Wethouder Mignon van der Zwan-Brasser geeft aftrap voor opleidingen in de zorg op Landgoed Vrederust

 In Geen onderdeel van een categorie

Op vrijdag 4 september 2020 geeft wethouder Mignon van der Zwan – Brasser om 11.00 uur de officiële aftrap van LandGoedLeren op Landgoed Vrederust in Halsteren. LandGoedLeren is een nieuw opleidingsinstituut van zorgorganisaties GGZ WNB, ASVZ, SDW, tanteLouise en beroepsopleider Curio. Zij bieden zij- en doorstromers de mogelijkheid om op Landgoed Vrederust de deeltijdopleiding MBO-V of Verzorgende IG/Maatschappelijke zorg te volgen.

Studenten kunnen bij de zorgorganisaties op het landgoed theorie en praktijk combineren om het vak van verpleegkundige of verzorgende te leren. Er zijn verschillende zorgaanbieders – gehandicaptenzorg, ouderenzorg, jeugdzorg en geestelijke gezondheidszorg – op Landgoed Vrederust vertegenwoordigd. Door als landgoedpartners samen te werken en samen invulling te geven aan deze nieuwe manier van opleiden, is het voor de studenten mogelijk om verschillende leerroutes te volgen en ervaring op te doen in diverse sectoren van de zorg.

Er zijn veel vacatures in de zorg en er is een grote behoefte aan goed opgeleide professionals. Door op deze manier op te leiden willen ASVZ, GGZ WNB, SDW, tanteLouise en Curio studenten boeien en voor langere tijd binden aan de zorg in de regio. Dat is een unieke en dynamische manier van opleiden toch?

Ik Zorg-contactpunt

Een andere mijlpaal deze dag is de start van het Ik Zorg-contactpunt van Transvorm, ook op Landgoed Vrederust. Geïnteresseerden in werken en/of leren in zorg en welzijn uit de regio kunnen contact opnemen
met dit contactpunt. Dit kunnen herintreders, zij-instromers of scholieren zijn, maar ook zorgmedewerkers die hun verdere kansen binnen zorg en welzijn willen verkennen. Transvorm bemant het Ik Zorgcontactpunt samen met werkgevers uit de regio. Het Ik Zorg-contactpunt is te bereiken op telefoonnummer 088-14 44 044 of per e-mail ikzorg@transvorm.org.

Over de partners

  • ASVZ is een zorgorganisatie voor mensen met een beperking. Voor al deze mensen biedt ASVZ diagnostiek, behandeling en begeleiding. Dat doen we al vanaf 1969. ASVZ werkt in Zuid-Holland Zuid, West- en NoordBrabant en de Zuid-Hollandse Eilanden.
  • GGZ WNB is al 110 jaar een aanbieder van specialistische geestelijke gezondheidszorg in de regio Westelijk Noord-Brabant en Tholen. Doel is om cliënten (weer) zo optimaal mogelijk mee te laten doen in de samenleving.
  • SDW ondersteunt kinderen, jongeren en volwassenen met een verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. SDW wil dat mensen met een verstandelijke beperking kunnen leven zoals zij dat willen.
  • Curio, per 1 september is dit de nieuwe naam voor ROC West-Brabant. Curio is de beroepsopleider van de regio met negen vmbo scholen en mbo opleidingen in de sectoren Economie, Groen, Techniek en Zorg & Welzijn.
  • Transvorm is het samenwerkingsverband van meer dan 240 zorg- en welzijnsorganisaties in de sector zorg en welzijn in Noord-Brabant. Voor en met aangesloten organisaties werkt Transvorm aan een regionale aanpak van vraagstukken op het gebied van strategisch arbeidsmarktbeleid, personeelsbeleid en opleiding.