icon_massage

Topklinisch Verpleegkundig Team

Voor wie thuis ingewikkelde medicatie of behandeling nodig heeft, is er het Topklinisch Verpleegkundig Team van tanteLouise. Het Topklinisch Verpleegkundig Team (TVT) bestaat uit ervaren, gespecialiseerde verpleegkundigen. Zij bieden specialistische verpleegkundige zorg aan huis. Mensen kunnen daardoor eerder naar huis na een ziekenhuisopname of hoeven voor behandeling niet naar een ziekenhuis. Dat kan prettig zijn, want in de eigen vertrouwde omgeving houdt de cliënt meer privacy en autonomie.

Het TVT is actief in de gehele Brabantse Wal en stad Roosendaal. Het team is 24 uur per dag, 365 dagen per jaar bereikbaar.

Specialistische verpleegkundige handelingen

De gespecialiseerde verpleegkundigen kunnen worden ingeschakeld voor onder meer:

  • Antibiotica via een infuus
  • Perifere infusen inbrengen en verzorgen
  • Voeding via een centrale lijn (TPV)
  • Verzorgen van en medicatie toedienen via centrale lijnen
  • Verschillende vormen van dialyse
  • Bloed- en trombocytentransfusies
  • Medicatiepompen in de palliatieve fase
  • Zorg rondom permanente ascites-katheter
  • Advies en instructie aan professionals en mantelzorgers

Samenwerking

Het team werkt nauw samen met huisartsen, medisch specialisten van het ziekenhuis, (wijk)verpleegkundigen en andere zorgverleners. Er wordt gewerkt met protocollen van het verwijzende ziekenhuis die zo nodig worden aangepast aan de thuissituatie. Heeft iemand langdurig specialistische verpleegkundige zorg nodig, dan traint het TVT indien mogelijk de wijkverpleegkundigen en/of mantelzorgers om de zorg (gedeeltelijk) over te nemen.

Hoe werken we?

De huisarts of transferverpleegkundige van het ziekenhuis regelt de aanmelding bij het topklinisch verpleegkundig team. Zij maken met het team, en indien nodig met de apotheker, afspraken over de zorg. Vervolgens bespreekt een verpleegkundige van het TVT met de cliënt en eventueel de mantelzorger hoe de zorgverlening eruit gaat zien. Bij aanmelding vanuit het ziekenhuis, kan het team vaak al binnen twee uur starten met de zorg. Goed om te weten, als u een indicatie heeft voor wijkverpleging dan wordt er géén eigen risico en/of eigen bijdrage in rekening gebracht. De HBO-verpleegkundige van het TVT zal de indicatie wijkverpleging voor u aanmaken.

icon_handen_wit

Meer informatie?

Wilt u bijvoorbeeld weten of de behandeling die u nodig heeft wordt vergoed door uw zorgverzekeraar of moet er nog een indicatie worden aangevraagd, dan kunt u voor raad en daad terecht bij het Cliëntenservicebureau. Zeven dagen per week, 24 uur per dag bereikbaar op het telefoonnummer 0900 – 900 4444. We helpen u graag verder!