Je gebruikt een verouderde browser.

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

TanteLouise start actieonderzoek in het zorgcentrum

We hebben een forse subsidie ontvangen voor het uitvoeren van een actieonderzoek, gericht op het realiseren van een stimulerend klimaat voor bewoners van onze zorgcentra. Het is fantastisch nieuws, want zo’n subsidie krijg je niet zomaar. We hebben flink ons best moeten doen, maar het is gelukt en daar mogen we trots op zijn!

Wat nog mooier is, is het resultaat dat het ons en onze bewoners uiteindelijk kan opleveren. Dankzij deze subsidie zijn we namelijk in gelegenheid om te onderzoeken hoe wij onze bewoners in het zorgcentrum optimaal kunnen stimuleren om zo lang mogelijk actief te blijven. Hiermee verwachten we de doorstroom van deze doelgroep naar het verpleeghuis of ziekenhuis te vertragen of zelfs te voorkomen.

Waarom dit onderzoek?

TanteLouise stimuleert haar bewoners in de verpleeghuizen om zo lang mogelijk actief te blijven. Op locaties als Vissershaven en Hof van Nassau doen we dat door bewoners maximale vrijheid te bieden en de bewoners zo veel mogelijk regie over hun eigen kwaliteit van leven te geven. Het stimuleren om actief te blijven werkt alleen als alle betrokkenen optimaal met elkaar samenwerken, dus de cliënt en mantelzorgers met de zorgmedewerkers, facilitair medewerkers, behandelaren, specialisten ouderengeneeskunde en de vrijwilligers.

Actief en zelfredzaam

Ook voor bewoners van het zorgcentrum is het belangrijk dat zij gestimuleerd worden om hun capaciteiten optimaal te blijven benutten. Zeker nu er steeds meer mensen met dementie in het zorgcentrum wonen en de zorgvraag daardoor verandert. Actief blijven en zoveel mogelijk zelfredzaam zijn, houdt de fysieke en psychische gezondheid op peil en behoud het sociale functioneren. Dit helpt dus om de verhuizing naar het verpleeg- of ziekenhuis uit te stellen of zelfs te voorkomen.

Complexe samenwerking

Bewoners van het zorgcentrum hebben hun eigen huisartsen en behandelaren en daardoor zijn er veel meer verschillende partijen betrokken, van binnen en buiten het zorgcentrum. In een zorgcentrum met 40 bewoners, kunnen we zomaar te maken hebben met 40 verschillende huisartsen. Dit maakt de samenwerking soms ingewikkeld en complex. Maar ook voor deze doelgroep is het net zo essentieel dat alle betrokken partijen met elkaar samenwerken en eenduidige afspraken met elkaar maken. We noemen dit een ‘stimulerend klimaat’.

Actieonderzoek

De subsidie die we ontvangen hebben van ZonMW is bedoeld om te onderzoeken hoe we een stimulerend klimaat kunnen realiseren voor bewoners van het zorgcentrum. Hiervoor is een cultuuromslag nodig en zullen we de interdisciplinaire samenwerking tussen alle betrokken partijen moeten verstevigen. Het mooie aan dit onderzoek is dat het een actieonderzoek is. Terwijl het onderzoek loopt, ondernemen we al acties waarbij we op gestructureerde manier aan de slag gaan met het verbeteren van die samenwerking en veranderen van de cultuur. We kunnen in de praktijk en tijdens het onderzoek direct leren van de inzichten en erop bijsturen. We hoeven dus niet eerst de resultaten af te wachten voordat we de verbeteringen kunnen doorvoeren.

Het onderzoek start op 1 april en loopt voor een periode twee jaar. We voeren het onderzoek uit op locatie Stuijvenburgh, maar de resultaten van het onderzoek worden zo verwerkt dat ze van waarde zijn voor alle zorgcentra en andere woonvormen tussen thuis en het verpleeghuis. Een mooi voorbeeld hoe we door middel van wetenschappelijk onderzoek een onderwerp uit de praktijk op pakken om zo een bijdrage te leveren aan de kwaliteit van leven van onze bewoners én het innovatieve klimaat van tanteLouise.

We werken voor dit onderzoek nauw samen met Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen (UKON), Medisch Centrum de Poort, Psychologiepraktijk Remmerswaal en vertegenwoordiging van de cliëntenraad.

Dit project wordt mogelijk gemaakt door ZonMW.