virus-grijskopie

TanteLouise en het coronavirus

TanteLouise neemt maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We updaten deze pagina steeds met de meest actuele informatie.

Laatste update: 19 februari 2021

De situatie in onze regio is op dit moment zeer ernstig. Bij tanteLouise gelden de volgende algemene voorzorgsmaatregelen:

  • Kom niet op bezoek bij klachten;
  • Houd je aan de basisregels: houd 1,5 meter afstand, was regelmatig en goed je handen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • Desinfecteer je handen bij de ingang;
  • Registreer je bezoek bij de ingang;
  • Draag een mondneusmasker. Hier lees je meer over ons mondkapjesbeleid;
  • Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op.

Bezoek

Bezoek blijft mogelijk, ook als er op een van onze locaties een besmetting is. Wel geldt tot ten minste 2 maart een maximum van één bezoeker per dag. TanteLouise volgt hiermee het dringende advies van de overheid. Mantelzorgers worden door de locatie geïnformeerd over eventuele extra maatregelen. Zo kunnen er extra regels gelden voor bezoek als er op een locatie (een vermoeden van) een besmetting is. Op deze pagina ziet u welke afdelingen in quarantaine of isolatie zijn.

Vaccineren bewoners

TanteLouise heeft inmiddels alle verpleeghuiscliënten die dat wilden, gevaccineerd. Dat gaat dus om onze bewoners die onder de medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde vallen. In de week van maandag 22 februari starten de huisartsen met het vaccineren van  verzorgingshuiscliënten in onze regio.

Vragen en antwoorden

Wij formuleren onze antwoorden zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze tekst. Ook kan onderstaande informatie door de actualiteit worden ingehaald. Wij passen onze website daarop zo snel mogelijk aan.

Wanneer start tanteLouise met het vaccineren van bewoners en medewerkers?

TanteLouise heeft inmiddels alle verpleeghuiscliënten die dat wilden, gevaccineerd. Dat gaat dus om onze bewoners die onder de medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde vallen. In de week van maandag 22 februari starten de huisartsen met het vaccineren van verzorgingshuiscliënten in onze regio.

Zorgmedewerkers van tanteLouise hebben begin januari bericht gekregen van tanteLouise en kunnen zelf een afspraak maken bij de GGD om zich te laten vaccineren.

Worden alle bewoners van tanteLouise gevaccineerd?

Ja, elke bewoner die toestemming geeft wordt gevaccineerd. TanteLouise heeft inmiddels alle verpleeghuiscliënten die dat wilden, gevaccineerd. Dat gaat dus om onze bewoners die onder de medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde vallen. In de week van maandag 22 februari starten de huisartsen met het vaccineren van verzorgingshuiscliënten in onze regio. Een deel van onze verzorgingshuisbewoners (90-plussers, en binnenkort ook 85- en 80-plussers) ontving een uitnodiging om zich door de GGD te laten vaccineren. Is dat bij uw naaste het geval, laat dit dan alstublieft weten aan de locatiemanager. Zo houden wij het overzicht.

Overigens is het onderscheid tussen de twee groepen niet de keuze van tanteLouise; de overheid heeft dit zo bepaald.

Is vaccinatie verplicht?

Nee, vaccinatie is niet verplicht. TanteLouise raadt het medewerkers van harte aan, maar het is niet verplicht. Er gelden geen consequenties vanuit onze organisatie wanneer een medewerker besluit zich niet te laten vaccineren. Ook aan bewoners/mantelzorgers van tanteLouise wordt uiteraard eerst toestemming gevraagd. Een medewerker hoeft niet te delen of hij/zij zich heeft laten vaccineren. Ook als een medewerker zich niet heeft laten vaccineren, mag hij/zij zorg verlenen.

Heeft vaccineren nut als iemand al corona heeft gehad?

