virus-grijskopie

TanteLouise en het coronavirus

TanteLouise neemt maatregelen om verspreiding van het coronavirus te voorkomen. We updaten deze pagina steeds met de meest actuele informatie.

De situatie in onze regio is op dit moment zeer ernstig. Bij tanteLouise gelden de volgende algemene voorzorgsmaatregelen:

  • Blijf thuis bij klachten;
  • Houd je aan de algemene hygiënemaatregelen: houd 1,5 meter afstand, was regelmatig en goed je handen, hoest en nies in de binnenkant van je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
  • Desinfecteer bij binnenkomst je handen;
  • Registreer je bezoek bij binnenkomst;
  • Draag een mondneusmasker. Hier lees je meer over ons mondkapjesbeleid;
  • Volg de aanwijzingen van onze medewerkers op.

Bezoek blijft mogelijk, ook als er op een van onze locaties een besmetting is. Mantelzorgers worden door de locatie geïnformeerd over eventuele extra maatregelen. Zo kunnen er extra regels gelden voor bezoek als er op een locatie (een vermoeden van) een besmetting is. Op deze pagina ziet u welke afdelingen in quarantaine of isolatie zijn.

Vaccineren bewoners van start

TanteLouise start aanstaande maandag met het vaccineren van bewoners op onze woonzorglocaties. TanteLouise is daarmee één van de zorgorganisaties in Nederland die vervroegd start met vaccineren. Lees hier het volledige nieuwsbericht. Verderop op deze pagina vindt u veelgestelde vragen en antwoorden over de vaccinatie.

Vragen en antwoorden

Hieronder vindt u een overzicht met veelgestelde vragen. Wij formuleren onze antwoorden zo nauwkeurig mogelijk, maar zijn niet aansprakelijk voor eventuele fouten in deze tekst. Ook kan onderstaande informatie door de actualiteit worden ingehaald. Wij passen onze website daarop zo snel mogelijk aan.

Wanneer start tanteLouise met het vaccineren van bewoners en medewerkers?

TanteLouise start in de week van 18 januari met de vaccinatie van bewoners, uiteraard na toestemming van bewoner/mantelzorger. Mantelzorgers krijgen hierover bericht. Lees er hier meer over.

Zorgmedewerkers van tanteLouise hebben begin januari bericht gekregen van tanteLouise en kunnen zelf een afspraak maken bij de GGD om zich te laten vaccineren.

Worden alle bewoners van tanteLouise gevaccineerd?

Het gaat in eerste instantie om verpleeghuisbewoners die onder de medische verantwoordelijkheid van de specialist ouderengeneeskunde van tanteLouise vallen. TanteLouise start volgende week met de vaccinatie, uiteraard na toestemming van de bewoner/mantelzorger. In goed overleg met de huisartsen proberen we daarna ook de bewoners met een verzorgingshuisindicatie zo snel mogelijk te vaccineren.

Is vaccinatie verplicht?

Nee, vaccinatie is niet verplicht. TanteLouise raadt het medewerkers van harte aan, maar het is niet verplicht. Er gelden geen consequenties vanuit onze organisatie wanneer een medewerker besluit zich niet te laten vaccineren. Ook aan bewoners/mantelzorgers van tanteLouise wordt uiteraard eerst toestemming gevraagd.

Heeft vaccineren nut als iemand al corona heeft gehad?

Ja. Mensen die corona hebben gehad kunnen gewoon gevaccineerd worden. Het is zelfs verstandig. De vaccinatie kan de antistoffen in het lichaam namelijk een boost geven. Wacht wel even met de vaccinatie tot iemand weer helemaal beter is. Het RIVM adviseert minimaal vier weken te wachten na het ontstaan van de klachten.

Werkt het vaccin ook tegen variaties en mutaties van het coronavirus? (zoals de Britse variant)

Deze varianten bevatten zúlke kleine variaties van het virus dat het vaccin ook goed tegen deze mutaties werkt.

