Groot aantal besmettingen in Het Nieuwe ABG

 In Geen onderdeel van een categorie

Het Nieuwe ABG in het centrum van Bergen op Zoom is hard getroffen door het coronavirus. Voor zover nu bekend is bij 48 bewoners en bij ruim twintig medewerkers de aanwezigheid van het virus aangetoond. Dat aantal kan nog verder oplopen; vandaag heeft tanteLouise uit voorzorg alle andere bewoners en medewerkers op locatie preventief laten testen.

TanteLouise is in de coronacrisis niet eerder geconfronteerd met een uitbraak van deze omvang. “We werken in Het Nieuwe ABG niet anders dan anders. Tot nu toe ging het virus veelal aan onze deur voorbij, deze keer niet”, zegt bestuurder Conny Helder, die moet gissen naar de oorzaak. Al ziet ze wel een patroon. “Tijdens de eerste golf, eerder dit jaar, duurde het lang voordat het virus onze regio bereikte. Op dit moment is dat anders. Het aantal besmettingen op en rond de Brabantse Wal is relatief hoog. Dat maakt de kans dat het virus onze huizen binnenkomt uiteraard ook groter.”

Tot op heden is het niet gelukt om de bron van de uitbraak te herleiden. Waarschijnlijk gaat dat ook niet gebeuren, vreest Conny Helder. “Bij een kleine uitbraak brengen we meteen in kaart wie met wie in contact is geweest. Met gerichte maatregelen kunnen we zo’n brandhaard dan relatief snel indammen. Dat is nu niet gelukt. Daarvoor is deze uitbraak en het aantal onderlinge contacten eenvoudig te groot.”

TanteLouise heeft direct alle noodzakelijke maatregelen getroffen om de zorg aan de bewoners van Het Nieuwe ABG zo goed mogelijk te organiseren. Ook nu de druk op de dienstroosters toeneemt. “Gelukkig is de solidariteit onder onze medewerkers groot. Personeel van andere locaties springt bij om de collega’s in Het Nieuwe ABG te helpen, om mantelzorgers zo goed mogelijk te informeren is een belteam geformeerd. We doen wat we kunnen.”

Op deze pagina zie je welke afdelingen of woningen van tanteLouise op dit moment quarantaine of isolatie zijn.