icon_tantelouise

Keurmerk

beeldmerk_2016_iso9001_ciio-staand1

Tante heeft haar zaakjes prima op orde

TanteLouise biedt de beste zorg waar thuis ook is. Maar tante heeft meer kwaliteiten en dat blijft niet onopgemerkt. De onderzoekers van certificeerder CIIO constateren in elk geval dat de werkwijze binnen tanteLouise dik in orde is. Zozeer zelfs dan tante ruimschoots voldoet aan de eisen die worden gesteld voor het nieuwste ISO 9001-keurmerk.

Drie auditoren van CIIO brachten bezoeken aan Moermont, Jacqueline, De Nieuwe Haven, De Lindenburgh, Elisabeth, de Turkse en Marokkaanse dagopvang en aan het Servicebureau. In totaal hebben ze met circa 140 medewerkers gesprekken gevoerd. De bevindingen waren overwegend positief. De onderzoekers maakten een groot compliment wat betreft de koers van de organisatie: tante toont lef en durft buiten de begaande paden te treden om zorg en welzijn van de cliënten en hun netwerk verder te verbeteren. Denk daarbij vooral ook aan de inzet van domotica en robotica maar bijvoorbeeld ook de nieuwe waakmanden.

TanteLouise beschikt volgens de onderzoekers over een volwassen, goed functionerend kwaliteitsmanagementsysteem. Dat is mooi. Maar uiteraard zijn er, want dat is altijd zo, nog wel een paar verbeterpunten.
Al met al vinden de onderzoekers dat tanteLouise haar zaakjes prima op orde heeft en ook zelf goed in de gaten heeft hoe ze ervoor staat. Niets dan lof dus. Tante voldoet dan ook ruimschoots aan de eisen in de Maatstaf 2016 en daarmee ook aan de eisen van het keurmerk ISO 9001:2015.

Keurmerk High Care Hospices

Slechts een klein aantal hospices in Nederland zijn in het bezit van het keurmerk High Care Hospices. Hospice De Markies mag zich met trots bij dat rijtje voegen. De Associatie van High Care Hospices (AHCH) is een vereniging van zelfstandige high care hospices in Nederland, en streeft hoogwaardige kwaliteit van palliatieve zorg na. Hiertoe is het Keurmerk Palliatieve Zorg ontwikkeld.

Het keurmerk wordt alleen toegekend aan hospices waarvan is vastgesteld dat zij het speciaal ontwikkeld kwaliteitssysteem op de juiste wijze in de dagelijkse praktijk hanteren. Dit wordt via een onafhankelijke toetsing door Stichting Perspekt gedaan. Hospice De Markies is met vlag en wimpel geslaagd en behaalde maar liefst een positieve score van 91% op alle gestelde kwaliteitsnormen. Vooral het interdisciplinaire werken wordt geprezen. Een ander sterk punt dat naar voren kwam is de wijze waarop gesproken wordt met de gast en diens naasten over de zorgverlening. Natuurlijk hebben ook de goede ervaringen en tevredenheid van de gasten en naasten een grote rol gespeeld bij het behalen van het keurmerk. Het keurmerk maakt duidelijk dat er kwalitatief hoogwaardige palliatief terminale zorg geboden wordt in Hospice De Markies.

Kijk voor meer informatie over het keurmerk op: www.hospices-highcare.nl

icon_handen_wit

Pluim

Elke dag opnieuw zijn zo’n 2.500 gedreven medewerkers en vrijwilligers aan het werk om op een liefdevolle en respectvolle manier zorg te verlenen aan ouderen op de Brabantse Wal.  Een keurmerk is dan een mooi compliment, maar geen doel op zich. Hart voor de zorg, dat is waar het om gaat, dat is waarmee tante zich wil onderscheiden. En als u toch een pluim wilt geven, zegt u dat onze medewerkers toch gewoon zelf. Vinden ze vast leuk.