Mijn naaste gebruikt medicatie. Kan hij/zij tóch gevaccineerd worden?

Ook bij gebruik van medicatie kan iemand gevaccineerd worden. Dit gaat in overleg met de huisarts of onze specialisten ouderengeneeskunde. Wanneer uw naaste een aangetoonde ernstige allergie heeft voor één van de bestanddelen van het vaccin spreken we van een contra-indicatie en wordt het toedienen van het vaccin afgeraden. Hetzelfde geldt wanneer uw naaste na het toedienen van de eerste dosis van het coronavaccin een ernstige allergische reactie krijgt. Dan wordt een tweede dosis afgeraden. De kans hierop is echter zeer klein.

Ik twijfel nog over wel of niet vaccineren. Wat nu?

Laat je goed informeren door betrouwbare bronnen en stel je vragen. Misschien helpt dit filmpje over Feiten & Fabels over het vaccin. Ook op coronavaccinatie.nl vind je informatie van de Rijksoverheid.

Stel, ik besluit dat ik mijn naaste nu (nog) niet laat vaccineren. Kan dat dan op een later moment alsnog?

Uiteraard kán het ook op een later moment. Maar het is goed om erbij stil te staan dat u dan niet weet wélk vaccin er voor uw naaste beschikbaar is en wanneer er een mogelijkheid is tot vaccinatie.

Waarom moet je twee keer vaccineren?

Na één keer vaccineren maakt 50% van alle gevaccineerde mensen voldoende antistoffen aan. Bij twee vaccinaties loopt dit aantal op tot 95%.

Wat betekent 'voor 95 procent beschermd?

Van de 100 mensen die het vaccin twee keer krijgen, maken 95 mensen voldoende antistoffen tegen het coronavirus aan. De overige 5% (5 op de 100 gevaccineerde mensen) krijgt alsnog ziekteverschijnselen. Vaak zijn deze ziekteverschijnselen wel milder dan wanneer je niet gevaccineerd bent. Ook steken deze 5 mensen minder makkelijk anderen aan, omdat de gevaccineerde mensen om deze persoon heen wél tot die 95% horen en dus voldoende antistoffen tegen corona hebben aangemaakt. Het virus heeft dus veel minder kans om mensen te besmetten.

Kan iemand tussen de eerste en de tweede vaccinatie corona krijgen?

Ja, dit is mogelijk. Tussen de eerste en de tweede prik zit 21 dagen (drie weken). Tussen deze twee vaccinatiemomenten in is de afweer tegen corona nog niet voldoende en kan iemand dus alsnog corona krijgen. Daarom blijft het belangrijk dat mensen zich laten testen wanneer ze klachten hebben die passen bij corona.

Kan iemand die gevaccineerd is een ander tóch besmetten?

Dit is nog niet zeker. Daarom neemt de regering het zekere voor het onzekere: voor gevaccineerde personen gelden dezelfde regels en maatregelen als voor mensen die niet gevaccineerd zijn. Denk hierbij aan 1,5 meter afstand, hoesten in je elleboog en het dragen van een mondneusmasker.

Mag een gevaccineerde zorgmedewerker werken zonder persoonlijke beschermingsmiddelen?

Nee, ook na vaccinatie gelden voor zowel onze medewerkers als onze vrijwilligers dezelfde regels die nu gelden rondom beschermingsmiddelen. Na de tweede vaccinatie beschermt het vaccin voor ruim 90% tegen corona. De kans dat iemand ziek wordt is na vaccinatie veel kleiner. Maar het is nog niet duidelijk of iemand het virus na vaccinatie ook niet meer kan overdragen. Daarom dragen we (ook ná vaccinatie) een mondneusmasker, zorgen we voor goede handhygiëne en houden we waar mogelijk 1,5 meter afstand.

Hoe lang blijf je beschermd tegen het coronavirus na vaccinatie?

Hier wordt nu landelijk onderzoek naar gedaan. Het is nog niet bekend hoe lang de antistoffen in iemands lichaam aanwezig blijven. Pas als meer mensen gevaccineerd zijn, kunnen conclusies worden getrokken.

