TanteLouise en het coronavirus

 In Geen onderdeel van een categorie

TanteLouise neemt maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We updaten deze pagina steeds met de meest actuele informatie.

Op 1 juli is tanteLouise overgegaan naar de derde fase van de bezoekregeling. Dit betekent dat onze bewoners, in overleg met de locatie, zelf mogen beslissen wie er op bezoek komt. Daar zijn we natuurlijk ontzettend blij mee, maar het blijft oppassen. Het virus is nog niet weg, dus er blijft kans op besmetting. Daarom is het van groot belang dat we ons houden aan de hygiënerichtlijnen en de 1,5 meter-maatregel. Ook moeten bezoekers zich bij binnenkomst registreren, zodat er bij een besmetting bron- en contactonderzoek kan worden gedaan.

De bezoekregeling kan per locatie een beetje verschillen. Dit heeft bijvoorbeeld te maken met de grootte van de locatie en doelgroep. Mantelzorgers worden door de locatiemanager geïnformeerd over de richtlijnen en werkwijze van de betreffende locatie.

De verschillende fases zijn opgesteld door de overheid. Sinds 25 mei mochten we voor het eerst weer zeer beperkt bezoek toelaten (fase 1). Op maandag 15 juni konden we de bezoekregeling wat verruimen en konden meerdere vaste bezoekers per bewoner op afspraak langskomen (fase 2). 

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u een overzicht met veelgestelde vragen. Wij formuleren onze antwoorden zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze tekst. Ook kan onderstaande informatie door de actualiteit worden ingehaald. Wij passen onze website daarop zo snel mogelijk aan.

Mag ik op bezoek komen als ik in een gebied met code oranje ben geweest?

Als u op vakantie bent geweest in een gebied met code oranje of rood, betekent dat automatisch dat u de eerste tien dagen niet op bezoek kunt komen in onze locaties. Als u na die tien dagen nog altijd geen klachten heeft, bent u – met inachtneming van alle hygiënemaatregelen én 1,5 meter afstand – uiteraard weer van harte welkom.

Als u net over de grens in de provincie Antwerpen woont en mantelzorger bent van een bewoner in een van onze locaties, dan kijken we per locatie wat mogelijk is. Desnoods met bezoek in een aparte, afgeschermde ruimte. In dit specifieke geval moet u een mondkapje – door tanteLouise verstrekt – dragen. U dient zich ook nadrukkelijk aan de afspraken te houden: optimale handhygiëne, altijd voldoende afstand en een knuffelverbod.

Moet ik beschermingsmateriaal dragen tijdens mijn bezoek?

Er is momenteel veel aandacht voor het gebruik van mondkapjes. TanteLouise volgt daarbij onverminderd de richtlijnen van het RIVM, zowel voor het zorgpersoneel als voor bezoekers. Op dit moment is het niet verplicht om beschermingsmateriaal te dragen tijdens uw bezoek. Er geldt een uitzondering voor mantelzorgers die net over de grens in de provincie Antwerpen wonen; zij moeten een – door tanteLouise verstrekt – mondkapje dragen tijdens hun bezoek. Voor iedereen geldt dat u bij binnenkomst uw handen moet desinfecteren en dat u zich moet houden aan de 1,5 meter maatregel.

Mag ik samen met een bewoner naar buiten?

Vanaf 1 juli mogen bewoners – volgens fase 3 van de bezoekersregeling – zelf bepalen wanneer, hoe lang en met wie zij gaan wandelen. Uiteraard wel met inachtneming van de hygiënerichtlijnen en in afstemming met de locatie.

 

Kan ik nog afspreken in de kletstent?

Nee, dat is niet meer mogelijk. De kletstenten zijn inmiddels weg, nu mantelzorgers weer in de locaties op bezoek mogen komen.

Kunnen bewoners van de aanleunwoningen eten in het restaurant?

De betreffende locaties hebben afspraken gemaakt met de bewoners van de aanleunwoningen over het gebruik van de maaltijd. Deze afspraken kunnen per locatie verschillen.

Worden bewoners open en eerlijk voorgelicht over hun situatie?

Ja, dat gebeurt voor zover iedereen dat kan begrijpen.

Is de inzet van een geestelijk verzorger voor bewoners mogelijk?

Ja, dat kan. Neem contact op met de locatie als u denkt dat uw naaste dit nodig heeft.

Hoe wordt de persoonlijke verzorging geregeld, zoals voetverzorging en de kapper?

De kapsalons binnen onze locaties zijn weer geopend. In de kapsalon worden klanten van buiten gescheiden van onze bewoners, door bijvoorbeeld te werken met verschillende dagdelen. Thuiskappers, pedicures en schoonheidsspecialisten zijn welkom op afspraak en moeten hun werkzaamheden op het appartement van de bewoner uitvoeren.

Plaatst tanteLouise nog nieuwe cliënten?

Ja, mits zij geen verschijnselen van het coronavirus hebben. Alle nieuwe bewoners worden bij opname hierop getest. Afhankelijk van de uitslag van de coronatest gaan ze wel/niet in quarantaine op het eigen appartement. Zodra de bewoner 72 uur klachtenvrij is mag hij/zij net als alle anderen bezoek ontvangen met inachtneming van de regels.

