icon_tablet

Wie helpt

Het probleem

SIRE heeft onlangs een campagne gelanceerd met de titel “Doe eens Lief” (#Doeslief). Het doel is om Nederlanders aan het denken zetten over hoe we met elkaar omgaan. De campagne confronteert alle Nederlanders met groot en klein onaardig gedrag. Helaas zien we dit ook in gedrag tegenover ouderen, zelfs in die mate dat er soms sprake is van ‘ouderenmishandeling’.

Ouderenmishandeling: al het handelen of nalaten van handelen van al degenen die in een persoonlijke en/of professionele relatie met de oudere (ouder dan 65 jaar) staan, waardoor de oudere persoon (herhaaldelijk) lichamelijke en/of psychische en/of materiële schade lijdt dan wel vermoedelijk zal lijden en waarbij van de kant van de oudere sprake is van een vorm van gedeeltelijke of volledige afhankelijkheid (Comeijs, 1996).

Wat… ouderenmishandeling?

Vast staat dat minstens een op de twintig ouderen te maken heeft met een vorm van mishandeling. Dit gegeven is als het topje van de ijsberg: ouderenmishandeling komt veel vaker voor dan we denken. Zo blijkt dat bij veel mantelzorgers van demente ouderen (circa een derde deel) de zorg zodanig uit de hand loopt dat er sprake is van mishandeling. De oudere is namelijk geheel of gedeeltelijk afhankelijk van degene die mishandelt. Er is bijna altijd sprake van een persoonlijke of professionele relatie tussen degene die mishandelt en de oudere.

Ouderenmishandeling komt voor in gezins- of familierelaties, maar ook in relaties met beroepskrachten. De mishandeling kan het resultaat zijn van zowel actief (plegen van handelingen) als passief (nalaten van handelingen) gedrag. Soms is de mishandeling het gevolg van overbelasting van de mantelzorger en noemen we dat: ontspoorde zorg. Er hoeft dan geen sprake te zijn van opzet. De verzorgers beseffen niet dat ze te ver gaan. Hun acties komen voort uit onmacht en zijn eigenlijk een noodkreet. Ook verwaarlozing is een vorm van mishandeling.

Vaak zijn de mishandelingen echter moedwillig. We noemen dat: opzettelijke mishandeling. Bij opzettelijke mishandeling weten de plegers heel goed wat ze doen. Ze handelen uit financieel gewin, desinteresse of wraak. Soms wortelt ouderenmishandeling in een lange traditie van familiegeweld en -conflicten. Dit is niet normaal en bij tanteLouise willen we dan ook dat dit stopt.

Tante’s route naar een samenleving zonder oudermishandeling

Onze missie: opzettelijke mishandeling de wereld uit helpen en ontspoorde zorg voorkomen. Dat is geen gemakkelijke opgave, maar we zijn vastberaden om dit aan te pakken. We doen dat aan de hand van drie pijlers:

· We maken bewust

· We geven het goede voorbeeld

· Goed voorbeeld doet goed volgen

Een nadere uitwerking van de eerste twee pijlers is besloten in de serious game ter preventie van ouderenmishandeling: ‘Wie Helpt?’

TanteLouise heeft het initiatief genomen om deze game te ontwikkelen. Dit doen we onder andere in samenwerking met Mentorschap West-BrabantRabobank Zuidwest-Brabant en vertegenwoordigers van het Nationaal Actieprogramma tegen Kindermishandeling & Huiselijk geweld en een professionele ‘gamebouwer’.

Ouderenmishandeling?
Ga toch spelen!

De game is bijna af en zal op 20 februari worden gelanceerd op een speciaal congres. Die datum is niet toevallig gekozen: 20 februari is door de Verenigde Naties uitgeroepen tot Werelddag van de Sociale Rechtvaardigheid. Tijdens het congres delen zo’n vierhonderd netwerkpartners hun kennis over het onderwerp en onderzoeken ze – samen met gastspreker Maarten van Rossem – de mogelijkheden om samen iets aan dit groeiend probleem te doen. Ook is het de bedoeling dat alle aanwezigen de serious game – als eersten, hoe leuk is dat? – het spel gezamenlijk kunnen spelen, met de bedoeling om het daarna in eigen kring breed onder de aandacht te brengen. Interesse in het congres? Lees dan de uitnodiging of meld je direct aan!

TanteLouise beseft dat ouderenmishandeling een hardnekkig probleem is. ‘Maar niets doen is geen optie’, zegt Van Wijnen. ‘Want zeg nou zelf, ouderenmishandeling dat moet toch niemand willen.’

Veilig Thuis is er voor iedereen – kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen – die te maken heeft met huiselijk geweld. Elke regio heeft zijn eigen Veilig Thuisorganisatie. Veilig Thuis geeft advies en biedt ondersteuning. Veilig Thuis kijkt samen met de beller wat er aan de hand is en wat de beller zelf kan doen. Is dit niet mogelijk of is de situatie te complex of ernstig? Dan kan de beller een melding doen.

icon_duim_wit

Geen spoed? Maar heb je wel vragen over ouderenmishandeling
of de ontwikkeling van de game ‘Wie helpt’?

Mail gerust naar wiehelpt@tantelouise.nl