Waarom krijgen mensen soms twee keer corona?

Je kunt twee keer corona krijgen als je coronaklachten de eerste keer zo mild waren, dat je lichaam niet voldoende antistoffen heeft opgebouwd.

Mag ik op bezoek komen als ik in een gebied met code oranje ben geweest?

Als u in een gebied met code oranje of rood woont, draag dan een chirurgisch mondneusmasker als u bij tanteLouise op bezoek komt. Het mondmasker krijgt u op locatie. Houd u zich ook aan de overige hygiënemaatregelen, waaronder 1,5 meter afstand houden en regelmatig handen wassen.

Volg daarnaast de richtlijnen van het RIVM als u op vakantie in een gebied met code oranje of rood bent geweest.

Moet ik beschermingsmateriaal dragen tijdens mijn bezoek?

Op al onze locaties geldt het dringende advies: draag een mondneusmasker.

Hiermee volgen we de nieuwe richtlijn van het RIVM voor verzorgings- en verpleeghuizen en de wijkverpleging. Daarin staat het dringend advies om vanaf risiconiveau ‘zorgelijk’ preventief een chirurgisch mondneusmasker type II te dragen. Deze maskers zijn op locatie beschikbaar.

In sommige gevallen wordt u door de locatie gevraagd om beschermende kleding te dragen, als er een (mogelijke) besmetting op de woning of afdeling is.

Mag ik samen met een bewoner naar buiten?

Vanaf 1 juli mogen bewoners – volgens fase 3 van de bezoekersregeling – zelf bepalen wanneer, hoe lang en met wie zij gaan wandelen. Uiteraard wel met inachtneming van de hygiënerichtlijnen en in afstemming met de locatie.

Kan ik nog afspreken in de kletstent?

Nee, dat is niet meer mogelijk. De kletstenten zijn inmiddels weg, nu mantelzorgers weer in de locaties op bezoek mogen komen.

Kunnen bewoners van de aanleunwoningen eten in het restaurant?

De betreffende locaties hebben afspraken gemaakt met de bewoners van de aanleunwoningen over het gebruik van de maaltijd. Deze afspraken kunnen per locatie verschillen.

Worden bewoners open en eerlijk voorgelicht over hun situatie?

Ja, dat gebeurt voor zover iedereen dat kan begrijpen.

Hoe zit het met behandelingen en diensten zoals voetverzorging en de kapper?

Behandelingen en diensten zoals de kapper en pedicure laten we zoveel mogelijk doorgaan. Externe behandelaren zijn welkom op onze locaties, net als externe cliënten die bijvoorbeeld door een van tante’s fysiotherapeuten worden behandeld. Ook behandelingen die niet medisch noodzakelijk zijn, zoals een knipbeurt of niet-medische pedicure, laten we zoveel mogelijk doorgaan. Dit doen we voor het welzijn van onze bewoners.

Uiteraard doen we dit mits het verantwoord en dus ‘coronaproof’ kan. Uit voorzorg draagt de behandelaar, therapeut of kapper een chirurgisch mondneusmasker binnen 1,5 meter afstand van de cliënt. Bij risiconiveau ernstig en zeer ernstig (we zitten nu in ‘zeer ernstig’) wordt alleen één op éen behandeld. Alleen bij een besmetting op locatie geldt dat we alleen medisch noodzakelijke diensten en behandelingen aanbieden met gebruik van alle persoonlijke beschermingsmiddelen.

Is de inzet van een geestelijk verzorger voor bewoners mogelijk?

Ja, dat kan. Neem contact op met de locatie als u denkt dat uw naaste dit nodig heeft.

Plaatst tanteLouise nog nieuwe cliënten?

Ja. Alle nieuwe bewoners worden bij opname getest. Afhankelijk van de uitslag van de coronatest gaan ze wel/niet in quarantaine op het eigen appartement. Zodra de bewoner 72 uur klachtenvrij is mag hij/zij net als alle anderen bezoek ontvangen met inachtneming van de regels.

