icon_tantelouise

Organisatie

Eigenlijk telt voor tante maar één ding…

TanteLouise biedt de beste zorg, waar thuis ook is. En eigenlijk zou tante het daarbij willen laten. Want we kunnen wel vertellen dat tanteLouise met 1.800 medewerkers en 850 vrijwilligers misschien wel de grootste werkgever in het werkgebied is, dat tanteLouise een uiterst professionele organisatie is die op het gebied van innovatie en vernieuwing tot de toonaangevende zorginstellingen in Nederland behoort, maar ja, is dat belangrijk? Eigenlijk telt voor tante maar een ding en dat is de zorg aan ruim 1.100 cliënten in onze zorgcentra en verpleeghuizen. Zij verdienen alle aandacht. Net als de meer dan 3.000 klanten die specialistische thuiszorg krijgen van de medewerkers van tanteLouise.

De missie van tanteLouise is om de beste zorg te leveren, waar thuis ook is. Door de grote inzet van gedreven medewerkers en vrijwilligers lukt het om die ambitie te realiseren. Dat zegt tante niet zelf, maar dat blijkt uit de goede scores op het gebied van cliënttevredenheid en het vertrouwen dat externe partijen in de organisatie uitspreken. In het rapport ‘Het hart klopt, de bedrijfsvoering ook’ schaart Dageraad Advies tanteLouise onder de beste zorgaanbieders in het land. En ook binnen het programma Waardigheid en Trots is tanteLouise op diverse onderdelen koploper. Het CZ Zorgkantoor gaf ons – tegen de stroom in – toestemming voor uitbreiding van de verpleeghuiszorg met 48 bedden. Daar spreekt vertrouwen uit. En dat tante de klassieke spruitjeslucht al lang heeft afgeschud, blijkt wel uit de toekenning van de Smart Homes Award 2016 voor het project Vissershaven en de prestigieuze Hans van den Bosch-prijs.