Ja. Mensen die corona hebben gehad kunnen gewoon gevaccineerd worden. Het is zelfs verstandig. De vaccinatie kan de antistoffen in het lichaam namelijk een boost geven. Wacht wel even met de vaccinatie tot iemand weer helemaal beter is. Het RIVM adviseert minimaal vier weken te wachten na het ontstaan van de klachten.

Werkt het vaccin ook tegen variaties en mutaties van het coronavirus? (zoals de Britse variant)

Deze varianten bevatten zúlke kleine variaties van het virus dat het vaccin ook goed tegen deze mutaties werkt.

Mijn naaste gebruikt medicatie. Kan hij/zij tóch gevaccineerd worden?

Ook bij gebruik van medicatie kan iemand gevaccineerd worden. Dit gaat in overleg met de huisarts of onze specialisten ouderengeneeskunde. Wanneer uw naaste een aangetoonde ernstige allergie heeft voor één van de bestanddelen van het vaccin spreken we van een contra-indicatie en wordt het toedienen van het vaccin afgeraden. Hetzelfde geldt wanneer uw naaste na het toedienen van de eerste dosis van het coronavaccin een ernstige allergische reactie krijgt. Dan wordt een tweede dosis afgeraden. De kans hierop is echter zeer klein.

Ik twijfel nog over wel of niet vaccineren. Wat nu?

Laat je goed informeren door betrouwbare bronnen en stel je vragen. Misschien helpt dit filmpje over Feiten & Fabels over het vaccin. Ook op coronavaccinatie.nl vind je informatie van de Rijksoverheid.

Stel, ik besluit dat ik mijn naaste nu (nog) niet laat vaccineren. Kan dat dan op een later moment alsnog?

Uiteraard kán het ook op een later moment. Maar het is goed om erbij stil te staan dat u dan niet weet wélk vaccin er voor uw naaste beschikbaar is en wanneer er een mogelijkheid is tot vaccinatie.

Bewoners die op een later moment toch gevaccineerd willen worden, kunnen zichzelf op een reservelijst laten zetten. We kijken of er gezamenlijke ‘vaccinatiemomenten’ georganiseerd kunnen worden, waarbij we meerdere bewoners tegelijk vaccineren. Dit geldt bijvoorbeeld ook voor bewoners die nieuw bij tanteLouise komen wonen.

Waarom moet je twee keer vaccineren?

Na één keer vaccineren maakt 50% van alle gevaccineerde mensen voldoende antistoffen aan. Bij twee vaccinaties loopt dit aantal op tot 95%.

Wat betekent 'voor 95 procent beschermd?

Van de 100 mensen die het vaccin twee keer krijgen, maken 95 mensen voldoende antistoffen tegen het coronavirus aan. De overige 5% (5 op de 100 gevaccineerde mensen) krijgt alsnog ziekteverschijnselen. Vaak zijn deze ziekteverschijnselen wel milder dan wanneer je niet gevaccineerd bent. Ook steken deze 5 mensen minder makkelijk anderen aan, omdat de gevaccineerde mensen om deze persoon heen wél tot die 95% horen en dus voldoende antistoffen tegen corona hebben aangemaakt. Het virus heeft dus veel minder kans om mensen te besmetten.

Kan iemand tussen de eerste en de tweede vaccinatie corona krijgen?

Ja, dit is mogelijk. Tussen de eerste en de tweede prik zit 21 dagen (drie weken). Tussen deze twee vaccinatiemomenten in is de afweer tegen corona nog niet voldoende en kan iemand dus alsnog corona krijgen. Daarom blijft het belangrijk dat mensen zich laten testen wanneer ze klachten hebben die passen bij corona.

Kan iemand die gevaccineerd is een ander tóch besmetten?

Dit is nog niet zeker. Daarom neemt de regering het zekere voor het onzekere: voor gevaccineerde personen gelden dezelfde regels en maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Denk hierbij aan 1,5 meter afstand, hoesten in je elleboog en het dragen van een mondneusmasker.

