Je gebruikt een verouderde browser.

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Anita Verheugt: "Regel praktische zaken voordat het te laat is"

In wie heb ik het volste vertrouwen? Dat is volgens Anita Verheugt de vraag die iedereen zich moet stellen. Als adviseur van het cliëntenservicebureau van tanteLouise maakt Anita soms schrijnende situaties mee. Vooral als die vertrouwensvraag nooit is gesteld en niets is vastgelegd over hoe het later verder moet. “Begin op tijd met zaken goed te regelen, voordat u er zelf niet meer over kan beslissen.”

Eerste contactpersoon

Anita is in de gemeente Steenbergen het eerste aanspreekpunt voor wie bij tanteLouise komt wonen. In veel gevallen overlegt ze met de persoon die de praktische en medische zaken van de toekomstige bewoner regelt. Die wordt dan bij tanteLouise als eerste contactpersoon geregistreerd. Anita: “Iemand kan natuurlijk meerdere mantelzorgers hebben die dingen voor hem of haar doen.”

De eerste contactpersoon wordt door tanteLouise op de hoogte gehouden van de wachtlijst, gaat meestal mee met de rondleiding op de locatie en is de persoon waarmee tanteLouise afspraken maakt over de verhuizing. Diegene krijgt ook de inlogcode voor Caren, het systeem waarin mantelzorgers mee kunnen lezen in het dossier.

Wettelijk vertegenwoordiger

Wie die eerste contactpersoon is, hangt af van wie er nog zijn, vertelt Anita. “Het kan de partner zijn, of een van de kinderen of een broer of zus. Maar soms is er alleen nog een buurvrouw die boodschappen doet en een oogje in het zeil houdt.” Het Cliëntenservicebureau gaat na of de toekomstige bewoner het eens is met wie deze rol op zich neemt.

TanteLouise vraagt ook altijd of er een benoemd vertegenwoordiger is [zie kader]. Niet iedereen mag namelijk zomaar als vertegenwoordiger optreden. Dat is wel nodig als het gaat om bijvoorbeeld medische beslissingen als de bewoner er zelf, om wat voor reden dan ook, niet (meer) over kan beslissen.

Op tijd vastleggen

Anita raadt iedereen aan om schriftelijk een vertegenwoordiger te laten vastleggen, bijvoorbeeld via de notaris. “Iemand in wie u het volste vertrouwen heeft. Mensen die getrouwd zijn of samenwonen geven elkaar vaak een volmacht om zaken te regelen. Of wijzen een van de kinderen aan. Maar het kan ook heel iemand anders zijn.”

En regel dan meteen een levenstestament. “Daarin staan zaken die van belang zijn tijdens het leven. Of u wel of niet gereanimeerd wilt worden, wensen over het levenseinde, de verzorging van huisdieren, alles wat voor u belangrijk is.”

Lastige situaties

Dat voorkomt lastige of pijnlijke situaties, die kunnen ontstaan als mensen niet meer wilsbekwaam zijn. “Bijvoorbeeld als een zoon heel anders over de zorg denkt dan een dochter. Of dat de familie naar de rechtbank moet omdat het CIZ, de organisatie die kijkt ..wie recht heeft op zorg uit de Wet langdurige zorg, een benoemd wettelijk vertegenwoordiger eist voor een herindicatie.”

Heeft u vragen?

Schroom dan niet om contact op te nemen met het Cliëntenservicebureau (CSB) van tanteLouise, zegt Anita. Dat kan zeven dagen per week, 24 uur per dag op het telefoonnummer 0900 - 900 4444. “Bij twijfel, gewoon bellen. Ik zeg altijd: wij kunnen niet alles oplossen, maar we kunnen u wel de weg wijzen.” En wie meer wil lezen over deze ingewikkelde materie, kan ook terecht op de website van Alzheimer Nederland, Dementie.nl of het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Wat is een vertegenwoordiger?

Een benoemde of niet-benoemde vertegenwoordiger neemt beslissingen over zaken waarover iemand zelf niet meer kan beslissen. Een benoemd vertegenwoordiger is aangewezen door de rechter (curator of mentor) óf door de cliënt zelf, in een volmacht of levenstestament (schriftelijk gemachtigde). Is er geen benoemd vertegenwoordiger, dan is in eerste instantie de partner de vertegenwoordiger. En anders een naast familielid zoals een kind, broer of zus. Een nicht, neef, vriend of buurvrouw kan dus géén vertegenwoordiger zijn zonder dat dat is vastgelegd.

De vertegenwoordiger mag beslissingen nemen op medisch gebied, is aanwezig bij de Zorgleefplangesprekken en ontvangt – in overleg met de bewoner - de inlogcode voor Caren, het systeem waarin je als mantelzorger kan meekijken in het zorgdossier.

Op een rij:

  • Begin op tijd
  • Bepaal: wie vertrouwt u het meest?
  • Benoem een gevolmachtigde (vertegenwoordiger)
  • Leg vast, bijvoorbeeld via de notaris
  • Zorg voor een levenstestament