TanteLouise en het coronavirus

 In Geen onderdeel van een categorie

TanteLouise neemt maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We updaten deze pagina steeds met de meest actuele informatie.

Het kabinet kondigde dinsdag 13 oktober nieuwe maatregelen aan om verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Maar een sluiting van de verpleeghuizen zoals in het voorjaar komt niet terug, aldus minister De Jonge. ‘Zorginstellingen hoeven niet nogmaals helemaal dicht. Mensen hebben de warmte van degenen die hen lief hebben nodig.’ Daar kan tanteLouise het alleen maar mee eens zijn. Bezoek blijft mogelijk, ook als er op een van onze locaties een besmetting is. Alleen in zeer uitzonderlijke gevallen kan een locatie tijdelijk sluiten voor bezoek (bijvoorbeeld bij een grote uitbraak).

Wel is de situatie in onze regio op dit moment zorgelijk. Bij tanteLouise gelden daarom de volgende voorzorgsmaatregelen:

  • Blijf thuis bij klachten;
  • Houd je aan de algemene hygiënemaatregelen: houd 1,5 meter afstand, was regelmatig je handen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • Desinfecteer bij binnenkomst je handen;
  • Registreer je bezoek bij binnenkomst;
  • Zorg- en ondersteuningstaken binnen 1,5 meter afstand? Draag een mondneusmasker. Buiten 1,5 meter afstand: niet verplicht, mag wel (lees hier meer over ons mondkapjesbeleid);
  • Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op.

Mantelzorgers worden door de locatie geïnformeerd over eventuele extra maatregelen.

Overzicht besmettingen op locaties

Op deze pagina vind je een overzicht van de locaties die in quarantaine of isolatie zijn vanwege (vermoeden van) coronabesmettingen.

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u een overzicht met veelgestelde vragen. Wij formuleren onze antwoorden zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze tekst. Ook kan onderstaande informatie door de actualiteit worden ingehaald. Wij passen onze website daarop zo snel mogelijk aan.

Mag ik op bezoek komen als ik in een gebied met code oranje ben geweest?

Als u in een gebied met code oranje of rood woont, draag dan een chirurgisch mondneusmasker als u bij tanteLouise op bezoek komt. Het mondmasker krijgt u op locatie. Houd u zich ook aan de overige hygiënemaatregelen, waaronder 1,5 meter afstand houden en regelmatig handen wassen.

Volg daarnaast de richtlijnen van het RIVM als u op vakantie in een gebied met code oranje of rood bent geweest.

Moet ik beschermingsmateriaal dragen tijdens mijn bezoek?

Als u zorg- en ondersteuningstaken verricht als mantelzorger waarbij u geen 1,5 meter afstand kunt houden, draag dan een mondneusmasker. Dat masker krijgt u van tanteLouise. Buiten de 1,5 meter is een mondkapje niet verplicht, maar mag het wel. Meer uitleg over het mondkapjesbeleid van tanteLouise staat op deze pagina.

In sommige gevallen wordt u door de locatie gevraagd om beschermende kleding te dragen, als er een (mogelijke) besmetting op de woning of afdeling is.

Mag ik samen met een bewoner naar buiten?

Vanaf 1 juli mogen bewoners – volgens fase 3 van de bezoekersregeling – zelf bepalen wanneer, hoe lang en met wie zij gaan wandelen. Uiteraard wel met inachtneming van de hygiënerichtlijnen en in afstemming met de locatie.

 

Kan ik nog afspreken in de kletstent?

Nee, dat is niet meer mogelijk. De kletstenten zijn inmiddels weg, nu mantelzorgers weer in de locaties op bezoek mogen komen.

Kunnen bewoners van de aanleunwoningen eten in het restaurant?

De betreffende locaties hebben afspraken gemaakt met de bewoners van de aanleunwoningen over het gebruik van de maaltijd. Deze afspraken kunnen per locatie verschillen.

Worden bewoners open en eerlijk voorgelicht over hun situatie?

Ja, dat gebeurt voor zover iedereen dat kan begrijpen.

Is de inzet van een geestelijk verzorger voor bewoners mogelijk?

Ja, dat kan. Neem contact op met de locatie als u denkt dat uw naaste dit nodig heeft.

Hoe wordt de persoonlijke verzorging geregeld, zoals voetverzorging en de kapper?

De kapsalons binnen onze locaties zijn weer geopend. In de kapsalon worden klanten van buiten gescheiden van onze bewoners, door bijvoorbeeld te werken met verschillende dagdelen. Thuiskappers, pedicures en schoonheidsspecialisten zijn welkom op afspraak en moeten hun werkzaamheden op het appartement van de bewoner uitvoeren.

Plaatst tanteLouise nog nieuwe cliënten?

Ja, mits zij geen verschijnselen van het coronavirus hebben. Alle nieuwe bewoners worden bij opname hierop getest. Afhankelijk van de uitslag van de coronatest gaan ze wel/niet in quarantaine op het eigen appartement. Zodra de bewoner 72 uur klachtenvrij is mag hij/zij net als alle anderen bezoek ontvangen met inachtneming van de regels.

