virus-grijskopie

TanteLouise en het coronavirus

TanteLouise neemt maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We updaten deze pagina steeds met de meest actuele informatie.

Laatste update: 11 maart 2021

 

Bezoek

Goed nieuws: onze bewoners mogen vanaf nu twee bezoekers ontvangen. Dat werd maandag 8 maart aangekondigd in de landelijke corona-persconferentie. Premier Rutte gaf tijdens de persconferentie aan dat wanneer alle bewoners van een verpleeghuis volledig (dus 2x) gevaccineerd zijn, zij per direct twee bezoekers mogen ontvangen. Bij tanteLouise hanteren wij de volgende regels:

 • Onze Raad van Bestuur heeft besloten dat wij géén onderscheid maken tussen wel of niet gevaccineerd. Elke bewoner van tanteLouise mag dus vanaf nu twee bezoekers per dag ontvangen.
 • Deze bezoekers mogen tegelijk op bezoek komen.
 • Het aantal vaste bezoekers per week laten we los (met in achtneming van de regels: maximaal 2 bezoekers per dag en houd 1,5 meter afstand van elkaar).
 • Ook is maatwerk mogelijk wanneer de situatie daarom vraagt. Dit gaat altijd in overleg met het locatiemanagement.

Mantelzorgers worden door de locatie geïnformeerd mochten er op een gegeven moment extra maatregelen nodig zijn. Zo kunnen er extra regels gelden voor bezoek als er op een locatie (een vermoeden van) een besmetting is. Op deze pagina ziet u welke afdelingen in quarantaine of isolatie zijn.

Algemene voorzorgsmaatregelen

De situatie in onze regio is op dit moment zeer ernstig. Bij tanteLouise gelden de volgende algemene voorzorgsmaatregelen:

 • Kom niet op bezoek bij klachten;
 • Houd je aan de basisregels: houd 1,5 meter afstand, was regelmatig en goed je handen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 • Desinfecteer je handen bij de ingang;
 • Registreer je bezoek bij de ingang;
 • Draag een mondneusmasker. Hier lees je meer over ons mondkapjesbeleid;
 • Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op.

Vaccineren bewoners

TanteLouise heeft inmiddels alle verpleeghuiscliënten die dat wilden, gevaccineerd. Dat gaat dus om onze bewoners die onder de medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde vallen. Eind februari zijn de huisartsen gestart met het vaccineren van verzorgingshuiscliënten in onze regio. Al een deel van onze locaties zijn aan de beurt geweest.

Vragen en antwoorden

Wij formuleren onze antwoorden zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze tekst. Ook kan onderstaande informatie door de actualiteit worden ingehaald. Wij passen onze website daarop zo snel mogelijk aan.

Wanneer start tanteLouise met het vaccineren van bewoners en medewerkers?

TanteLouise heeft inmiddels alle verpleeghuiscliënten die dat wilden, gevaccineerd. Dat gaat dus om onze bewoners die onder de medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde vallen. In de week van maandag 22 februari starten de huisartsen met het vaccineren van verzorgingshuiscliënten in onze regio.

Zorgmedewerkers van tanteLouise hebben begin januari bericht gekregen van tanteLouise en kunnen zelf een afspraak maken bij de GGD om zich te laten vaccineren.

Worden alle bewoners van tanteLouise gevaccineerd?

Ja, elke bewoner die toestemming geeft wordt gevaccineerd. TanteLouise heeft inmiddels alle verpleeghuiscliënten die dat wilden, gevaccineerd. Dat gaat dus om onze bewoners die onder de medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde vallen. In de week van maandag 22 februari starten de huisartsen met het vaccineren van verzorgingshuiscliënten in onze regio. Een deel van onze verzorgingshuisbewoners (90-plussers, en binnenkort ook 85- en 80-plussers) ontving een uitnodiging om zich door de GGD te laten vaccineren. Is dat bij uw naaste het geval, laat dit dan alstublieft weten aan de locatiemanager. Zo houden wij het overzicht.

Overigens is het onderscheid tussen de twee groepen niet de keuze van tanteLouise; de overheid heeft dit zo bepaald.

Is vaccinatie verplicht?

