Je gebruikt een verouderde browser.

We zien dat je Internet Explorer gebruikt, een oude en onveilige browser. Daardoor kunnen we je niet de mooie website voorschotelen die we zouden willen.

Je bent van harte welkom in elke andere browser zoals bijvoorbeeld Chrome, Firefox of Microsoft Edge. Wij wachten hier wel, tot zo!

Samen zorgen voor elkaar: zo ziet tanteLouise 2023-2026

We zeggen het vaker bij tante. De toekomst voorspel je niet, die maak je samen. In het nieuwe ondernemingsplan van tanteLouise Samen zorgen voor elkaar vertellen we hoe we de komende jaren onze missie waarmaken.

De beste zorg, waar thuis ook is

TanteLouise levert de beste zorg, waar thuis ook is. Dat doen we warm, mensgericht, professioneel, innovatief en eigenzinnig. Deze vijf kernwaarden houden we vast. Ook onze vier hoofddoelen veranderen niet: de gelukkige cliënt, de gelukkige medewerker, toonaangevend in innovatie en slimme bedrijfsvoering. Wel brengen we focus aan. Kijk en lees hieronder waar we op focussen.

Bekijk het filmpje over het ondernemingsplan dat we samen met collega's en bewoners maakten!

De gelukkige cliënt

TanteLouise focust zich in de zorgverlening nog meer dan voorheen op preventie en zelfredzaamheid. Zowel bij ouderen die nog zelfstandig wonen als bij bewoners van onze verpleeghuizen. Omdat we zien dat bewegen, zelf dingen doen en eigen regie mensen gelukkig(er) en gezond(er) maken. Hiermee willen we de gang naar het verpleeghuis vertragen of voorkomen, zodat mensen zo lang mogelijk zelfstandig kunnen wonen.

We versterken zelfredzaamheid in vijf stappen. We kijken naar wat 1) de cliënt; 2) technologie; 3) mantelzorgers; 4) het bredere sociale netwerk, de buurt en vrijwilligers en 5) de zorgprofessionals kunnen betekenen. We ontwikkelen hiervoor nieuwe manieren van samenwerken tussen medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers. Download hier de infographic waarin de vijf stappen staan beschreven. Deze infographic staat ook in het ondernemingsplan.

De gelukkige medewerker

Zonder gelukkige medewerkers en vrijwilligers geen gelukkige cliënten. Onze medewerkers en vrijwilligers zijn onmisbaar. TanteLouise wil dat zij zich prettig en veilig voelen binnen de organisatie. Dat ze welkom zijn, zichzelf zijn en zich gewaardeerd voelen.

We werken de komende jaren verder aan een taakverdeling waarbij iedereen zijn of haar krachten en talenten kan benutten en de ruimte krijgt om te groeien. TanteLouise heeft hiervoor een ruim scholingsaanbod. Ook kunnen medewerkers rekenen op oprechte steun als het even tegenzit.

Toonaangevend in zorginnovatie

TanteLouise ondersteunt haar medewerkers zo goed mogelijk in het uitvoeren van de zorgverlening.  Daarbij zetten we steeds vaker en steeds meer ondersteunende zorgtechnologie in. Deze hulpmiddelen maken het leven van onze cliënten comfortabeler, verbeteren de kwaliteit van onze zorgverlening en verminderen de werkdruk van medewerkers.

TanteLouise heeft de komende jaren extra aandacht voor een goede implementatie van zorgtechnologie. Daarnaast gaan we meer gebruik maken van data.

Slimme bedrijfsvoering

We werken continu aan het verbeteren van onze werkwijzen, processen en diensten. TanteLouise ontwikkelt nieuwe zorgconcepten die de zelfredzaamheid van ouderen versterken. We werken daarbij nauw samen met andere organisaties, onder meer om de doorstroom op elkaar af te stemmen en elkaar daar waar nodig te ondersteunen.

Lees ons ondernemingsplan

In het Ondernemingsplan 2023 – 2026: Samen zorgen voor elkaar hebben we onze plannen voor de komende jaren in het kort beschreven. Scroll ook even terug naar boven op deze pagina om het filmpje te bekijken dat we met collega's en bewoners maakten!