TanteLouise en het coronavirus

 In Geen onderdeel van een categorie

TanteLouise neemt maatregelen om besmetting en verspreiding van het coronavirus te voorkomen en eventuele gevallen zo vroeg mogelijk te signaleren. We updaten deze pagina steeds met de meest actuele informatie.

Onze locaties zijn open volgens bezoekregeling fase 3.

Op 1 juli is tanteLouise overgegaan naar de derde fase van de bezoekregeling. Dit betekent dat onze bewoners, in overleg met de locatie, zelf mogen beslissen wie er op bezoek komt. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee, maar het blijft oppassen. Het virus is nog niet weg, dus er blijft kans op besmetting. Daarom is het van groot belang dat we ons houden aan de hygiënerichtlijnen en de 1,5 meter maatregel. Ook moeten bezoekers zich bij binnenkomst registreren, zodat er bij een besmetting bron- en contactonderzoek kan worden gedaan.

De bezoekregeling kan per locatie een beetje verschillen. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de grootte van de locatie en doelgroep. Mantelzorgers worden door de locatiemanager geïnformeerd over de richtlijnen en werkwijze van de betreffende locatie.

De verschillende fases zijn opgesteld door de overheid. Sinds 25 mei mochten we voor het eerst weer zeer beperkt bezoek toelaten (fase 1). Op maandag 15 juni konden we de bezoekregeling wat verruimen en konden meerdere vaste bezoekers per bewoner op afspraak langskomen (fase 2). 

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u een overzicht met veelgestelde vragen. Wij formuleren onze antwoorden zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze tekst. Ook kan onderstaande informatie door de actualiteit worden ingehaald. Wij passen onze website daarop zo snel mogelijk aan.

Moet ik beschermingsmateriaal dragen tijdens mijn bezoek?

Nee, het is niet verplicht om beschermingsmateriaal te dragen tijdens uw bezoek. Wel moet u bij binnenkomst uw handen desinfecteren en moet u zich houden aan de 1,5 meter maatregel.

Mag ik samen met een bewoner naar buiten?

Vanaf 1 juli mogen bewoners – volgens fase 3 van de bezoekersregeling – zelf bepalen wanneer, hoe lang en met wie zij gaan wandelen. Uiteraard wel met inachtneming van de hygiënerichtlijnen en in afstemming met de locatie.

 

Kan ik nog afspreken in de kletstent?

Dat verschilt per locatie. Tot op heden zijn de kletstenten nog aanwezig, maar met ingang van de nieuwe bezoekregeling (fase 3) kan dit mogelijk veranderen.

Kunnen bewoners van de aanleunwoningen eten in het restaurant?

De betreffende locaties hebben afspraken gemaakt met de bewoners van de aanleunwoningen over het gebruik van de maaltijd. Deze afspraken kunnen per locatie verschillen.

Worden bewoners open en eerlijk voorgelicht over hun situatie?

Ja, dat gebeurt voor zover iedereen dat kan begrijpen.

Is de inzet van een geestelijk verzorger voor bewoners mogelijk?

Ja, dat kan. Neem contact op met de locatie als u denkt dat uw naaste dit nodig heeft.

Hoe wordt de persoonlijke verzorging geregeld, zoals voetverzorging en de kapper?

De kapsalons binnen onze locaties zijn weer geopend. In de kapsalon worden klanten van buiten gescheiden van onze bewoners, door bijvoorbeeld te werken met verschillende dagdelen. Thuiskappers, pedicures en schoonheidsspecialisten zijn welkom op afspraak en moeten hun werkzaamheden op het appartement van de bewoner uitvoeren.

Plaatst tanteLouise nog nieuwe cliënten?

Ja, mits zij geen verschijnselen van het coronavirus hebben. Alle nieuwe cliënten worden bij opname hierop getest.

Waarom maakt tanteLouise geen gebruik van mantelzorgers met een zorgtaak?

We betrekken mantelzorgers in deze situatie niet bij de zorg, omdat op die manier een extra risico aanwezig is hun naaste besmet wordt.

Heeft tanteLouise wel voldoende personeel in dienst om de situatie aan te kunnen?

Ja, op dit moment wel. We hebben verschillende acties ondernomen om aan de vraag naar personeel te kunnen voldoen.

In eerste instantie gold voor bezoekers van de dagverzorging en dagbesteding dat alleen de mensen met een Wmo-indicatie zwaar, die actief wachtend zijn of overbruggingszorg nodig hebben, konden komen. Nu wordt de dagbesteding weer langzaamaan opgestart.

Worden er nog activiteiten georganiseerd?

Er worden alleen activiteiten georganiseerd op ‘huiskamerniveau’ met een maximum van acht bewoners. Verder organiseren we ook zoveel mogelijk één op één activiteiten.

Kunnen bewoners nog wel van de tuin/de buitenruimte gebruik maken?

Ja, mits de onderlinge afstand van 1,5 meter wordt gehandhaafd.

Mag een bewoner naar de uitvaart van een naaste die komt te overlijden?