Nee, vaccinatie is niet verplicht. TanteLouise raadt het medewerkers van harte aan, maar het is niet verplicht. Er gelden geen consequenties vanuit onze organisatie wanneer een medewerker besluit zich niet te laten vaccineren. Ook aan bewoners/mantelzorgers van tanteLouise wordt uiteraard eerst toestemming gevraagd. Een medewerker hoeft niet te delen of hij/zij zich heeft laten vaccineren. Ook als een medewerker zich niet heeft laten vaccineren, mag hij/zij zorg verlenen.

Heeft vaccineren nut als iemand al corona heeft gehad?

Ja. Mensen die corona hebben gehad kunnen gewoon gevaccineerd worden. Het is zelfs verstandig. De vaccinatie kan de antistoffen in het lichaam namelijk een boost geven. Wacht wel even met de vaccinatie tot iemand weer helemaal beter is. Het RIVM adviseert minimaal vier weken te wachten na het ontstaan van de klachten.

Werkt het vaccin ook tegen variaties en mutaties van het coronavirus? (zoals de Britse variant)

Deze varianten bevatten zúlke kleine variaties van het virus dat het vaccin ook goed tegen deze mutaties werkt.

Mijn naaste gebruikt medicatie. Kan hij/zij tóch gevaccineerd worden?

Ook bij gebruik van medicatie kan iemand gevaccineerd worden. Dit gaat in overleg met de huisarts of onze specialisten ouderengeneeskunde. Wanneer uw naaste een aangetoonde ernstige allergie heeft voor één van de bestanddelen van het vaccin spreken we van een contra-indicatie en wordt het toedienen van het vaccin afgeraden. Hetzelfde geldt wanneer uw naaste na het toedienen van de eerste dosis van het coronavaccin een ernstige allergische reactie krijgt. Dan wordt een tweede dosis afgeraden. De kans hierop is echter zeer klein.

Ik twijfel nog over wel of niet vaccineren. Wat nu?

Laat je goed informeren door betrouwbare bronnen en stel je vragen. Misschien helpt dit filmpje over Feiten & Fabels over het vaccin. Ook op coronavaccinatie.nl vind je informatie van de Rijksoverheid.

Stel, ik besluit dat ik mijn naaste nu (nog) niet laat vaccineren. Kan dat dan op een later moment alsnog?

Uiteraard kán het ook op een later moment. Maar het is goed om erbij stil te staan dat u dan niet weet wélk vaccin er voor uw naaste beschikbaar is en wanneer er een mogelijkheid is tot vaccinatie.

Bewoners die op een later moment toch gevaccineerd willen worden, kunnen zichzelf op een reservelijst laten zetten. We kijken of er gezamenlijke ‘vaccinatiemomenten’ georganiseerd kunnen worden, waarbij we meerdere bewoners tegelijk vaccineren. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor bewoners die nieuw bij tanteLouise komen wonen.

Waarom moet je twee keer vaccineren?

Na één keer vaccineren maakt 50% van alle gevaccineerde mensen voldoende antistoffen aan. Bij twee vaccinaties loopt dit aantal op tot 95%.

Wat betekent 'voor 95 procent beschermd?

Van de 100 mensen die het vaccin twee keer krijgen, maken 95 mensen voldoende antistoffen tegen het coronavirus aan. De overige 5% (5 op de 100 gevaccineerde mensen) krijgt alsnog ziekteverschijnselen. Vaak zijn deze ziekteverschijnselen wel milder dan wanneer je niet gevaccineerd bent. Ook steken deze 5 mensen minder makkelijk anderen aan, omdat de gevaccineerde mensen om deze persoon heen wél tot die 95% horen en dus voldoende antistoffen tegen corona hebben aangemaakt. Het virus heeft dus veel minder kans om mensen te besmetten.

Kan iemand tussen de eerste en de tweede vaccinatie corona krijgen?

Ja, dit is mogelijk. Tussen de eerste en de tweede prik zit 21 dagen (drie weken). Tussen deze twee vaccinatiemomenten in is de afweer tegen corona nog niet voldoende en kan iemand dus alsnog corona krijgen. Daarom blijft het belangrijk dat mensen zich laten testen wanneer ze klachten hebben die passen bij corona.

Kan iemand die gevaccineerd is een ander tóch besmetten?

