghuizen mogen, afhankelijk van de situatie op locatie en onder strikte voorwaarden, vanaf maandag 25 mei weer (zeer) beperkt bezoek toelaten. Mantelzorgers hebben hier inmiddels bericht over gekregen. Zij zijn ook geïnformeerd over het opnieuw opstarten van dagbehandelingen zoals fysiotherapie en ergotherapie.

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u een overzicht met veelgestelde vragen. Wij formuleren onze antwoorden zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze tekst. Ook kan onderstaande informatie door de actualiteit worden ingehaald. Wij passen onze website daarop zo snel mogelijk aan.

Waarom sluit tanteLouise al haar locaties voor bezoek?

Om het risico op besmetting voor onze bewoners zo klein mogelijk te houden, is slechts zeer beperkt bezoek mogelijk (lees hier de regels). TanteLouise volgt hiermee het landelijk beleid. Deze maatregel gaat ook tante aan het hart. We proberen onze bewoners ook op andere manieren met hun naasten in contact te brengen, zoals met de kletstenten. Overigens geldt er een uitzondering op de bezoekregeling voor cliënten in de palliatief-terminale fase.

Mag ik samen met een bewoner naar buiten?

Om de kans op besmetting tegen te gaan, is het niet toegestaan dat bewoners de locatie verlaten. Medewerkers en vrijwilligers kunnen eventueel nog wel een korte wandeling maken met de bewoner. De mogelijkheid tot wandelen is afhankelijk van de inzetbaarheid van medewerkers.

Kan ik nog wasgoed, boodschappen of post ophalen of brengen bij een bewoner?

Op elke locatie hebben we uitwisselmomenten georganiseerd waarin familie bijvoorbeeld was, boodschappen, post, cadeautjes of tekeningen kunnen afgeven of ophalen. Vanuit de locatie worden familieleden hierover verder geïnformeerd. Wij vragen u om pakketjes en dergelijke zoveel mogelijk tegelijkertijd met het ophalen of afgeven van de was af te geven.

Kunnen bewoners van de aanleunwoningen eten in het restaurant?

Nee, het restaurant is ook voor bewoners van de aanleunwoningen gesloten. Op een aantal locaties is wel de mogelijkheid om een maaltijd te bestellen en af te halen bij de gastvrouw. De betreffende locaties communiceren dit zelf naar de bewoners.

Hoe kan ik toch in contact blijven met een bewoner?

Tante vindt het erg belangrijk dat bewoners en mantelzorgers met elkaar in contact kunnen blijven. Een van de mogelijkheden hiervoor is bijvoorbeeld beeldbellen. TanteLouise zet de komende periode extra iPads in om dit mogelijk te maken. Mantelzorgers krijgen via de locatie informatie hierover. We kijken ook naar creatieve oplossingen zoals een ‘kletstent’ waar bewoners en mantelzorgers elkaar (met strikte veiligheidsmaatregelen) kunnen zien.

Verder mogen naasten altijd contact opnemen met de woning om te vragen hoe het gaat. Mochten zij behoefte hebben om langer te praten, dan kunnen zij contact opnemen met het Cliëntenservicebureau: 0900 – 900 4444.

Mijn naaste komt bij tanteLouise wonen. Mag ik helpen verhuizen?

Er mag één familielid meehelpen als een bewoner verhuist of juist bij ons komt wonen, mits diegene geen klachten heeft. Hij/zij wordt ondersteund door medewerkers van tanteLouise.

Kan ik een bewoner bezoeken waarvan de verwachting is dat hij/zij op korte termijn komt te overlijden?

Indien een bewoner op korte termijn komt te overlijden, wordt in overleg met de familie naar een passende bezoekregeling gezocht.

Voor gasten die verblijven in Hospice De Markies geldt een andere bezoekregeling. Meer hierover vind je op www.hospicedemarkies.nl/coronavirus.

Mag de eigen huisarts nog langskomen, ook voor niet-coronagerelateerde klachten?

Wat betreft tanteLouise mag dat. Of het ook gebeurt, hangt af van het eigen beleid van de betreffende huisarts.

Lijden bewoners erg onder de bezoekregeling? Wat doet tanteLouise om het gebrek aan contactmomenten te compenseren?

Het is niet leuk voor onze bewoners, maar we doen er alles aan om het toch gezellig te maken en het contact met de mantelzorgers te behouden.