Waarom maakt tanteLouise geen gebruik van mantelzorgers met een zorgtaak?

We betrekken mantelzorgers in deze situatie niet bij de zorg, omdat op die manier een extra risico aanwezig is hun naaste besmet wordt.

Heeft tanteLouise wel voldoende personeel in dienst om de situatie aan te kunnen?

Ja, op dit moment wel. We hebben verschillende acties ondernomen om aan de vraag naar personeel te kunnen voldoen.

De dagverzorging en dagbesteding bij tanteLouise is weer opgestart. Wel kunnen extra maatregelen nodig zijn als er ergens een (vermoeden van) een besmetting is.

Worden er nog activiteiten georganiseerd?

Tante organiseert weer activiteiten voor bewoners, bijvoorbeeld op huiskamerniveau, in het restaurant of in de tuin, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden.

Kunnen bewoners nog wel van de tuin/de buitenruimte gebruik maken?

Ja, mits de onderlinge afstand van 1,5 meter wordt gehandhaafd.

Mag een bewoner naar de uitvaart van een naaste die komt te overlijden?

Dat mag, hoewel het digitaal volgen van de uitvaart indien mogelijk de voorkeur heeft. De bewoner kan alleen naar de uitvaart als alle hygiënemaatregelen in acht worden genomen.

Kunnen verjaardagen nog gevierd worden?

Verjaardagen (of andere gebeurtenissen waarbij mogelijk veel mensen aanwezig zijn) kunnen gevierd worden samen met familie, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Neem contact op met de betreffende locatie om te bespreken hoe dit kan worden vormgegeven.

Op onze social media kanalen delen we regelmatig foto’s en/of filmpjes van de activiteiten op de verschillende locaties. Tante is actief op: Facebook, Instagram en LinkedIn.

Wat gebeurt er als een bewoner of medewerker besmet is?

Dan wordt met het zorgteam en locatiemanagement bepaald wat er aan extra (hygiëne-)maatregelen nodig is. Een bewoner wordt zoveel mogelijk geïsoleerd van de andere bewoners, om verdere besmettingen te voorkomen.

Heeft tanteLouise voldoende beschermingsmateriaal ter beschikking?

Ja. Op dit moment heeft tanteLouise voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Behandelaren van tanteLouise hebben zich recent geschoold in het begeleiden en behandelen van mensen die herstellen van een corona-infectie. Vaak is er in zo’n geval sprake van verminderde spierkracht, een slechtere conditie en problemen met de ademhaling. Ook kunnen er problemen ontstaan met de mentale gezondheid en voeding.

Fysiotherapeuten vormen samen met ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen een mini-netwerk rondom de cliënt (waarbij uiteraard ook huisartsen en specialisten zijn betrokken) voor een zo goed mogelijk herstel. Het netwerk is er voor (extramurale) cliënten en ook voor medewerkers van tanteLouise. Klik hier voor meer informatie.

Al onze vrijwilligers zijn weer welkom op locatie, mits zij geen corona gerelateerde klachten hebben. Vrijwilligers worden door de locatie zelf geïnformeerd over vanaf wanneer en voor welke activiteiten zij weer welkom zijn.

Korte lijnen

TanteLouise volgt de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Veiligheidsregio. We hebben korte lijnen met het Bravis ziekenhuis. En we nemen actief deel aan het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ), het afstemmingsoverleg in Noord-Brabant van niet-acute zorgaanbieders en de GGD, de GHOR en de veiligheidsregio’s over (maatregelen omtrent) het coronavirus. Op die manier volgen we als Brabantse zorgorganisaties zoveel mogelijk dezelfde lijn en helpen we elkaar.

Tante in de media

Conny Helder, bestuurder van tanteLouise en bestuurslid van branchevereniging ActiZ en het RONAZ, gaf interviews bij onder meer Brabants Dagblad, NOS en de Volkskrant. Dagblad Trouw maakte een rapportage bij Hof van Nassau. Klik op de links om het item terug te lezen of te luisteren.

Ook leuk: tanteLouise is gebeld door Koningin Máxima. Ze wenst alle medewerkers, vrijwilligers, bewoners en mantelzorgers héél veel sterkte toe in deze zware tijd.

Alleen samen krijgen we corona onder controle

icon_headset_wit

Kijk voor algemene vragen over het coronavirus op de website van het RIVM. Woonachtig in de regio West-Brabant of Tholen? Kijk dan op www.corona-infopunt.nl. Hier vindt u nieuws, tips en handige links die u helpen om goed op de hoogte te blijven van de situatie in uw woonplaats.

Heeft u specifieke vragen voor tanteLouise? Bel dan met ons Cliëntenservicebureau: 0900 – 900 44 44. Onze medewerkers staan voor u klaar.