Je gebruikt een verouderde browser.

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Wet zorg en dwang

Sinds januari 2020 geldt de Wet zorg en dwang (Wzd). Op deze pagina leest u wat deze wet inhoudt. En waar u terecht kunt met vragen, advies of klachten over de manier waarop tanteLouise deze wet naleeft.

Wat is de Wzd?

Sinds januari 2020 geldt de Wet zorg en dwang. De Wet zorg en dwang regelt de rechten van onze cliënten bij onvrijwillige zorg of onvrijwillige opname. Onvrijwillige zorg of opname kan bijvoorbeeld worden toegepast bij mensen met dementie.

Nee, tenzij

Het uitgangspunt van de wet is: geen onvrijwillige zorg, tenzij het niet anders kan. Zorg leveren we dus in principe altijd op vrijwillige basis. Want iedereen heeft het recht om in vrijheid te leven en eigen keuzes te maken. Maar soms kunnen mensen met dementie niet (meer) zelf inschatten wat goed voor hen is. Dan helpen wij ze bij die keuzes.

Regels

Daarbij moeten we ons wel aan regels houden. Zo zoeken we eerst naar een vrijwillig alternatief. Als dat niet lukt, dan doorlopen we een stappenplan. Meer informatie over dat stappenplan lees je op deze website.

Uitleg over de Wet zorg en dwang

Vragen, problemen of een klacht?

Onvrijwillige zorg kan ingrijpend zijn. We kunnen ons voorstellen dat u als mantelzorger vragen of zorgen heeft. Daarom heeft tanteLouise een cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang, Antje Walhout. Zij biedt een luisterend oor en ondersteunt u bij het bespreekbaar maken van uw vragen en/of klacht en bij het zoeken naar een oplossing. Antje is onafhankelijk en dus niet in dienst van tanteLouise. Alles wat u vertelt, is vertrouwelijk en wordt niet gedeeld tenzij u daar uitdrukkelijk toestemming voor geeft. 

In deze flyer vindt u meer informatie over Antje Walhout. En op deze landelijke website vindt u meer uitleg over wat een cliëntvertrouwenspersoon Wzd doet. Of kijk het filmpje hieronder. 

De cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang is bereikbaar per mail via onderstaande button, of telefonisch via: 06 – 216 435 86.

Antje Walhout, cliëntvertrouwenspersoon Wzd
Bekijk hier een filmpje over de cliëntvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang