Je gebruikt een verouderde browser.

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Afval scheiden bij tanteLouise

Onze verpleeghuizen Bosgaard en Hof van Nassau zijn 1 oktober gestart met het apart weggooien van plastic en etensresten. Na de pilot op deze locaties, gaat in de loop van 2024 ook de rest van de organisatie meer afval scheiden. Wist jij dat de in de zorg veel gebruikte blauwe handschoentjes van rubber zijn en dus bij restafval horen?

Duurzamer werken

In de green deal duurzame zorg hebben we afgesproken dat we als zorgorganisatie duurzamer gaan werken. In de jaarplannen van de woonzorgcentra van tanteLouise is het een terugkerend thema. Zo gebruiken we vanaf 1 januari 2024 geen wegwerpbekers meer. Een ander onderdeel is afval scheiden. Tot nu toe zamelen we alleen papier, glas en statiegeldflessen apart in van restafval. In Bosgaard en Hof van Nassau nu dus ook plastic en drankkartons (PD) en etensresten oftewel ‘swill’. Afval scheiden is een stuk beter voor het milieu, want gescheiden afval is beter te recyclen.

Ambassadeur afval

Coach dagbesteding Elene en gastrouw Monique zijn, samen met nog een paar andere collega’s, ambassadeur afval in Bosgaard. Monique: “Ik ben zo iemand die de vensters nog van de enveloppen trekt. Als iemand bij ons thuis iets in de verkeerde bak gooit, vis ik het eruit.” Vandaar dat ze zich aanmeldde toen er een oproepje kwam. Ook Elene was er thuis al mee bezig. “Ik probeer het mijn kinderen mee te geven. Het gaat weleens mis, maar we proberen het.” Monique: “Tuurlijk. Ik ben ook niet roomser dan de paus.”

Kok Bart is één van de ambassadeurs van Hof van Nassau. “Ik ben geen klimaatbetoger, maar vind wel dat we onze footprint op deze aarde moeten beperken. Dat gaat van inkoop tot afval scheiden.”

Waarom nu pas?

De ambassadeurs dachten mee over een handige werkwijze in het restaurant en de woningen, en liepen tijdens de eerste week van de pilot rond in groene t-shirts om collega’s te helpen. Elene: “Het was natuurlijk even wennen, maar ik heb weinig negatieve reacties gehoord.” Bart: “Veel mensen zeggen: ik doe het thuis ook, dus waarom hier niet? En: waarom nu pas?”

“Ik doe het thuis ook, dus waarom hier niet?”

Bosgaard en Hof van Nassau zamelen samen zo'n 4.400 liter plastic per week in. Bij beide locaties staan 4 containers waar 1.100 liter in past. Die worden elke twee weken geleegd. Het is bij tanteLouise net even anders dan bij medewerkers thuis. In reguliere huishoudens mag bij het plastic ook metaal zoals blikjes, maar dat mag bij tante dus niet. Alleen PD in plaats van PDM, dus. Wist je dat ook de blauwe handschoentjes niet bij plastic mogen? Die zijn van rubber en gaan net als de blikjes bij het restafval. In 2024 gaan we in alle locaties van tante meer afval scheiden.

Ambassadeurs Bart en Sjoerd van Hof van Nassau in de eerste week van de pilot.

Blik en blauwe handschoenen

Als we naar buiten gaan om het plastic weg te gooien in de nieuwe grote containers wijst Monique een blikje aan. “Kijk, dat hoort hier niet in. Bij tanteLouise mag alleen plastic en drankkartons erbij. Anders dan bij medewerkers thuis, waar blik wel bij plastic mag. Maar dat betekent dus wel dat iemand z’n best heeft gedaan om het apart weg te gooien!” Andere veelgemaakte vergissingen zijn de blauwe handschoenen: die zijn van rubber en horen bij restval. Hetzelfde geldt voor vuil en nat papier; alleen schoon en droog papier mag bij papier.

Sneller vol

Al met al gaat het behoorlijk goed, vinden de ambassadeurs. Bart: “We moeten in Hof van Nassau nog wel een oplossing vinden voor de witte plastic tonnetjes waar swill uit de woningen in gaat, die worden erg vies omdat we ze pas de dag erna kunnen legen.” Qua opbrengst zijn de resultaten veelbelovend. Elene: “Onze huismeester ziet dat ook de papiercontainer veel sneller vol is. Mensen gaan beter scheiden.” Monique: “Het zou wel fijn zijn als mensen drinkpakken eerst plat maken voor ze het in de bak gooien…”

Positief

Of de ambassadeurs tips hebben voor de andere locaties? Elene: “Goede communicatie, ook vooraf, waarbij mensen meegenomen worden in het proces. Breng het in de eerste week van de pilot goed onder de aandacht. Loop rondjes en vraag of het goed gaat. Doe dat na een paar weken nog een keer. En laat mensen weten wat er goed gaat en wat verbeterpunten zijn.” Monique: “Benader het positief! Niet met vingers wijzen.” 

Dit artikel verscheen in Tante's Magazine van december 2023.

Green deal

In Nederland is de zorgsector verantwoordelijk voor 4% van het afval, 7% van de uitstoot van broeikasgassen en 13% van het grondstoffengebruik. Hoog tijd om te verduurzamen! TanteLouise doet mee aan het landelijk programma Green Deal Samen werken aan Duurzame Zorg. Daarin staan afspraken tussen de Rijksoverheid en zorgorganisaties.

Monique en Elene bij de nieuwe containers voor plastic en drankkartons.