Dit is nog niet zeker. Daarom neemt de regering het zekere voor het onzekere: voor gevaccineerde personen gelden dezelfde regels en maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Denk hierbij aan 1,5 meter afstand, hoesten in je elleboog en het dragen van een mondneusmasker.

Mag een gevaccineerde zorgmedewerker werken zonder persoonlijke beschermingsmiddelen?

Nee, ook na vaccinatie gelden voor zowel onze medewerkers als onze vrijwilligers dezelfde regels die nu gelden rondom beschermingsmiddelen. Na de tweede vaccinatie beschermt het vaccin voor ruim 90% tegen corona. De kans dat iemand ziek wordt is na vaccinatie veel kleiner. Maar het is nog niet duidelijk of iemand het virus na vaccinatie ook niet meer kan overdragen. Daarom dragen we (ook ná vaccinatie) een mondneusmasker, zorgen we voor goede handhygiëne en houden we waar mogelijk 1,5 meter afstand.

Moet iemand die gevaccineerd is bij klachten thuisblijven en zich laten testen op corona?

Ja, ook iemand die gevaccineerd is moet thuisblijven en zich laten testen bij klachten die passen bij corona. Het vaccin beschermt na de tweede vaccinatie voor ruim 95% tegen corona, maar dus niet voor 100%. Ook weten we nog niet hoe lang het vaccin werkt. Het is daarom ook na vaccinatie belangrijk dat je thuisblijft en je laat testen bij klachten die bij corona passen. Als je binnen een of twee dagen na de vaccinatie last krijgt van milde klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn en verhoging kan dit een bijwerking van de vaccinatie zijn. De bijwerkingen gaan binnen enkele dagen over. Heb je naast deze milde klachten óók andere klachten die passen bij corona (zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid of reuk- of smaakverlies)? Of heb je hebt contact gehad met iemand met corona? Laat je dan testen.

Hoe lang blijf je beschermd tegen het coronavirus na vaccinatie?

Hier wordt nu landelijk onderzoek naar gedaan. Het is nog niet bekend hoe lang de antistoffen in iemands lichaam aanwezig blijven. Pas als meer mensen gevaccineerd zijn, kunnen conclusies worden getrokken.

Waarom krijgen mensen soms twee keer corona?

Je kunt twee keer corona krijgen als je coronaklachten de eerste keer zo mild waren, dat je lichaam niet voldoende antistoffen heeft opgebouwd.

Ik wil mijn naaste graag bij mij thuis uitnodigen. Moet hij of zij bij terugkomst in quarantaine?

Tante hanteert de volgende regels:

 • Een bewoner hoeft NIET in quarantaine na een wandeling buiten, bezoek aan familie of een knipbeurt bij de kapper (of andere niet-medische behandeling).
 • Gaat een bewoner voor langere tijd weg en overnacht hij of zij ergens anders? Dan gaat hij of zij na terugkomst wél (voor vijf dagen) in quarantaine.

Mag ik op bezoek komen?

Ja, bezoek blijft mogelijk, ook als er ergens een besmetting is. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen we hiervan afwijken.

Wel geldt tot ten minste 2 maart 2021 een landelijke beperking van maximaal één bezoeker per dag.

Moet ik beschermingsmateriaal dragen tijdens mijn bezoek?

Op al onze locaties is het dragen van een mondneusmasker verplicht. Hiermee volgen we de landelijke richtlijn. Ook als iemand gevaccineerd is, geldt deze mondkapjesplicht. Dit omdat het nog niet bekend is of en in hoeverre iemand die al ingeënt is, een ander nog kan besmetten. 

De mondneusmaskers zijn beschikbaar bij de ingang.

In sommige gevallen wordt u door de locatie gevraagd om beschermende kleding te dragen, als er een (mogelijke) besmetting op de woning of afdeling is.

Mag ik gebruik maken van het terras?

De terrassen zijn vooralsnog alléén open voor onze bewoners. We zien dat het anders snel té druk wordt en dat er weinig oog is voor de coronaveiligheidsmaatregelen. We vragen u om geen gebruik te maken van het terras.