Mag een gevaccineerde zorgmedewerker werken zonder persoonlijke beschermingsmiddelen?

Nee, ook na vaccinatie gelden voor zowel onze medewerkers als onze vrijwilligers dezelfde regels die nu gelden rondom beschermingsmiddelen. Na de tweede vaccinatie beschermt het vaccin voor ruim 90% tegen corona. De kans dat iemand ziek wordt is na vaccinatie veel kleiner. Maar het is nog niet duidelijk of iemand het virus na vaccinatie ook niet meer kan overdragen. Daarom dragen we (ook ná vaccinatie) een mondneusmasker, zorgen we voor goede handhygiëne en houden we waar mogelijk 1,5 meter afstand.

Moet iemand die gevaccineerd is bij klachten thuisblijven en zich laten testen op corona?

Ja, ook iemand die gevaccineerd is moet thuisblijven en zich laten testen bij klachten die passen bij corona. Het vaccin beschermt na de tweede vaccinatie voor ruim 95% tegen corona, maar dus niet voor 100%. Ook weten we nog niet hoe lang het vaccin werkt. Het is daarom ook na vaccinatie belangrijk dat je thuisblijft en je laat testen bij klachten die bij corona passen. Als je binnen een of twee dagen na de vaccinatie last krijgt van milde klachten zoals vermoeidheid, hoofdpijn en verhoging kan dit een bijwerking van de vaccinatie zijn. De bijwerkingen gaan binnen enkele dagen over. Heb je naast deze milde klachten óók andere klachten die passen bij corona (zoals verkoudheid, hoesten, benauwdheid of reuk- of smaakverlies)? Of heb je hebt contact gehad met iemand met corona? Laat je dan testen.

Hoe lang blijf je beschermd tegen het coronavirus na vaccinatie?

Hier wordt nu landelijk onderzoek naar gedaan. Het is nog niet bekend hoe lang de antistoffen in iemands lichaam aanwezig blijven. Pas als meer mensen gevaccineerd zijn, kunnen conclusies worden getrokken.

Waarom krijgen mensen soms twee keer corona?

Je kunt twee keer corona krijgen als je coronaklachten de eerste keer zo mild waren, dat je lichaam niet voldoende antistoffen heeft opgebouwd.

Mag ik op bezoek komen?

Ja, bezoek blijft mogelijk, ook als er ergens een besmetting is. Alleen in uitzonderlijke situaties kunnen we hiervan afwijken.

Wel geldt tot ten minste 2 maart 2021 een landelijke beperking van maximaal één bezoeker per dag.

Moet ik beschermingsmateriaal dragen tijdens mijn bezoek?

Op al onze locaties is het dragen van een mondneusmasker verplicht. Hiermee volgen we de landelijke richtlijn. Ook als iemand gevaccineerd is, geldt deze mondkapjesplicht. Dit omdat het nog niet bekend is of en in hoeverre iemand die al ingeënt is, een ander nog kan besmetten. 

De mondneusmaskers zijn beschikbaar bij de ingang.

In sommige gevallen wordt u door de locatie gevraagd om beschermende kleding te dragen, als er een (mogelijke) besmetting op de woning of afdeling is.

Mag ik samen met een bewoner naar buiten?

Vanaf 1 juli mogen bewoners – volgens fase 3 van de bezoekersregeling – zelf bepalen wanneer, hoe lang en met wie zij gaan wandelen. Uiteraard wel met inachtneming van de hygiënerichtlijnen en in afstemming met de locatie.

Worden bewoners open en eerlijk voorgelicht over hun situatie?

Ja, dat gebeurt voor zover iedereen dat kan begrijpen.

Hoe zit het met behandelingen en diensten zoals voetverzorging en de kapper?

Behandelingen en diensten zoals de kapper en pedicure laten we zoveel mogelijk doorgaan. Momenteel zijn echter alleen medisch-noodzakelijke behandelingen één op één mogelijk, gezien de landelijke richtlijnen. Dit betekent onder meer dat kapsalons in onze huizen gesloten zijn.