Is het mogelijk om een bewoner tijdelijk weer mee naar huis te nemen?

Een bewoner woont niet voor niets in het verpleeg- of verzorgingshuis. Als iemand het perse wil, kunnen we dat niet tegenhouden. Maar de bewoner kan dan ook niet zomaar terugkomen. Als iemand terugkomt moet hij/zij eerst 14 dagen in quarantaine.  Vaak onderschatten de mantelzorgers hoe zwaar de zorg voor hun naaste is en gaat de zorg kwalitatief achteruit. Er wordt dan meer schade toegebracht dan dat het iets oplevert.

Waarom maakt tanteLouise geen gebruik van mantelzorgers met een zorgtaak?

We betrekken mantelzorgers in deze situatie niet bij de zorg, omdat op die manier een extra risico aanwezig is hun naaste besmet wordt.

Heeft tanteLouise wel voldoende personeel in dienst om de situatie aan te kunnen?

Ja, op dit moment wel. We hebben verschillende acties ondernomen om aan de vraag naar personeel te kunnen voldoen.

Worden bewoners open en eerlijk voorgelicht over hun situatie?

Ja, dat gebeurt voor zover iedereen dat kan begrijpen.

Is de inzet van een geestelijk verzorger voor bewoners mogelijk?

Ja, dat kan. Neem contact op met de locatie als u denkt dat uw naaste dit nodig heeft.

Hoe wordt de persoonlijke verzorging geregeld, zoals voetverzorging en de kapper?

Kappersafspraken laten doorgaan is helaas niet mogelijk. Medische voetverzorging gaat wel door, uiteraard met inachtneming van de hygiënemaatregelen.

Plaatst tanteLouise nog nieuwe cliënten?

Ja, er worden nieuwe cliënten opgenomen. Zij worden bij coronagerelateerde klachten eerst getest. Nieuwe cliënten gaan preventief 14 dagen in quarantaine op hun appartement/kamer.

Mijn naaste komt bij tanteLouise wonen. Mag ik helpen verhuizen?

Er mag één familielid meehelpen als een bewoner verhuist of juist bij ons komt wonen, mits diegene geen klachten heeft. Hij/zij wordt ondersteund door medewerkers van tanteLouise.

Behandelaren van tanteLouise hebben zich recent geschoold in het begeleiden en behandelen van mensen die herstellen van een corona-infectie. Vaak is er in zo’n geval sprake van verminderde spierkracht, een slechtere conditie en problemen met de ademhaling. Ook kunnen er problemen ontstaan met de mentale gezondheid en voeding.

Fysiotherapeuten vormen samen met ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen een mini-netwerk rondom de cliënt (waarbij uiteraard ook huisartsen en specialisten zijn betrokken) voor een zo goed mogelijk herstel. Het netwerk is er voor (extramurale) cliënten en ook voor medewerkers van tanteLouise.

Voor bezoekers van de dagverzorging en dagbesteding geldt dat alleen degene met een Wmo-indicatie zwaar, die actief wachtend zijn of overbruggingszorg nodig hebben kunnen komen, zij het in kleine groepen van maximaal zes personen. De cliënten die niet kunnen komen worden wekelijks door medewerkers van tanteLouise gebeld.

Worden er nog activiteiten georganiseerd?

Er worden alleen activiteiten georganiseerd op ‘huiskamerniveau’ met een maximum van acht bewoners. Verder organiseren we ook zoveel mogelijk één op één activiteiten.

Kunnen bewoners nog wel van de tuin/de buitenruimte gebruik maken?

Ja, mits de onderlinge afstand van 1,5 meter wordt gehandhaafd.

Mag een bewoner naar de uitvaart van een naaste die komt te overlijden?

Dat mag, hoewel het digitaal volgen van de uitvaart indien mogelijk de voorkeur heeft. De bewoner kan alleen naar de uitvaart als alle hygiënemaatregelen in acht worden genomen en hij of zij direct na de uitvaart terug naar de locatie komt.

Kunnen verjaardagen nog gevierd worden?

Verjaardagen (of andere gebeurtenissen waarbij mogelijk veel mensen aanwezig zijn) kunnen momenteel niet op de normale manier worden gevierd samen met familie. Natuurlijk is er op de groep wel aandacht voor. Op een later tijdstip zullen we de verjaardagen alsnog met familie vieren.

