icon_tablet

Zo werkt dat op Vissershaven

In juni 2014 werd in het aloude Havenkwartier van Bergen op Zoom onze nieuwe locatie Woonzorgcomplex Vissershaven in gebruik genomen. Het is een thuis waar 48 bewoners met dementie verdeeld over zes kleinschalige woongroepen wonen. Het uitgangspunt voor de zorgverlening binnen Vissershaven is ‘leven zoals thuis met optimale vrijheid’.

Alles is erop gericht om de dementerende ouderen de mogelijkheid te geven om zo normaal mogelijk te wonen en leven. Zo kunnen zij zoveel mogelijk het leven voortzetten dat zij gewend waren. Zo normaal mogelijk wonen en leven betekent volgens tanteLouise zoveel mogelijk vrijheid. Geen gesloten deuren, maar meer bewegingsvrijheid waardoor de bewoner met dementie rust ervaart en zich prettig voelt in zijn woonomgeving. Hier wordt op Vissershaven op een veilige manier invulling aan gegeven door het gebruik van ‘leefcirkels’.

Leefcirkels worden mogelijk gemaakt door middel van verschillende technologische toepassingen. Per bewoner wordt door een team van verschillende disciplines, onder eindverantwoordelijkheid van de arts, vastgesteld hoe veel vrijheid de bewoner krijgt. Dit is afhankelijk van de mate van dementie, gedrag, mobiliteit en benodigde veiligheid. Er zijn bewoners die vrij mogen bewegen in de woning, het gebouw en/of de tuin, maar er zijn ook mensen die nog zelf een boodschap kunnen gaan doen in de stad.

Als bewoners de wijk in lopen terwijl dit voor hen niet veilig genoeg is, zal een medewerker de bewoner op halen en terug begeleiden. Om de veiligheid te vergroten maakt tanteLouise gebruik van een nieuw middel, Buurt Alert. Buurtbewoners van Vissershaven en omliggende wijken fungeren daarbij als ‘extra ogen’, een beetje zoals bij Amber Alert of NL-Alert. Buren die zich hebben aangemeld ontvangen een bericht op hun smartphone. In dit bericht wordt gevraagd mee uit te kijken naar een bewoner van Vissershaven die in de wijk rond loopt. In het bericht is ook een foto opgenomen, de belangrijkste persoonsinformatie (zoals de naam en uiterlijke kenmerken) en een link naar een internetpagina waarop een kaart, door middel van GPS, de positie van de bewoner is te zien.

Als de buurtbewoner de cliënt van Vissershaven eenmaal heeft getraceerd, is het aanknopen van een praatje al genoeg. Dat geeft de medewerker van Vissershaven wat extra tijd om de bewoner op te halen en weer veilig naar huis te begeleiden. Wanneer dat het geval is, wordt dit door middel van een tweede bericht netjes gecommuniceerd aan alle deelnemers van Buurt Alert.

Woont u in de buurt van Vissershaven en wilt u aanhaken bij Buurt Alert? Bel tante!