Is de inzet van een geestelijk verzorger voor bewoners mogelijk?

Ja, dat kan. Neem contact op met de locatie als u denkt dat uw naaste dit nodig heeft.

Plaatst tanteLouise nog nieuwe cliënten?

Ja. Alle nieuwe bewoners worden bij opname getest. Afhankelijk van de uitslag van de coronatest gaan ze wel/niet in quarantaine op het eigen appartement. Zodra de bewoner 72 uur klachtenvrij is mag hij/zij net als alle anderen bezoek ontvangen met inachtneming van de regels.

Heeft tanteLouise wel voldoende personeel in dienst om de situatie aan te kunnen?

Ja, op dit moment wel. We hebben verschillende acties ondernomen om aan de vraag naar personeel te kunnen voldoen.

Worden er nog activiteiten georganiseerd?

Ja, maar wel alleen in kleine groepen, in huiskamers en/of één op één.

Mag een bewoner naar de uitvaart van een naaste die komt te overlijden?

Dat mag, hoewel het digitaal volgen van de uitvaart indien mogelijk de voorkeur heeft. De bewoner kan alleen naar de uitvaart als alle hygiënemaatregelen in acht worden genomen.

Wat gebeurt er als een bewoner of medewerker besmet is?

Dan wordt met het zorgteam en locatiemanagement bepaald wat er aan extra (hygiëne-)maatregelen nodig is. Een bewoner wordt zoveel mogelijk geïsoleerd van de andere bewoners, om verdere besmettingen te voorkomen. Onze medewerkers werken dan met beschermende kleding.

Heeft tanteLouise voldoende beschermingsmateriaal ter beschikking?

Ja. Op dit moment heeft tanteLouise voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Behandelaren van tanteLouise hebben zich recent geschoold in het begeleiden en behandelen van mensen die herstellen van een corona-infectie. Vaak is er in zo’n geval sprake van verminderde spierkracht, een slechtere conditie en problemen met de ademhaling. Ook kunnen er problemen ontstaan met de mentale gezondheid en voeding.

Fysiotherapeuten vormen samen met ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen een mini-netwerk rondom de cliënt (waarbij uiteraard ook huisartsen en specialisten zijn betrokken) voor een zo goed mogelijk herstel. Het netwerk is er voor (extramurale) cliënten en ook voor medewerkers van tanteLouise. Klik hier voor meer informatie.

Op woensdag 16 december hield tanteLouise voor alle mantelzorgers en/of wettelijk vertegenwoordigers een webinar over het coronavirus. Raad van bestuur Conny Helder besprak samen met verschillende deskundigen actuele thema’s zoals de feestdagen, het test- en vaccinatiebeleid en de huidige situatie op onze locaties.

Gemist? Het webinar is terug te kijken via deze link: https://live.sommedia.nl/Tantelouise1 

Korte lijnen

TanteLouise volgt de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Veiligheidsregio. We hebben korte lijnen met het Bravis ziekenhuis. En we nemen actief deel aan het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ), het afstemmingsoverleg in Noord-Brabant van niet-acute zorgaanbieders en de GGD, de GHOR en de veiligheidsregio’s over (maatregelen omtrent) het coronavirus. Op die manier volgen we als Brabantse zorgorganisaties zoveel mogelijk dezelfde lijn en helpen we elkaar.

icon_headset_wit

Contact

Kijk voor algemene vragen over het coronavirus op de website van het RIVM. Woonachtig in de regio West-Brabant of Tholen? Kijk dan op www.corona-infopunt.nl. Hier vindt u nieuws, tips en handige links die u helpen om goed op de hoogte te blijven van de situatie in uw woonplaats.

Heeft u specifieke vragen voor tanteLouise? Bel dan met de desbetreffende locatie of met ons Cliëntenservicebureau: 0900 – 900 44 44.