Op onze social media kanalen delen we regelmatig foto’s en/of filmpjes van de activiteiten op de verschillende locaties. Tante is actief op: Facebook, Instagram en LinkedIn.

Zijn er besmettingen bij tanteLouise?

Ja, helaas zijn ook bij tanteLouise op een aantal locaties bewoners/medewerkers besmet met het coronavirus. Mantelzorgers worden hierover via de locatie geïnformeerd.

Wat gebeurt er als een bewoner of medewerker besmet is?

Dan wordt met het zorgteam en locatiemanagement bepaald wat er aan extra (hygiëne-)maatregelen nodig is. Een bewoner wordt zoveel mogelijk geïsoleerd van de andere bewoners, om verdere besmettingen te voorkomen. Een positief geteste medewerker komt pas weer werken als hij/zij langer dan 24 uur klachtenvrij is.

Waarom worden niet alle bewoners en medewerkers preventief getest?

Het heeft pas zin om iemand te testen als diegene klachten heeft. Anders is er simpelweg niet voldoende viraal materiaal in keel/neus aanwezig om te kunnen testen.

Waarom dragen niet alle zorgmedewerkers standaard een mondkapje?

Het is niet nodig om standaard een mondneusmasker te dragen. Alleen als er op een woning of afdeling een besmetting of verdenking van een besmetting is, dragen onze medewerkers een mondneusmasker. We volgen hiermee de landelijke RIVM-richtlijn.

Heeft tanteLouise voldoende beschermingsmateriaal ter beschikking?

Ja. Op dit moment heeft tanteLouise voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Vrijwilligers zijn voor tante onmisbaar. Ze maken deel uit van de zorgteams en om die reden hebben zij nog wel toegang tot de locaties. Uit voorzorg en in lijn met de landelijke richtlijnen kunnen zij echter alleen komen indien zij:

  • jonger dan 70 jaar zijn (en daarmee dus niet in de kwetsbaarste risicogroep vallen);
  • er geen (verdenking van) een besmetting op de groep is;
  • geen klachten hebben zoals beschreven in de richtlijnen van het RIVM.

Sollicitatiegesprekken worden op dit moment telefonisch of via online beeldbellen gevoerd. Kijk voor meer informatie op www.werkenbij.tantelouise.nl.

Tante wordt in deze moeilijke tijd overladen met lieve berichten, donaties en allerlei spontane acties: hartverwarmend… Ook helpen? Stuur je initiatief naar hartvoor@tantelouise.nl.

Het webinar dat op donderdag 16 april is gehouden voor mantelzorgers kunt u terugkijken op YouTube.

Korte lijnen

TanteLouise volgt stipt de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Veiligheidsregio. We hebben korte lijnen met het Bravis ziekenhuis. En we nemen actief deel aan het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ), het afstemmingsoverleg in Noord-Brabant van niet-acute zorgaanbieders en de GGD, de GHOR en de veiligheidsregio’s over (maatregelen omtrent) het coronavirus. Op die manier volgen we als Brabantse zorgorganisaties zoveel mogelijk dezelfde lijn en helpen we elkaar.

Onderzoek

Verpleeghuis Hof van Nassau in Steenbergen is een van de drie verpleeghuizen in ons land die meedoen aan een grootschalig onderzoek naar de verspreiding van het coronavirus binnen zorginstellingen.

Tante in de media

Conny Helder, bestuurder van tanteLouise en bestuurslid van branchevereniging ActiZ en het RONAZ, gaf interviews bij onder meer Brabants Dagblad, NOS en de Volkskrant. Dagblad Trouw maakte een rapportage bij Hof van Nassau. Klik op de links om het item terug te lezen of te luisteren.

Ook leuk: tanteLouise is gebeld door Koningin Máxima. Ze wenst alle medewerkers, vrijwilligers, bewoners en mantelzorgers héél veel sterkte toe in deze zware tijd.

Alleen samen krijgen we corona onder controle

icon_headset_wit

Kijk voor algemene vragen over het coronavirus op de website van het RIVM. Woonachtig in de regio West-Brabant of Tholen? Kijk dan op www.corona-infopunt.nl. Hier vindt u nieuws, tips en handige links die u helpen om goed op de hoogte te blijven van de situatie in uw woonplaats.

Heeft u specifieke vragen voor tanteLouise? Bel dan met ons Cliëntenservicebureau: 0900 – 900 44 44. Onze medewerkers staan voor u klaar.