Locaties van tanteLouise in quarantaine of isolatie

 In Geen onderdeel van een categorie

Als bewoners van tanteLouise (mogelijk) met het coronavirus besmet zijn, dan gaat de woning, afdeling of locatie geheel of gedeeltelijk in quarantaine of isolatie. Bezoek blijft (in de meeste gevallen) wel mogelijk. Op deze pagina zie je welke woningen in quarantaine of isolatie zijn.

Bewoners gaan in quarantaine of isolatie om verdere verspreiding van het virus te voorkomen. Net zoals mensen thuis in quarantaine gaan bij klachten, een positieve test van henzelf of van een direct contact.

Quarantaine of isolatie?
Een bewoner gaat in quarantaine als hij of zij geen ziekteverschijnselen of klachten heeft, maar wel (mogelijk) contact heeft gehad met iemand die wél symptomen heeft en/of positief getest is. Soms gaat de hele afdeling in quarantaine, soms enkele appartementen.

Een bewoner gaat in isolatie op het eigen appartement, als hij of zij positief is getest en/of ziekteverschijnselen of klachten heeft passend bij het coronavirus. Aan isolatie is vooraf vooraf geen einddatum te geven, omdat dat te maken heeft met het klachtenvrij zijn van bewoners.

Bezoek
Voor woningen in quarantaine of isolatie gelden extra voorzorgsmaatregelen. Medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers worden door tanteLouise geïnformeerd. Bezoek blijft mogelijk, tenzij er zich uitzonderlijke situaties voordoen. Lees meer over onze maatregelen op deze pagina.

Locatie  Woning/afdeling  Gedeeltelijk of cohort?  Isolatie of quarantaine?
Bosgaard  Woning 6  Gedeeltelijk  Isolatie
Vossemeren  PG  Gedeeltelijk  Isolatie