icon_tantelouise

Kennis

TanteLouise is aangesloten bij het Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen. Samen met diverse andere organisaties voor verpleging, verzorging, thuiszorg en het Universitair Medisch Centrum St. Radboud werken we samen aan de verbetering van de zorg en de behandeling van ouderen en chronisch zieken. Dat gebeurt onder meer door wetenschappelijk onderzoek en het bieden van onderwijs en opleiding.


In regionaal verband participeert tanteLouise in de stichting WestWest, een samenwerkingsverband van de grote zorgaanbieders, waaronder de ziekenhuizen, in de regio West-Brabant. Deze samenwerking is vooral gericht op de verbetering van de zorgkwaliteit met speciale aandacht voor specifieke thema’s en patiëntencategorieën.