Dat mag, hoewel het digitaal volgen van de uitvaart indien mogelijk de voorkeur heeft. De bewoner kan alleen naar de uitvaart als alle hygiënemaatregelen in acht worden genomen en hij of zij direct na de uitvaart terug naar de locatie komt.

Kunnen verjaardagen nog gevierd worden?

Verjaardagen (of andere gebeurtenissen waarbij mogelijk veel mensen aanwezig zijn) kunnen gevierd worden samen met familie, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Neem contact op met de betreffende locatie om te bespreken hoe dit kan worden vormgegeven.

Op onze social media kanalen delen we regelmatig foto’s en/of filmpjes van de activiteiten op de verschillende locaties. Tante is actief op: Facebook, Instagram en LinkedIn.

Zijn er besmettingen bij tanteLouise?

Nee, op dit moment zijn al onze locaties corona-vrij.

Wat gebeurt er als een bewoner of medewerker besmet is?

Dan wordt met het zorgteam en locatiemanagement bepaald wat er aan extra (hygiëne-)maatregelen nodig is. Een bewoner wordt zoveel mogelijk geïsoleerd van de andere bewoners, om verdere besmettingen te voorkomen. Een positief geteste medewerker komt pas weer werken als hij/zij langer dan 24 uur klachtenvrij is.

Waarom worden niet alle bewoners en medewerkers preventief getest?

Het heeft pas zin om iemand te testen als diegene klachten heeft. Anders is er simpelweg niet voldoende viraal materiaal in keel/neus aanwezig om te kunnen testen.

Waarom dragen zorgmedewerkers niet standaard een mondkapje?

Het is niet nodig om standaard een mondneusmasker te dragen. Alleen als er op een woning of afdeling een besmetting of verdenking van een besmetting is, dragen onze medewerkers een mondneusmasker. We volgen hiermee de landelijke RIVM-richtlijn.

Heeft tanteLouise voldoende beschermingsmateriaal ter beschikking?

Ja. Op dit moment heeft tanteLouise voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Behandelaren van tanteLouise hebben zich recent geschoold in het begeleiden en behandelen van mensen die herstellen van een corona-infectie. Vaak is er in zo’n geval sprake van verminderde spierkracht, een slechtere conditie en problemen met de ademhaling. Ook kunnen er problemen ontstaan met de mentale gezondheid en voeding.

Fysiotherapeuten vormen samen met ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen een mini-netwerk rondom de cliënt (waarbij uiteraard ook huisartsen en specialisten zijn betrokken) voor een zo goed mogelijk herstel. Het netwerk is er voor (extramurale) cliënten en ook voor medewerkers van tanteLouise. Klik hier voor meer informatie.

Al onze vrijwilligers zijn weer welkom op locatie, mits zij geen corona gerelateerde klachten hebben. Vrijwilligers worden door de locatie zelf geïnformeerd over vanaf wanneer en voor welke activiteiten zij weer welkom zijn.

Sollicitatiegesprekken kunnen – met inachtneming van de 1,5 meter maatregel – weer fysiek gehouden worden, maar worden soms ook nog telefonisch of via beeldbellen gedaan. Ook is het in overleg weer mogelijk om mee te lopen in de locaties. Kijk voor meer informatie op www.werkenbij.tantelouise.nl.

Tante wordt in deze moeilijke tijd overladen met lieve berichten, donaties en allerlei spontane acties: hartverwarmend… Ook helpen? Stuur je initiatief naar hartvoor@tantelouise.nl.

Het webinar dat op donderdag 16 april is gehouden voor mantelzorgers kunt u terugkijken op YouTube.

Korte lijnen

TanteLouise volgt stipt de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Veiligheidsregio. We hebben korte lijnen met het Bravis ziekenhuis. En we nemen actief deel aan het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ), het afstemmingsoverleg in Noord-Brabant van niet-acute zorgaanbieders en de GGD, de GHOR en de veiligheidsregio’s over (maatregelen omtrent) het coronavirus. Op die manier volgen we als Brabantse zorgorganisaties zoveel mogelijk dezelfde lijn en helpen we elkaar.

Tante in de media

Conny Helder, bestuurder van tanteLouise en bestuurslid van branchevereniging ActiZ en het RONAZ, gaf interviews bij onder meer Brabants Dagblad, NOS en de Volkskrant. Dagblad Trouw maakte een rapportage bij Hof van Nassau. Klik op de links om het item terug te lezen of te luisteren.

Ook leuk: tanteLouise is gebeld door Koningin Máxima. Ze wenst alle medewerkers, vrijwilligers, bewoners en mantelzorgers héél veel sterkte toe in deze zware tijd.

Alleen samen krijgen we corona onder controle

icon_headset_wit

Kijk voor algemene vragen over het coronavirus op de website van het RIVM. Woonachtig in de regio West-Brabant of Tholen? Kijk dan op www.corona-infopunt.nl. Hier vindt u nieuws, tips en handige links die u helpen om goed op de hoogte te blijven van de situatie in uw woonplaats.

Heeft u specifieke vragen voor tanteLouise? Bel dan met ons Cliëntenservicebureau: 0900 – 900 44 44. Onze medewerkers staan voor u klaar.