icon_gebouw

Woonzorgcentrum Onze Stede

Ouderwetse gezelligheid en ‘ons kent ons’

Woonzorgcentrum Onze Stede ligt in een volkswijk in het hart van het gastvrije Steenbergen. In Onze Stede heerst een gemoedelijke, dorpse sfeer. Een echte Brabantse sfeer, gekenmerkt door ‘ons kent ons’. Er wonen 55 ouderen en iedereen beschikt over een eigen appartement. Bij het woonzorgcentrum liggen ook aanleunwoningen.

Omdat het restaurant vaak vol is met bewoners én mensen van buitenaf en er gezamenlijk wordt gekaart en gebiljart, kunnen we wel zeggen dat Onze Stede ook een buurthuisfunctie in de wijk vervult. Daarnaast kan er bij Onze Stede advies ingewonnen worden over zorg.

Woonzorgcentrum Onze Stede
Rozemarijnstraat 1
4651 EL Steenbergen
T (0167) 54 26 00

icon_handen_wit

Wat Onze Stede zo bijzonder maakt

  • Onze Stede is van origine een woonzorgcentrum, maar vervult inmiddels ook een buurthuisfunctie. Er is veel inloop: mensen eten mee in het altijd goed gevulde restaurant en nemen deel aan allerlei activiteiten.
  • Los van de bezieling en betrokkenheid van medewerkers, helpen ook de bewoners elkaar onderling. Ze kennen elkaar vaak van vroeger. Het maakt niet uit welke beperking iemand heeft en welke verzorging nodig is, iedereen hoort erbij.
  • We zijn actief in het betrekken van bewoners bij activiteiten en het gezamenlijk eten.

“Ik voel me bij Onze Stede vooral gastvrouw. Er hangt hier een gezellige, dorpse sfeer, want de meeste bewoners kennen elkaar van vroeger. De onderlinge betrokkenheid is daarom erg groot, heel bijzonder.”

  Eva Bakker, locatiemanager Woonzorgcentrum Onze Stede