icon_tantelouise

Jaarverslagen

Kwaliteitskader

Het Kwaliteitskader Verpleeghuiszorg is sinds 2017 dé kwaliteitsstandaard voor de verpleeghuiszorg. Het is bedoeld om houvast te geven bij het streven naar de beste zorg, waar thuis ook is. De nadruk ligt daarbij op samen leren en verbeteren. Het kwaliteitskader is bedoeld om samen met u de zorg beter te maken en is opgebouwd rond kwaliteit en veiligheid:

• elk mens is uniek. Wij letten bij persoonsgericht zorg en ondersteuning op compassie, uniek zijn, autonomie en u kunt meedenken over zorgdoelen en behandeling
• persoonsgerichte zorg is niet alleen goede lichamelijke zorg, maar ook bijvoorbeeld een zinvolle dag en wooncomfort
• wij streven naar optimale veiligheid, die in balans is met de persoonlijke vrijheid en het welzijn van bewoners
• en wij willen blijven leren om onze kwaliteit te verbeteren

Randvoorwaarde daarbij is onder andere de personeelssamenstelling.
Dit kwaliteitskader is als kwaliteitsstandaard opgenomen in het wettelijke Register van het Zorginstituut. Download het complete kwaliteitskader verpleeghuiszorg.