Heeft tanteLouise wel voldoende personeel in dienst om de situatie aan te kunnen?

Ja, op dit moment wel. We hebben verschillende acties ondernomen om aan de vraag naar personeel te kunnen voldoen.

Schakel titel

Toggle content goes here, click edit button to change this text.

Mag een bewoner naar de uitvaart van een naaste die komt te overlijden?

Dat mag, hoewel het digitaal volgen van de uitvaart indien mogelijk de voorkeur heeft. De bewoner kan alleen naar de uitvaart als alle hygiënemaatregelen in acht worden genomen.

Kunnen verjaardagen nog gevierd worden?

Verjaardagen (of andere gebeurtenissen waarbij mogelijk veel mensen aanwezig zijn) kunnen gevierd worden samen met familie, mits er 1,5 meter afstand gehouden kan worden. Als er op de locatie besmettingen zijn, dan kunnen er extra maatregelen gelden waaronder een maximum bezoekersaantal. Neem contact op met de betreffende locatie om te bespreken hoe dit kan worden vormgegeven.

Wat gebeurt er als een bewoner of medewerker besmet is?

Dan wordt met het zorgteam en locatiemanagement bepaald wat er aan extra (hygiëne-)maatregelen nodig is. Een bewoner wordt zoveel mogelijk geïsoleerd van de andere bewoners, om verdere besmettingen te voorkomen. Onze medewerkers werken dan met beschermende kleding.

Heeft tanteLouise voldoende beschermingsmateriaal ter beschikking?

Ja. Op dit moment heeft tanteLouise voldoende persoonlijke beschermingsmiddelen.

Behandelaren van tanteLouise hebben zich recent geschoold in het begeleiden en behandelen van mensen die herstellen van een corona-infectie. Vaak is er in zo’n geval sprake van verminderde spierkracht, een slechtere conditie en problemen met de ademhaling. Ook kunnen er problemen ontstaan met de mentale gezondheid en voeding.

Fysiotherapeuten vormen samen met ergotherapeuten, logopedisten, diëtisten en psychologen een mini-netwerk rondom de cliënt (waarbij uiteraard ook huisartsen en specialisten zijn betrokken) voor een zo goed mogelijk herstel. Het netwerk is er voor (extramurale) cliënten en ook voor medewerkers van tanteLouise. Klik hier voor meer informatie.

Op woensdag 16 december hield tanteLouise voor alle mantelzorgers en/of wettelijk vertegenwoordigers een webinar over het coronavirus. Raad van bestuur Conny Helder besprak samen met verschillende deskundigen actuele thema’s zoals de feestdagen, het test- en vaccinatiebeleid en de huidige situatie op onze locaties.

Gemist? Het webinar is terug te kijken via deze link: https://live.sommedia.nl/Tantelouise1 

Korte lijnen

TanteLouise volgt de richtlijnen van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de Veiligheidsregio. We hebben korte lijnen met het Bravis ziekenhuis. En we nemen actief deel aan het Regionaal Overleg Niet Acute Zorg (RONAZ), het afstemmingsoverleg in Noord-Brabant van niet-acute zorgaanbieders en de GGD, de GHOR en de veiligheidsregio’s over (maatregelen omtrent) het coronavirus. Op die manier volgen we als Brabantse zorgorganisaties zoveel mogelijk dezelfde lijn en helpen we elkaar.

icon_headset_wit

Contact

Kijk voor algemene vragen over het coronavirus op de website van het RIVM. Woonachtig in de regio West-Brabant of Tholen? Kijk dan op www.corona-infopunt.nl. Hier vindt u nieuws, tips en handige links die u helpen om goed op de hoogte te blijven van de situatie in uw woonplaats.

Heeft u specifieke vragen voor tanteLouise? Bel dan met de desbetreffende locatie of met ons Cliëntenservicebureau: 0900 – 900 44 44.