icon_oor

Geestelijke verzorging

Het verblijf in een verpleeghuis of zorgcentrum gaat voor veel mensen gepaard met een blijvend en toenemend verlies. Verlies van de vertrouwde woning, van vertrouwde naasten, van zelfstandigheid, van fysieke en/of geestelijke vermogens. Juist dan is het van belang dat mensen zich gezien, gehoord en gewaardeerd voelen. Bewoners kunnen bij de geestelijk verzorger terecht met hun verdriet, hun diepste vragen en gedachten.

Mensen geven op heel verschillende manieren betekenis aan hun leven. Soms speelt het geloof daarin een rol, soms gaat het om waarden die in hun leven belangrijk zijn. Wij helpen bewoners in hun persoonlijke zoektocht naar betekenis.

Onze doelstelling

De geestelijk verzorger kan rechtstreeks contact leggen met bewoners. Wij peilen wie er behoefte heeft aan contact. Het doel is: met aandacht aanwezig zijn, helen, begeleiden, verzoenen.

Voor wie is geestelijke verzorging?

De geestelijk verzorger is er voor alle bewoners van onze instellingen, hun naasten en onze medewerkers.

Ons aanbod:

  • individuele gesprekken
  • ontmoetingsgroepen rondom levensthema’s
  • kerkdiensten
  • rituelen, bijvoorbeeld bij het levenseinde
  • ondersteuning medewerkers
icon_handen_wit

Meer weten over geestelijke verzorging?

Met al uw vragen kunt u zeven dagen per week, 24 uur per dag terecht bij het Clientenservicebureau van tanteLouise. Dat kan telefonisch op het nummer 0900-900 4444 (lokaal tarief) of door het sturen van een e-mail naar clientenservicebureau@tantelouise.nl. Indien gewenst komen we bij u thuis, maar u bent ook van harte welkom op het servicebureau voor een persoonlijk gesprek. Wilt u direct één van onze geestelijk verzorgers spreken? Neem dan contact op met het medisch secretariaat van tanteLouise (0164 271351).