Waarom maakt tanteLouise geen gebruik van mantelzorgers met een zorgtaak?

We betrekken mantelzorgers in deze situatie niet bij de zorg, omdat op die manier een extra risico aanwezig is hun naaste besmet wordt.

Heeft tanteLouise wel voldoende personeel in dienst om de situatie aan te kunnen?

Ja, op dit moment wel. We hebben verschillende acties ondernomen om aan de vraag naar personeel te kunnen voldoen.

In eerste instantie gold voor bezoekers van de dagverzorging en dagbesteding dat alleen de mensen met een Wmo-indicatie zwaar, die actief wachtend zijn of overbruggingszorg nodig hebben, konden komen. Nu wordt de dagbesteding weer langzaamaan opgestart.

Worden er nog activiteiten georganiseerd?

Tante organiseert weer activiteiten voor bewoners, bijvoorbeeld op huiskamerniveau, in het restaurant of in de tuin, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Kunnen bewoners nog wel van de tuin/de buitenruimte gebruik maken?

Ja, mits de onderlinge afstand van 1,5 meter wordt gehandhaafd.

Mag een bewoner naar de uitvaart van een naaste die komt te overlijden?

Dat mag, hoewel het digitaal volgen van de uitvaart indien mogelijk de voorkeur heeft. De bewoner kan alleen naar de uitvaart als alle hygiënemaatregelen in acht worden genomen.

Kunnen verjaardagen nog gevierd worden?

Verjaardagen (of andere gebeurtenissen waarbij mogelijk veel mensen aanwezig zijn) kunnen gevierd worden samen met familie, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Neem contact op met de betreffende locatie om te bespreken hoe dit kan worden vormgegeven.

Op onze social media kanalen delen we regelmatig foto’s en/of filmpjes van de activiteiten op de verschillende locaties. Tante is actief op: Facebook, Instagram en LinkedIn.

Wat gebeurt er als een bewoner of medewerker besmet is?

Dan wordt met het zorgteam en locatiemanagement bepaald wat er aan extra (hygiëne-)maatregelen nodig is. Een bewoner wordt zoveel mogelijk geïsoleerd van de andere bewoners, om verdere besmettingen te voorkomen.

Waarom dragen zorgmedewerkers niet standaard een mondkapje?

TanteLouise volgt de landelijke richtlijnen van het RIVM. Het is niet nodig om standaard een mondneusmasker te dragen.

Heeft tanteLouise voldoende beschermingsmateriaal ter beschikking?

Ja. Op dit moment heeft tanteLouise voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Behandelaren van tanteLouise hebben zich recent geschoold in het begeleiden en behandelen van mensen die herstellen van een corona-infectie. Vaak is er in zo’n geval sprake van verminderde spierkracht, een slechtere conditie en problemen met de ademhaling. Ook kunnen er problemen ontstaan met de mentale gezondheid en voeding.

Fysiotherapeuten vormen samen met ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen een mini-netwerk rondom de cliënt (waarbij uiteraard ook huisartsen en specialisten zijn betrokken) voor een zo goed mogelijk herstel. Het netwerk is er voor (extramurale) cliënten en ook voor medewerkers van tanteLouise. Klik hier voor meer informatie.

Al onze vrijwilligers zijn weer welkom op locatie, mits zij geen corona gerelateerde klachten hebben. Vrijwilligers worden door de locatie zelf geïnformeerd over vanaf wanneer en voor welke activiteiten zij weer welkom zijn.

Korte lijnen

TanteLouise volgt stipt de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Veiligheidsregio. We hebben korte lijnen met het Bravis ziekenhuis. En we nemen actief deel aan het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ), het afstemmingsoverleg in Noord-Brabant van niet-acute zorgaanbieders en de GGD, de GHOR en de veiligheidsregio’s over (maatregelen omtrent) het coronavirus. Op die manier volgen we als Brabantse zorgorganisaties zoveel mogelijk dezelfde lijn en helpen we elkaar.

Tante in de media

Conny Helder, bestuurder van tanteLouise en bestuurslid van branchevereniging ActiZ en het RONAZ, gaf interviews bij onder meer Brabants Dagblad, NOS en de Volkskrant. Dagblad Trouw maakte een rapportage bij Hof van Nassau. Klik op de links om het item terug te lezen of te luisteren.

Ook leuk: tanteLouise is gebeld door Koningin Máxima. Ze wenst alle medewerkers, vrijwilligers, bewoners en mantelzorgers héél veel sterkte toe in deze zware tijd.

Alleen samen krijgen we corona onder controle

icon_headset_wit

Kijk voor algemene vragen over het coronavirus op de website van het RIVM. Woonachtig in de regio West-Brabant of Tholen? Kijk dan op www.corona-infopunt.nl. Hier vindt u nieuws, tips en handige links die u helpen om goed op de hoogte te blijven van de situatie in uw woonplaats.

Heeft u specifieke vragen voor tanteLouise? Bel dan met ons Cliëntenservicebureau: 0900 – 900 44 44. Onze medewerkers staan voor u klaar.