icon_kaarten

Dagverzorging

Het gezegde ‘die zit te verpieteren achter de geraniums’ is van alle tijden. Maar nodig is het niet. En zeker niet wat tante betreft. TanteLouise biedt dagverzorging aan ouderen die te maken krijgen met een (dreigend) isolement. Of ouderen die bijvoorbeeld last hebben van beginnende vergeetachtigheid en die daardoor lastig een hele dag alleen kunnen zijn.

TanteLouise vangt deze cliënten in groepsverband op en biedt ze naast gezelligheid ook een groot aantal activiteiten aan. Daardoor is er volop ruimte voor contact met leeftijdgenoten en ontspanning. Als gevolg van die zinvolle dagbesteding kunnen deze cliënten doorgaans ook langer zelfstandig blijven wonen. Het mes snijdt zo aan twee kanten. Tot het dagprogramma behoren ook het bijhouden van vaardigheden, lichte assistentie bij persoonlijke zorg, omgaan met verminderde redzaamheid en begeleiding bij lichte of beginnende dementie.

Deelname aan de dagverzorging – altijd begeleid door professionele medewerkers – kan goed dienen ter overbrugging van een periode tot opname in een verzorgings- of verpleeghuis. Er wordt gewerkt in groepen van acht tot twaalf cliënten. Om in aanmerking te komen voor dagverzorging is een indicatie van het CIZ noodzakelijk. CIZ staat voor Centrum Indicatiestelling Zorg. Dat is een hele mond vol en voor wie niet thuis is in het woud aan regels in de zorg is het een lastige materie. Kort en goed komt het er op neer dat het CIZ bepaalt voor welke zorg u in aanmerking komt, maar daarover kunnen de consulenten van het Cliëntenservicebureau u alles vertellen. In begrijpelijke taal.

icon_handen_wit

Meer weten over Dagverzorging?

Wilt u meer informatie over Dagverzorging dan kunt u ons zeven dagen per week, 24 uur per dag bellen op het telefoonnummer 0900 – 900 4444. Indien gewenst komen wij graag langs bij u thuis. Ook bent u voor een persoonlijk gesprek van harte welkom op ons servicebureau. Wij helpen u graag verder.