icon_tantelouise

Financiering en vergoeding

Binnen tanteLouise kunnen alle cliënten gebruik maken van aanvullende diensten. In onderstaande tarievenlijst vindt u een overzicht van de aanvullende diensten die tanteLouise aanbiedt en welke kosten hier eventueel aan verbonden zijn.

Tarievenlijst zorg

Wlz-kompas
Welke hulp en voorzieningen onder de Wet langdurige zorg (Wlz) vallen leest u hier.