Je gebruikt een verouderde browser.

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Eerste bevindingen nieuw zorgconcept VanThuisUit

TanteLouise en CZ zorgkantoor openden 1 juni 2022 het nieuwe zorgconcept VanThuisUit, dat ouderen helpt om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te blijven wonen. Gedurende het eerste jaar voerden tanteLouise en CZ zorgkantoor een praktijkevaluatie uit waarvan de resultaten te lezen zijn in het rapport Praktijkevaluatie VanThuisUit.

Hoge score

Het eerste jaar was weliswaar intensief, spannend en een continu verbeterproces (vooral in de opstartfase), maar leverde veelbelovende inzichten en ervaringen op. Omdat het een praktijkevaluatie betreft, kunnen er geen harde conclusies aan ontleend worden. Wel zien we op basis van de praktijkevaluatie het volgende:

  • Deelnemers en medewerkers van VanThuisUit waarderen het concept met een hoge score (gemiddeld een 7,8).
  • Deze score wordt onderschreven door samenwerkingspartners van VanThuisUit en succesverhalen van deelnemers en hun mantelzorgers.
  • Het lijkt erop dat mensen vanuit VanThuisUit later verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis dan mensen vanuit reguliere dagverzorging.
  • We zien bij veel deelnemers een stabilisatie of zelfs verbetering van de autonomie, cognitie en mobiliteit.
  • We zien dat VanThuisUit de potentie heeft om binnen het budgettaire kader van zorgprofiel VV05 te passen.

TanteLouise en CZ zorgkantoor gaan het concept verder evalueren in samenwerking met een onafhankelijk onderzoeksbureau.

Rapport

Het rapport, via de knop hieronder te downloaden, bevat onder meer een uitleg over de werkwijze van VanThuisUit, resultaten van de evaluatie, aanbevelingen om het concept te verbeteren en een lijst met kernfactoren waarin de belangrijkste werkzame elementen uit het concept staan omschreven.

Bekijk hier een filmpje over VanThuisUit

ThuisWaarts

VanThuisUit is onderdeel van het programma ThuisWaarts. Binnen het samenwerkingsverband ThuisWaarts worden innovatieve concepten en interventies ontwikkeld met het doel deze initiatieven verder te brengen en te werken naar opschaling om zo daadwerkelijk impact te maken. Op de website van ThuisWaarts staat een webinar over het concept.