icon_tantelouise

Veelgestelde vragen

U vindt hier de antwoorden op vragen die veelvuldig bij ons binnen zijn gekomen. Staat uw vraag er niet tussen dan kunt u zeven dagen per week, 24 uur per dag contact opnemen met het Cliëntenservicebureau via telefoonnummer 0900 – 900 44 44 (lokaal tarief). U kunt ons ook bereiken op emailadres clientenservicebureau@tantelouise.nl.

Zijn er kwaliteitsgegevens beschikbaar over de verpleeghuiszorg?

De Inspectie voor de Gezondheidszorg houdt risicogestuurd toezicht. Op basis van informatie uit allerlei bronnen schat de inspectie in of bij een zorginstelling de kwaliteit en veiligheid van zorg voldoende is. Of dat er risico is op onverantwoorde zorg. Als er risico’s zijn, gaat een inspecteur op bezoek bij de zorginstelling. De informatie van de verschillende bronnen worden indicatoren genoemd. Indicatoren zijn ‘aanwijzingen’ voor de kans op goede zorg. Het zijn dus belangrijke onderwerpen om in beeld te hebben en het gesprek over te voeren.

De inspectie verzamelt bijvoorbeeld klantervaringen van Zorgkaart Nederland, gegevens van eerdere bezoeken en meldingen die zijn binnengekomen bij de inspectie. Maar ook bedrijfsgegevens waaruit blijkt hoe het financieel gaat. Gaat het financieel slecht met een zorgaanbieder, dan gaat vaak de kwaliteit van zorg achteruit. Dit zijn allemaal indicatoren die de inspectie gebruikt. Ook kan de inspectie vragenlijsten sturen naar zorgaanbieders om bepaalde informatie te verzamelen.

Via IGZ search kunt u een verpleeghuis zoeken. Vult u de naam van de instelling of woonplaats in dan krijgt u de antwoorden te zien die de zorgaanbieders gaven.

Wat is een BOPZ en wanneer wordt dit aangevraagd?

Opname via de Wet Bopz mag alleen in speciaal daarvoor aangewezen iinstellingen of afdelingen. Op de website van het ministerie van VWS (www.rijksoverheid.nl) staat om welke soort instellingen het gaat. Bijvoorbeeld een verpleeghuis. Of een speciale
afdeling in een verzorgingshuis. Soms kunnen in dergelijke instellingen, zonder toestemming van de cliënt, vrijheidsbelemmerende middelen of maatregelen worden toegepast.

Na het CIZ-onderzoek zijn drie uitkomsten mogelijk:

  1. Er is sprake van voldoende bereidheid om te worden opgenomen. Opname of verblijf kan zonder toepassing van artikel 60 Wet Bopz
  2. Er is sprake van verzet. De cliënt wil niet opgenomen worden, of niet langer opgenomen blijven. Dit kan de cliënt gewoon zeggen. Of, als dat niet lukt, op een andere manier duidelijk maken. Opname of verblijf kan dan niet via artikel 60 Wet Bopz. Wel kan een Rechterlijke Machtiging (RM) of een Inbewaringstelling (IBS) worden aangevraagd. Hiervoor bestaat een afzonderlijke procedure. Die wordt niet door het CIZ uitgevoerd.
  3. Iemand toont geen bereidheid, maar ook geen verzet. De cliënt kan niet aangeven of sprake is van bereidheid of verzet. Opname of verblijf is nu mogelijk via artikel 60 Wet Bopz.
Hoe kom ik aan een indicatie voor Wlz-zorg?

De consulenten van het Clientenservicebureau van tanteLouise komen bij u langs voor een persoonlijk gesprek. Aan de hand van uw gegevens wordt er door de consulent van tanteLouise in samenspraak het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg) bekeken of u in aanmerking komt voor een Wlz-indicatie. Het CIZ indiceert, of toetst, de aanspraak op Wlz-zorg. Met een indicatie van het CIZ weet u hoeveel zorg u kunt krijgen en in welke vorm. Het gaat hierbij om zorg die valt onder de Wet langdurige zorg.

Wanneer ontvang ik bericht over een indicatie-aanvraag?

Binnen zes weken nadat het CIZ uw ondertekende aanvraag heeft ontvangen, stuurt het CIZ u een brief met het indicatiebesluit van het CIZ.

Misschien neemt het CIZ voor die tijd al contact met u op. Bijvoorbeeld als ze het nodig vinden om u thuis te bezoeken. Daar ontvangt u dan een brief over.

Als bij de Wlz-aanvraag een onderzoek wordt gevraagd op grond van artikel 60 van de Wet Bijzondere opname psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) ontvangt u een ‘bewijs van ontvangst’.

Is er een wachtlijst?

Doordat tanteLouise verschillende vormen van zorg aanbiedt op verschillende locaties is het niet mogelijk de exacte wachttijden te vermelden.

Indien u meer wilt weten over de eventuele wachttijden kunt u contact opnemen met ons Cliëntenservicebureau via het telefoonnummer 0900 – 900 4444 of via e-mail clientenservicebureau@tantelouise.nl.

Wat gaat mijn verblijf met zorg in een woonzorgcentrum/verpleeghuis kosten?

Bent u opgenomen in een zorginstelling? Dan moet u een eigen bijdrage betalen voor zorg met verblijf.

Zorg met Verblijf is de naam voor de zorg die u ontvangt als u bent opgenomen in een Wlz-instelling. Een Wlz-instelling is een instelling waar u woont én zorg krijgt. De kosten worden betaald uit de Wet langdurige zorg (Wlz).

Eigen bijdrage:
Uw eigen bijdrage is afhankelijk van uw inkomen en vermogen, uw huishouden en uw indicatie. Met deze gegevens stelt het CAK uw eigen bijdrage vast.

TanteLouise stuurt uw gegevens naar het CAK toe, zodra u zorg ontvangt. Het CAK stuurt u een brief, de kennisgeving, waarin staat dat uw gegevens door tanteLouise zijn aangeleverd. Bij de kennisgeving zit een vragenformulier en een folder met informatie over de eigen bijdrage.
Vervolgens krijgt u een beschikking, waarin de hoogte van uw eigen bijdrage staat. Tot slot ontvangt u een factuur. Voor vragen hierover kunt u rechtstreeks contact opnemen met het CAK op telefoonnummer 0800-0087, ook kunt u de website van het CAK bekijken op www.hetcak.nl

Wordt het eigen risico in rekening gebracht?

Voor sommige producten of diensten kan het zo zijn dat het eigen risico wordt aangesproken. Om hier meer duidelijkheid over te krijgen adviseren wij u hierover contact op te nemen met uw zorgverzekeraar.

icon_handen_wit

Andere vragen?

Met al uw vragen kunt u zeven dagen per week, 24 uur per dag terecht bij het Clientenservicebureau. Dat kan telefonisch op nummer 0900-900 4444 of door het sturen van een e-mail naar clientenservicebureau@tantelouise.nl. Indien gewenst komen bij u thuis, maar u bent ook van harte welkom op het servicebureau voor een persoonlijk gesprek.