Wilt u iets drinken met uw naaste? Dan kunt u een kopje koffie of thee ‘to go’ afhalen in ons restaurant. Wij vragen u om dit drankje op de kamer van uw naaste op te drinken. Zo houden we samen de situatie, ook buiten op onze terrassen, overzichtelijk en onder controle en werken we besmettingen niet in de hand.

Hoe zit het met behandelingen en diensten zoals voetverzorging en de kapper?

De kappers, pedicures, schoonheidsspecialisten en masseurs mogen vanaf woensdag 3 maart weer aan het werk. Uiteraard met de nodige voorzorgsmaatregelen. Mantelzorgers en bewoners zijn hierover door tanteLouise geïnformeerd.

Is de inzet van een geestelijk verzorger voor bewoners mogelijk?

Ja, dat kan. Neem contact op met de locatie als u denkt dat uw naaste dit nodig heeft.

Worden er nog activiteiten georganiseerd?

Ja, maar wel alleen in kleine groepen, in huiskamers en/of één op één.

Mag een bewoner naar de uitvaart van een naaste die komt te overlijden?

Dat mag, hoewel het digitaal volgen van de uitvaart indien mogelijk de voorkeur heeft. De bewoner kan alleen naar de uitvaart als alle hygiënemaatregelen in acht worden genomen.

Moeten nieuwe bewoners uit voorzorg in quarantaine?

Wanneer een nieuwe bewoner bij ons komt wonen en hij of zij is 2x gevaccineerd tegen corona, dan hoeft deze bewoner NIET in quarantaine. Voorwaarden voor deze regel zijn dat:

 • deze nieuwe bewoner de tweede vaccinatie minimaal 1 week (bij het vaccin Pfizer) en minimaal 2 weken (bij het vaccin Moderna) vóórdat hij of zij bij ons komt wonen ontvangen heeft
 • wij deze nieuwe bewoner op dag 5 testen op corona
 • de maatregelen, zoals 1,5 meter afstand, in acht worden genomen

Wanneer iemand (nog) niet gevaccineerd is, dan gaat de nieuwe bewoner uit voorzorg 5 dagen in quarantaine. Op dag 5 wordt hij of zij getest.

Wat gebeurt er als een bewoner of medewerker besmet is?

Dan wordt met het zorgteam en locatiemanagement bepaald wat er aan extra (hygiëne-)maatregelen nodig is. Een bewoner wordt zoveel mogelijk geïsoleerd van de andere bewoners, om verdere besmettingen te voorkomen. Onze medewerkers werken dan met beschermende kleding.

Heeft tanteLouise voldoende beschermingsmateriaal ter beschikking?

Ja. Op dit moment heeft tanteLouise voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Behandelaren van tanteLouise hebben zich recent geschoold in het begeleiden en behandelen van mensen die herstellen van een corona-infectie. Vaak is er in zo’n geval sprake van verminderde spierkracht, een slechtere conditie en problemen met de ademhaling. Ook kunnen er problemen ontstaan met de mentale gezondheid en voeding.

Fysiotherapeuten vormen samen met ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen een mini-netwerk rondom de cliënt (waarbij uiteraard ook huisartsen en specialisten zijn betrokken) voor een zo goed mogelijk herstel. Het netwerk is er voor (extramurale) cliënten en ook voor medewerkers van tanteLouise. Klik hier voor meer informatie.

Korte lijnen

TanteLouise volgt de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Veiligheidsregio. We hebben korte lijnen met het Bravis ziekenhuis. En we nemen actief deel aan het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ), het afstemmingsoverleg in Noord-Brabant van niet-acute zorgaanbieders en de GGD, de GHOR en de veiligheidsregio’s over (maatregelen omtrent) het coronavirus. Op die manier volgen we als Brabantse zorgorganisaties zoveel mogelijk dezelfde lijn en helpen we elkaar.

icon_headset_wit

Contact

Kijk voor algemene vragen over het coronavirus op de website van het RIVM. Woonachtig in de regio West-Brabant of Tholen? Kijk dan op www.corona-infopunt.nl. Hier vindt u nieuws, tips en handige links die u helpen om goed op de hoogte te blijven van de situatie in uw woonplaats.

Heeft u specifieke vragen voor tanteLouise? Bel dan met de desbetreffende locatie of met ons Cliëntenservicebureau: 0900 – 900 44 44.