Privacy en tanteLouise

Privacy speelt een belangrijke rol in de relatie tussen de medewerker en de cliënt en staat daarmee hoog op de bestuurlijke agenda. TanteLouise heeft de verantwoordelijkheid over persoonsgegevens en gegevensuitwisseling op alle terreinen waar ze actief is. TanteLouise is verplicht om zorgvuldig en veilig, proportioneel en vertrouwelijk om te gaan met het verzamelen, bewaren en beheren van persoonsgegevens. Goed en zorgvuldig omgaan met persoonsgegevens is een dagelijkse bezigheid. Het beschermen van de privacy is complex en wordt steeds complexer door technologische ontwikkelingen, de decentralisaties, grote uitdagingen op het terrein van veiligheid en nieuwe Europese wetgeving. Daarom vindt tanteLouise het belangrijk om transparant te zijn over de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan en de privacy waarborgen.

Hierbij hanteren wij de volgende uitgangspunten:

  • We leggen uit waarvoor tanteLouise de gegevens nodig heeft.
  • We verzamelen niet meer gegevens dan nodig.
  • Wij vinden het belangrijk in begrijpelijke taal, aan de personen die het betreft, uit te leggen waarvoor we deze gegevens gebruiken. De personen waarvan tanteLouise de gegevens gebruikt zijn op de hoogte van dit feit.
  • We zorgen ervoor dat de gegevens correct zijn.
  • TanteLouise beschermt gegevens tegen ongeautoriseerde toegang, verlies, vernietiging, beschadiging.

Bekijk onze privacyverklaring waarin we toelichten hoe we zorgvuldig met uw persoonlijke gegevens omgaan:

Vragen

Heeft u vragen over deze privacyverklaring of de verwerking van uw persoonsgegevens in het algemeen? Neem dan contact op met onze Functionaris Gegevensbescherming:

Stichting tanteLouise
T.a.v. Functionaris Gegevensbescherming
Boerenverdriet 18
4613 AK Bergen op Zoom

E-mail: privacy@tantelouise.nl