Je gebruikt een verouderde browser.

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Corona

TanteLouise neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Op deze pagina leest u wat dit voor bewoners en bezoekers betekent.

Maatregelen

Er gelden op dit moment geen algemene beperkingen voor bezoekers op onze locaties. U mag gewoon op bezoek komen zoals u gewend bent. U hoeft geen mondneusmasker te dragen, maar dat mag wel als u zich daar prettig bij voelt. Wel vragen we u om alert te blijven op goede (hand)hygiëne. U kunt uw handen desinfecteren bij binnenkomst. Kom bij coronagerelateerde klachten niet op bezoek.

Het kan zijn dat er op een locatie beperkingen gelden voor bezoek als er besmettingen zijn. Als dat het geval is, worden mantelzorgers daarover geïnformeerd door de locatie.

Algemene maatregelen

  • Kom niet op bezoek als u coronagerelateerde klachten heeft;
  • Was regelmatig uw handen, hoest en nies in uw elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • Desinfecteer uw handen bij de ingang;
  • Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op.

Vaccinatie

Al onze bewoners die dat wilden, zijn inmiddels gevaccineerd en geboosterd. We organiseren regelmatig 'veegrondes', voor bijvoorbeeld nieuwe bewoners. Twijfelt u of u zich wilt laten vaccineren? Bekijk dan onderstaand filmpje waarin een van onze specialisten ouderengeneeskunde uitleg geeft over nut en noodzaak van (herhaald) vaccineren.

Terugblik op een bewogen tijd

Bewoners en medewerkers van tanteLouise vertellen over het leven in het verpleeghuis tijdens corona

Revalidatie na corona

Als u het coronavirus heeft gehad, kan het zijn dat u restklachten houdt. Zoals verminderde spierkracht, vermoeidheid of problemen met de ademhaling. U kunt bij tanteLouise terecht voor revalidatie. Ons team van fysiotherapeuten, ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen vormt een mini-netwerk rondom de cliënt (waarbij uiteraard ook huisartsen zijn betrokken) voor een zo goed mogelijk herstel.

Samenwerking

TanteLouise werkt, als het gaat om infectiepreventie, nauw samen met het Bravis ziekenhuis. We nemen daarnaast actief deel aan het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ), het afstemmingsoverleg in Noord-Brabant van niet-acute zorgaanbieders en de GGD, de GHOR en de Veiligheidsregio over (maatregelen omtrent) het coronavirus en andere crisissituaties. Het RONAZ stemt af met onder meer het ROAZ (de acute zorg, waaronder ziekenhuizen en huisartsen). Op die manier volgen we als Brabantse zorgorganisaties zoveel mogelijk dezelfde lijn en helpen we elkaar.

Heeft u vragen?

U kunt met vragen of opmerkingen in eerste instantie terecht bij de desbetreffende locatie. Met algemene vragen of opmerkingen over het coronavirus kunt u mailen met ons coronateam.