TanteLouise gaat versneld bewoners verpleeghuizen vaccineren

 In Geen onderdeel van een categorie

Minister Hugo de Jonge kondigde het in de persconferentie van dinsdagavond aan: volgende week wordt bij een beperkt aantal zorgorganisaties in het land vervroegd gestart met het vaccineren van kwetsbare ouderen tegen het coronavirus. Ook tanteLouise behoort tot die selecte groep. “We werken hier uiteraard – vooral ook in het belang van onze bewoners – graag aan mee”, zegt bestuurder Conny Helder.

Foto: iStockphoto

De voorbereidingen voor het grootschalig vaccinatieprogramma zijn bij tanteLouise inmiddels in volle gang. “Het is een behoorlijke logistieke operatie die in korte tijd moet worden uitgevoerd. Dat vraagt een extra inspanning, maar die kunnen we aan.”

Verpleeghuisbewoners
Het gaat in eerste instantie om verpleeghuisbewoners die onder de medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde van tanteLouise vallen. In goed overleg met de huisartsen proberen we daarna ook de bewoners met een verzorgingshuisindicatie zo snel mogelijk te vaccineren.

Pilot
Eerder al is een begin gemaakt met het inenten van de zorgmedewerkers. Aanvankelijk zouden de bewoners van de verpleeghuizen pas later aan de beurt zijn, maar het ministerie verlegt nu die koers, onder meer op voorspraak van de Gezondheidsraad. Met de pilot wil VWS ervaring opdoen die mogelijk van pas komt bij de verdere uitvoering van het vaccinatieprogramma voor deze specifieke doelgroep. “Aan het transport, opslag en het verwerken van het vaccin worden bijzondere eisen gesteld. Dat wordt een hele puzzel. Als tanteLouise werken we graag mee om uit te dokteren hoe we dat hele proces zo goed en efficiënt mogelijk kunnen uitvoeren. Die kennis en ervaring delen we graag met onze collega-organisaties.”

Criteria
Bij de selectie van zorginstellingen die mogen voorsorteren heeft het ministerie zich laten leiden door verschillende criteria, zoals de schaalgrootte van de organisatie en het aantal beschikbare vaccins van BioNTech Pfizer. Ook moeten de zorgorganisaties aan een aantal voorwaarden voldoen. “Zo is het nodig dat we als tanteLouise tijdig een toestemmingsverklaring hebben van alle bewoners die worden gevaccineerd of van hun wettelijk vertegenwoordiger. Uiteraard moeten er ook voldoende professionals beschikbaar zijn voor het vaccineren en voldoende koelcapaciteit voor de opslag van het vaccin.”

Eerste injectie
De bewoners met een verpleeghuisindicatie van de diverse locaties van tanteLouise krijgen volgende week hun eerste injectie. Drie weken later volgt een tweede inenting. “Het is mooi dat we dit versneld kunnen doen. Sommige locaties zijn hard getroffen door het coronavirus. Dat we nu zowel onze medewerkers als onze bewoners kunnen vaccineren is een enorme stap vooruit en biedt nieuw perspectief. En daar zijn we met z’n allen wel aan toe.”

Meer weten?
Op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en antwoorden. Deze Q&A vullen we de komende week verder aan.