icon_tantelouise

Cliëntenraad

Als tanteLouise zegt dat ze beste zorg biedt, daar waar thuis ook is, dan wekt dat verwachtingen. En al die betrokken medewerkers en vrijwilligers doen ook hun uiterste best om die belofte waar te maken. Want het welbevinden van de cliënt, dat is waar het om draait. En die klant heeft bepaalde wensen, maar ook vragen, ideeën of opmerkingen. En daarmee kan de cliënt, maar ook familie of mantelzorger, terecht bij de Cliëntenraad. Tenslotte staat of valt alles met de kwaliteit van onze dienstverlening en daarom hecht tanteLouise veel waarde aan uw mening over ons functioneren. U bent immers de ervaringsdeskundige!

De Cliëntenraad bestaat uit bewoners van tanteLouise, familieleden en mantelzorgers van bewoners en ook vrijwilligers. Vanuit hun betrokkenheid bij de organisatie houden de leden van de Cliëntenraad het reilen en zeilen van de organisatie nauwlettend in het oog. Ze laten hun stem gelden en komen op voor de belangen van de cliënten. Ze luisteren naar uw wensen en ideeën en stellen deze aan de orde. Gevraagd, maar ook ongevraagd, adviseert de Cliëntenraad de Raad van Bestuur en het management over onderwerpen die voor u belangrijk zijn.

Lokale Cliëntenraad

Iedere locatie van tanteLouise heeft een eigen lokale Cliëntenraad. Dicht bij het vuur kan de Cliëntenraad uw belangen zo goed mogelijk behartigen. De leden bewaken de kwaliteit van de zorg op lokaal niveau. Dat kan over hele grote zaken gaan, zoals een op handen zijnde verbouwing, maar ook heel praktische zaken zoals de maaltijdvoorziening, veiligheid en recreatiemogelijkheden. Elke cliënt heeft zo de mogelijkheid om mee te praten over de dienstverlening op de eigen locatie. En alles is bespreekbaar. 

Centrale Cliëntenraad

In de Centrale Cliëntenraad zitten afgevaardigden uit de lokale Cliëntenraden. Zij houden zich bezig met het algemene beleid op het gebied van welzijn, wonen en zorg. Zij vangen signalen op ‘vanuit het veld’ over mogelijke problemen en verbeterpunten en geven.

 

Wie vormen de Cliëntenraad van tanteLouise?

Voorzitter
De heer F.P. de Vos
Werkgroep toekomst en financiën

Vice-voorzitter
De heer J. Marcus
Werkgroep goede zorg en financiën

Residentie Moermont
Mevrouw A. Joosten
Werkgroep goede zorg en financiën

Vissershaven/Kardinaal de Jonglaan
De heer A.J.C.M. Swagemakers

Het Nieuwe ABG
De heer J. Marcus

Jacqueline
De heer Ph. Aertssen
Werkgroep financiën

Stuijvenburgh
Mevrouw L. Hermsen

Bosgaard
Vacant

Heideduin
De heer C. de Weert

Mariahove
De heer T.J.J. Veerman
Werkgroep financiën

De Beukenhof
De heer F.A.J. Gillisse

Hof van Nassau
De heer A. Visser

Onze Stede
Vacant

De Vossemeren
Vacant

De Nieuwe Haven
Vacant

icon_handen_wit

Meer weten?

Wilt u meedenken en samen met andere leden van de lokale Cliëntenraad zaken aanpakken? Meld u zich dan aan als lid. Heeft u vragen of wilt u meer informatie over het lidmaatschap, heeft u opmerkingen, suggesties of complimenten misschien, neem dan contact op met een van de consulenten van de Cliëntenraad:

Bellen kan ook via het centrale nummer van tanteLouise: 0164 713 300.