icon_massage

Ergotherapie

Het uitvoeren van dagelijkse activiteiten in huis (bv. traplopen of huishoudelijke taken) op het werk of in buurt is voor u niet meer vanzelfsprekend. Dit kan komen door ouderdom, een psychische of lichamelijke beperking of door beperkte sociale mogelijkheden. De ergotherapeut richt zich op de praktische gevolgen hiervan in de thuis-, leef- of werkomgeving en begeleidt, ondersteunt en adviseert u hierin. De behandeling is daarbij gericht op zowel uzelf als uw omgeving en de activiteit. Het doel is het weer oppakken en/of behouden van uw eigen regie en het zo optimaal mogelijk kunnen uitvoeren van dagelijkse activiteiten die belangrijk zijn voor u.

U ontvangt deze behandeling ook thuis zodat u er de meeste baat bij heeft!

Wat doet een ergotherapeut

Als een van de ergotherapeuten u behandelt, richt hij of zij zich niet direct op de aandoening of de ziekte die de beperkingen veroorzaakt. Natuurlijk is het wel belangrijk om te weten wat de klachten veroorzaakt, maar de ergotherapie richt zich op de praktische gevolgen die u ondervindt bij uw dage­lijkse doen en laten.

  • De ergotherapeut ob­serveert en geeft ad­viezen en oefeningen.

Ergotherapeuten

Irma van Wesel

Matthé van Schelven

Tess van der Weijde

Saskia van Bezooijen

Marjan van den Biggelaar

Anniek van Belzen

Denise Mutschler

Melanie van Luijk

icon_handen_wit

Meer informatie?

Wilt u zich aanmelden voor een behandeling? Of heeft u vragen over vergoeding door uw zorgverzekeraar of een indicatie? Dan kunt u voor raad en daad terecht bij onze zorgadministratie. De zorgadministratie is bereikbaar op werkdagen tussen 8.00 en 17.00 uur op het telefoonnummer 0164-713304 of via zorgadministratie@tantelouise.nl. We helpen u graag verder!