icon_tantelouise

Wet zorg en dwang

Sinds januari 2020 geldt de Wet zorg en dwang. Deze wet vervangt de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (Bopz). De nieuwe wet sluit beter aan bij de zorg voor mensen die hun wil niet meer (goed) kunnen uiten, waaronder mensen met dementie, Korsakov, niet-aangeboren hersenletsel of een verstandelijke beperking. Zij worden met de nieuwe wet beter beschermd. Op www.dwangindezorg.nl/wzd vindt u informatie van de Rijksoverheid.

Nee, tenzij
Het uitgangspunt is ‘Nee, tenzij’. We verlenen dus niet zomaar zorg tegen de wil van een bewoner in. Dat doen we alleen als het echt niet anders kan. In dat geval zoeken we naar de meest passende, minst ingrijpende oplossing. Daarvoor maken we een stappenplan.

Vragen, een probleem of klacht?
Heeft u of uw mantelzorger een vraag over de manier waarop tanteLouise onvrijwillige zorg toepast of heeft u daarover een klacht? Dan staat de cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang voor u klaar. De vertrouwenspersoon biedt een luisterend oor en ondersteunt u bij het bespreekbaar maken van uw vragen en/of klacht en bij het zoeken naar een oplossing.

Antje Walhout is onafhankelijk en dus niet in dienst van tanteLouise. Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. In deze flyer vindt u meer informatie.

Antje Walhout
Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang
Telefoon: 06 – 216 435 86
Mail: a.walhout@hetlsr.nl