icon_tablet

Wie helpt

Het probleem

SIRE heeft onlangs een campagne gelanceerd met de titel “Doe eens Lief” (#Doeslief). Het doel is om Nederlanders aan het denken zetten over hoe we met elkaar omgaan. De campagne confronteert alle Nederlanders met groot en klein onaardig gedrag. Helaas zien we dit ook in gedrag tegenover ouderen, zelfs in die mate dat er soms sprake is van ‘ouderenmishandeling’.

Ouderenmishandeling: al het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere (ouder dan 65 jaar) staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid (Comeijs, 1996).

Wat… ouderenmishandeling?

Vast staat dat minstens een op de twintig ouderen te maken heeft met een vorm van mishandeling. Dit gegeven is als het topje van de ijsberg: ouderenmishandeling komt veel vaker voor dan we denken. Zo blijkt dat bij veel mantelzorgers van demente ouderen (circa een derde deel) de zorg zodanig uit de hand loopt dat er sprake is van mishandeling. De oudere is namelijk geheel of gedeeltelijk afhankelijk van degene die mishandelt. Er is bijna altijd sprake van een persoonlijke of professionele relatie tussen degene die mishandelt en de oudere.

Ouderenmishandeling komt voor in gezins- of familierelaties, maar ook in relaties met beroepskrachten. De mishandeling kan het resultaat zijn van zowel actief (plegen van handelingen) als passief (nalaten van handelingen) gedrag. Soms is de mishandeling het gevolg van overbelasting van de mantelzorger en noemen we dat: ontspoorde zorg. Er hoeft dan geen sprake te zijn van opzet. De verzorgers beseffen niet dat ze te ver gaan. Hun acties komen voort uit onmacht en zijn eigenlijk een noodkreet. Ook verwaarlozing is een vorm van mishandeling.

Vaak zijn de mishandelingen echter moedwillig. We noemen dat: opzettelijke mishandeling. Bij opzettelijke mishandeling weten de plegers heel goed wat ze doen. Ze handelen uit financieel gewin, desinteresse of wraak. Soms wortelt ouderenmishandeling in een lange traditie van familiegeweld en -conflicten. Dit is niet normaal en bij tanteLouise willen we dan ook dat dit stopt.

Tante’s route naar een samenleving zonder oudermishandeling

Onze missie: opzettelijke mishandeling de wereld uit helpen en ontspoorde zorg voorkomen. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar we zijn vastberaden om dit aan te pakken. We doen dat aan de hand van drie pijlers:

· We maken bewust

· We geven het goede voorbeeld

· Goed voorbeeld doet goed volgen

Een nadere uitwerking van de eerste twee pijlers is besloten in de serious game ter preventie van ouderenmishandeling: ‘Wie Helpt?’

TanteLouise heeft het initiatief genomen om deze game te ontwikkelen. Dit doen we onder andere in samenwerking met Mentorschap West-BrabantRabobank Zuidwest-Brabant en vertegenwoordigers van het Nationaal Actieprogramma tegen Kindermishandeling & Huiselijk geweld en een professionele ‘gamebouwer’.

TanteLouise zegt:
ga toch spelen, allemaal!

En daar kon zelfs nationale brompot Maarten van Rossem het niet mee oneens zijn: ouderenmishandeling moet stoppen! Met die boodschap lanceerde tanteLouise op 20 februari in een bomvol theater De Maagd – best wel hip – de serious game Wie helpt?! Het interactieve spel is bedoeld om het bewustzijn rond ouderenmishandeling te vergroten en leert spelers niet alleen om de signalen ervan te herkennen maar ook wat hen vervolgens te doen staat. Visueel kunstenaar Steven schetste tijdens het congres een creatieve interpretatie van het gesproken woord.

Met het spel – dat door iedereen gratis is te downloaden! – hoopt tanteLouise het grote publiek bewust te maken van de vele gezichten die ouderen mishandeling heeft.
Dus ga op je smartphone of tablet naar

en download de game nu. Wat extra informatie? Geen probleem die vind je in de infographic.
Daarna aan de slag, doen hoor! Of zoals tante zegt: ‘Ga toch spelen!’

TanteLouise beseft dat ouderenmishandeling een hardnekkig probleem is. ‘Maar niets doen is geen optie’, zegt Van Wijnen. ‘Want zeg nou zelf, ouderenmishandeling dat moet toch niemand willen.’

Ouderenmishandeling in tijden van corona:
wees alert en schakel tijdig hulp in

Ouderen zijn extra kwetsbaar tijdens de coronacrisis. Niet alleen door hun gezondheid, maar ook omdat ze slachtoffer kunnen worden van eenzaamheid en ouderenmishandeling. Nu gezinnen thuis moeten blijven en spanningen misschien oplopen, kunnen onveilige thuissituaties voor ouderen nog onveiliger worden. Ook neemt de druk op mantelzorgers toe. Lees in de nieuwsbrief ‘Veilig ouder worden’ van het Nationaal Actieprogramma tegen Kindermishandeling & Huiselijk geweld wat jij kunt doen om ouderenmishandeling te voorkomen in tijden van corona.

Veilig Thuis is er voor iedereen – kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen – die te maken heeft met huiselijk geweld. Elke regio heeft zijn eigen Veilig Thuisorganisatie. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning. Veilig Thuis kijkt samen met de beller wat er aan de hand is en wat de beller zelf kan doen. Is dit niet mogelijk of is de situatie te complex of ernstig? Dan kan de beller een melding doen.

icon_duim_wit

Geen spoed? Maar heb je wel vragen over ouderenmishandeling
of de ontwikkeling van de game ‘Wie helpt’?

Mail gerust naar wiehelpt@tantelouise.nl