icon_tantelouise

Links

Stichting tanteLouise werkt samen met een flink aantal kleine en grote partners. Om deze samenwerking te benadrukken en u van de beste informatie over de zorg en aanverwante onderwerpen te voorzien is deze pagina voor u beschikbaar. Hier vindt u links naar websites van derden in verschillende, duidelijk aangegeven categorieën. U kunt natuurlijk ook altijd met al uw vragen terecht bij ons Cliëntenservicebureau.

Zorgpartners

Hospice De Markies

Het is de wens van velen om thuis te kunnen sterven. Te midden van de mensen die hen lief zijn en in een omgeving die vertrouwd is. Om tal van redenen is het niet altijd mogelijk die wens in vervulling te laten gaan. Ook kan men bewust een keus maken om niet thuis te willen sterven, maar ook niet in een ziekenhuis of verpleeghuis. Voor elk van hen is er sinds 1 september 2009 Hospice De Markies, onderdeel van stichting tanteLouise.

Vrienden Hospice De Markies

De stichting Vrienden Hospice De Markies heeft ten doel de ondersteuning van het werk van het hospice in zowel financiële als materiële zin.

Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg

Informatie over Vrijwilligers Palliatieve Terminale Zorg. Zo’n 200 VPTZ-organisaties in heel Nederland bieden ondersteuning aan mensen in de laatste levensfase. Op de website van de landelijke vereniging vindt u de adressen van VPTZ-organisaties.

TWB, Thuiszorg met Aandacht

Een bekende naam, diepgeworteld in de regio West-Brabant. Onze samenwerkingspartner TWB Thuiszorg met Aandacht biedt passende ondersteuning in de meest uiteenlopende thuiszorgsituaties. Met kleine zorgteams neemt TWB in de reguliere thuiszorg de tijd om te helpen waar dat kan. De zorgteams hebben aandacht voor de kleine dingen die er maar al te vaak toe doen.

Scholing & Onderzoek

Kellebeek College

Het Kellebeek College in Roosendaal is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en werkt nauw samen met stichting tanteLouise bij het opleiden van leerlingen tot verzorgende en verpleegkundige.

Scalda

Scalda in Goes is een school voor middelbaar beroepsonderwijs (mbo) en werkt nauw samen met stichting tanteLouise bij het opleiden van leerlingen tot verzorgende en verpleegkundige.

Ukon (Universitair Kennisnetwerk Ouderenzorg Nijmegen)

Zorgorganisaties zijn voortdurend in ontwikkeling om hun zorg aan kwetsbare ouderen te verbeteren. Alle UKON-organisaties participeren in studies en dragen zo bij aan wetenschappelijke onderbouwing van de zorg. Deze kennis delen en het uitwisselen van ervaringen is pas echt samenwerken. Dat kan, op deze website.

Informatievoorziening en ondersteunende diensten

Vraagwijzer

Vraagwijzer Bergen op Zoom biedt voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken uit de gemeente Bergen op Zoom bijzonder veel informatie over welzijn, wonen, zorg en inkomen. Daarnaast is er een loket voor de WMO voor Centrum indicatiestelling zorg.

Vraagwijzer Steenbergen

Vraagwijzer Steenbergen biedt voor ouderen, gehandicapten en chronisch zieken uit de gemeente Steenbergen bijzonder veel informatie over welzijn, wonen, zorg en inkomen. Daarnaast is er een loket voor de Wmo voor Centrum indicatiestelling zorg.

Wmo-loket Woensdrecht

Met alle vragen over de Wmo kunnen de inwoners van de gemeente Woensdrecht terecht bij het eigen Wmo-loket. Dat is gevestigd in het welzijnscentrum in de Kromstraat 4 in Hoogerheide.

Actiz

Landelijke belangenorganisatie van instellingen voor verpleging en verzorging.

Per Saldo

Per Saldo is de belangenvereniging van mensen met een persoonsgebonden budget. De organisatie geeft informatie en advies aan mensen die zelf hun zorg, hulp en begeleiding willen organiseren.

Mezzo

Mezzo komt op voor de belangen van mantelzorgers, organisaties die mantelzorgers ondersteunen en lokale en regionale organisaties die vrijwilligers in de zorg inzetten. Mezzo geeft steun, informatie en advies.

Zorgbelang-Nederland

In Nederland zijn 20 Zorgbelangorganisaties, die elk in hun eigen regio actief zijn. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio, geven informatie en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zorgbelang Nederland (voorheen LOREP) is de brancheorganisatie van de regionale Zorgbelangorganisaties.

Patiëntenfederatie Nederland

In Nederland zijn 20 Zorgbelangorganisaties, die elk in hun eigen regio actief zijn. Zij behartigen de belangen van zorgvragers in de regio, geven informatie en zetten zich in voor de kwaliteit van de zorg. Zorgbelang Nederland (voorheen LOREP) is de brancheorganisatie van de regionale Zorgbelangorganisaties.

Gemeentes en overheden

Gemeente Bergen op Zoom

De website van de gemeente Bergen op Zoom.

Gemeente Steenbergen

De website van de gemeente Steenbergen.

Gemeente Woensdrecht

De website van de gemeente Woensdrecht

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Website van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport met onder meer nieuws en veel dossiers over relevante (zorg)onderwerpen.

Centrum Indicatiestelling Zorg

Heeft u blijvend intensieve zorg nodig? Dan kunt u wellicht zorg krijgen vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Het Centrum indicatiestelling zorg (CIZ) onderzoekt of u daarvoor in aanmerking komt.