icon_tablet

Dementie

Wat u moet weten over dementie

Dementie tanteLouise

Als het gaat om innovatie en vernieuwing in de zorg is tanteLouise haar tijd ver vooruit. Dat geldt zeker voor de behandeling van onze cliënten die lijden aan dementie. Uiteraard mogen zij rekenen op de liefdevolle en begripvolle zorg van onze medewerkers, maar tanteLouise is ook toonaangevend als het gaat om de inzet van technologische innovaties.  Mogelijk bent u het begrip domotica al eens eerder tegengekomen.

Als u niet direct een fijn gevoel hebt bij het gebruik van technologische snufjes in de ouderenzorg, dan snapt tanteLouise dat heel goed. Begrippen als informatica, telematica en robotica klinken misschien kil en afstandelijk, maar hebben onze bewoners verrassend veel te bieden. Technologie kan bijvoorbeeld helpen om onze cliënten langer en veilig in hun vertrouwde omgeving te laten wonen, maar bieden  tegelijkertijd meer vrijheid en bewegingsruimte.

Het is op eerste gezicht een revolutionair systeem. En het werkt. Nadat eerder al zorgcentrum Onze Stede in Steenbergen de prijs won, is onlangs onze locatie Vissershaven, waar 48 dementerende cliënten van tanteLouise in kleinschalige woongroepen verblijven, beloond met de Smart Homes Award 2016. Tante zou haast zeggen ‘Hoort u het eens van een ander’, maar ze ziet u denken: hoe werkt dat dan? Dat leggen we uit.

We leggen u uit hoe het werkt

De bewoners van Vissershaven (maar het systeem wordt ook toegepast op enkele andere locaties) dragen een armband met een sensor, die precies registreert waar de individuele bewoners zich bevinden. Op plaatsen waar ze beter niet komen, gaan de deuren automatisch op slot. Andere deuren blijven wel gewoon open waardoor de bewoners veel meer bewegingsvrijheid hebben dan op een gesloten afdeling. Ze kunnen bijvoorbeeld zelfstandig in de tuin wandelen. En mocht de bewoner onverhoopt toch de locatie verlaten, door bijvoorbeeld achter een bezoeker aan naar buiten te lopen, dan is er nog geen reden tot paniek. Dan krijgen niet alleen medewerkers een melding op hun telefoon of iPad, ook de buurtbewoners worden gewaarschuwd. De bewoner zelf raakt nooit uit beeld: via satellieten (GPS) is exact te zien waar hij zich bevindt en hoe hij zich beweegt.

Wat wel verontrustend is, is dat dementie – een verzamelnaam van stoornissen waarbij het gedrag verandert en het denkvermogen wordt aangetast – bij de verdergaande vergrijzing van de samenleving steeds meer mensen treft. De ziekte van Alzheimer is de meest voorkomende vorm van dementie en komt met name voor bij ouderen boven het zeventigste levensjaar. In Nederland zijn er naar schatting nu al zo’n 300.000 mensen die door deze nare aandoening zijn getroffen. In eerste instantie zijn er alleen geheugen- en oriëntatiestoornissen, daarna volgen er vaak problemen met het spreken, het handelen, het overzicht en de herkenning.  Zoals u al heeft kunnen lezen biedt tanteLouise zeer specialistisch ondersteuning aan mensen met dementie, maar ook aan hun mantelzorgers.

Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie

De Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatrie (GVP) van tanteLouise is het eerste aanspreekpunt bij vragen en problemen met betrekking tot bewoners met dementie. Hij of zij biedt begeleiding en ondersteuning aan collega’s en familieleden in de omgang met cliënten met gedragsproblemen. Door hun specifieke kennis en deskundigheid weten zij dementerende ouderen te benaderen en verzorgen op een manier die aansluit bij hun behoefte. De gespecialiseerd verzorgende zorgt er voor dat de bewoners zich binnen een woonvoorziening van tanteLouise veilig, geborgen en vertrouwd voelen. Ze streven er naar dat de cliënt zijn of haar ‘gewone leven’ zoveel mogelijk kan voortzetten.

Reminiscentie

Voor ieder mens zijn herinneringen belangrijk. Vrolijke, fijne en soms ook nare herinneringen. Bij het ouder worden speelt het verleden daarbij een steeds grotere rol. Mensen met dementie kunnen recente gebeurtenissen niet goed onthouden, maar belevenissen van vroeger staan ze nog helder bij. Reminiscentie is een methode waarbij gebruik gemaakt wordt van herinneringen. Op diverse locaties van tanteLouise wordt reminiscentie bij dementerende ouderen toegepast. Door bijvoorbeeld het gebruik van meubilair en materialen uit de oude tijd, voelen bewoners zich direct in een vertrouwde omgeving. Tevens is er de mogelijkheid te werken aan een levensboek, een mooie manier om contact te leggen met dementerenden.

Snoezelen

Snoezelen is een benaderingswijze om contact te krijgen met iemand via de zintuigen: kijken, horen, ruiken, proeven en voelen. Onderzoek heeft aangetoond dat snoezelen effect heeft op de stemming en het gedrag van dementerende bewoners.

Meer weten over dementie?

Wilt u meer informatie over dementie en wat tante daarbij kan betekenen, dan kunt u ons zeven dagen per week, 24 uur per dag opbellen. Gebruik hiervoor het telefoonnummer van ons Cliëntenservicebureau: 0900 – 900 4444. Indien gewenst komen onze consulenten bij u thuis, maar u bent voor een persoonlijk gesprek ook van harte welkom op ons servicebureau. Wij helpen u graag verder.