icon_tablet

Innovatie

als noodzakelijke voorwaarde voor de toekomst

De ouderenzorg verandert. In hoog tempo. Meer mensen hebben hoogwaardige zorg nodig, maar steeds minder mensen zijn beschikbaar om die zorg te verlenen. Dat vraagt om slimme oplossingen. Anders kijken naar hetzelfde, is dan ook het devies. Maar ook anders denken en anders doen. Vindingrijk en eigenzinnig. Niet omdat het kan, maar omdat het moet. Om die reden organiseert tanteLouise tal van innovatietrajecten en neemt actief deel aan regionale, landelijke en internationale netwerken. Hieronder een greep uit de actuele innovatieprojecten binnen tanteLouise.

Do ACTIVE

Er zijn steeds meer aanwijzingen dat het aanleren van gezonde gewoonten kan helpen om de ontwikkeling van een ziekte zoals dementie te vertragen. Daarom is tanteLouise, in samenwerking met de gemeente Bergen op Zoom, gestart met een uniek onderzoeksprogramma: Do ACTIVE. Hierbij stimuleren we deelnemers – inwoners vanaf 67 jaar uit de drie Brabantse Wal-gemeenten – met gerichte prikkels om  gezonde gewoonten aan te leren.

De deelnemers aan het onderzoek worden door een verpleegkundige van tanteLouise thuis bezocht. Na de intake krijgen zij een Fitbit Versa, een slim horloge dat bijvoorbeeld registreert hoe actief de gebruiker is en hoe goed die slaapt. Beweegt iemand te weinig, dan waarschuwt de computer met een prikkelend advies als ‘duwtje in de rug’. Op die manier probeert tanteLouise de gebruikers aan te zetten tot het maken van gezondere keuzes en een verandering van leefstijl. Ben jij of ken jij iemand die graag mentaal en lichamelijk fit oud wil worden? Meld je dan aan via do-active@tantelouise.nl.

Anders werken in de zorg

Met het programma ‘Anders werken in de zorg’ heeft tanteLouise het initiatief genomen om in een hoog tempo bestaande innovatieve technologie in te zetten bij een aantal deelnemende zorgorganisaties in de regio West-Brabant. Het gaat daarbij niet alleen om het delen van ervaringen van succesvolle pilots, maar om echte impact te realiseren die bijdraagt aan kwaliteit van zorg en het arbeidsmarktprobleem: minder beschikbare medewerkers voor een groeiend aantal ouderen die zorg nodig hebben.

Samen met CZ Zorgkantoor en zo’n 11 zorgorganisaties hebben we dit programma vormgegeven. Op dit moment is gekozen voor onderstaande drie projecten, waarbij het mogelijk is in een later stadium projecten toe te voegen die eveneens bijdragen aan het verhogen van de kwaliteit van zorg en de arbeidsproductiviteit.

Slim incontinentiemateriaal

Samen met de firma Abena Nova is tanteLouise aan de slag met een slimme clip aan het incontinentiemateriaal. Door de clip wordt het mogelijk om via een tablet of smartphone te zien hoe groot de capaciteit van de luier nog is en welke tijd resteert voordat die vervangen moet worden. Dat levert niet alleen een besparing op in tijd, het voorkomt ook dat de cliënt onnodig wakker wordt gemaakt, onnodig gebruik van de tillift en het voorkomt onnodig gebruik van incontinentiemateriaal. Misschien nog wel belangrijker: het behoedt de cliënt voor een vervelende ervaring en de nodige schaamte.

Pharma-See

Een fors probleem in de gezondheidszorg is het grote aantal medicatiefouten. Jaarlijks belanden daardoor meer dan 50.000 mensen in het ziekenhuis, soms met fatale afloop. TanteLouise denkt het aantal fouten drastisch terug te kunnen brengen door het gebruik van een baanbrekende technologie die zij samen met het bureau 1Minuut ontwikkelt: de Pharma-See. Dat is een speciale bril die gebruik maakt van Augmented Reality technologie, waardoor medewerkers bij het gereedmaken of het toedienen van de medicijnen stap voor stap door het hele proces worden geloodst. Door gezichtsherkenning en het scannen van een barcode koppelt de bril de juiste medicijnen aan de juiste persoon en projecteert hij alle te nemen stappen in het gezichtsveld van de medewerker. Zonder dat die – ook al wordt hij of zij tussentijds gestoord – iets kan vergeten of fout kan doen. De Pharma-See maakt het zelfs mogelijk om dubbele controles uit te voeren (alleen al bij tanteLouise zijn dat er 220.000 per jaar).

Expertise zonder afstand

De professional in ‘the lead’, maar wel op afstand. Een van de grootste uitdagingen in de zorg is op het juiste moment de expertise van professionals bij elkaar brengen. Vragen die ontstaan vanuit een zorgsituatie met een cliënt kunnen vanwege de toename van de complexiteit vaker niet worden opgelost door de aanwezige professionals.

Door middel van het dragen van deze bril kan bijvoorbeeld een gespecialiseerd wondzorgverpleegkundige of arts op afstand meekijken met een medewerker, waardoor deze sneller de juiste zorg kan verlenen.

Europese trajecten

TanteLouise beschouwd innovatie binnen de ouderenzorg als één van haar kernactiviteiten. We benutten daarbij mogelijkheden in de omgeving van het werkgebied Brabantse Wal, maar zeker ook daarbuiten. In dit kader nemen we deel aan onderstaande Europese innovatietrajecten.

SEAS2Grow

SEAS2Grow is een Europees samenwerkingsverband tussen Engeland, Frankrijk, België en Nederland met als doel om de ontwikkeling van kansrijke innovaties in de ouderenzorg te versnellen. Zowel zorginstellingen als bedrijven, overheden en kenniscentra werken nauw samen om zorginnovaties – die ingezet kunnen worden in verzorgings- en verpleeghuizen, maar ook bij mensen thuis – kansen te geven.

Vanuit Nederland zijn kenniscentrum Smart Homes, netwerkorganisatie Care Innovation Center West-Brabant en tanteLouise de deelnemende partners. TanteLouise gebruikt haar kennis en ervaring om producten te testen, startende bedrijven van advies te voorzien en kennis uit te wisselen met andere regio’s. We ontvangen hiervoor subsidie vanuit het European Regional Development Fund (ERDF).

AAL FreeWalker

AAL is een EU subsidieprogramma dat staat voor Active and Assisted Living. Het is een programma voor initiatieven die zelfstandig en gezond ouder worden mogelijk maakt, mede met inzet van technologie.

Het project FreeWalker is er op gericht mensen met dementie of gerelateerde problematiek zoveel mogelijk hun eigen ‘vrije wandeling’ te laten maken, zoals zij dat altijd gewend zijn.

Daarbij wordt gebruik gemaakt van gps-techniek, kennis van dementie en alles wat we weten over de betreffende bewoner. De techniek zit onder andere in een polsbandje dat een bewoner bij zich draagt, wat maakt dat wanneer iemand even de weg kwijt raakt, er hulp geboden kan worden. Bijvoorbeeld in de vorm van een aanwijzing op het polsbandje, een spreek-luisterverbinding met de zorgverlener of de omgeving.  TanteLouise werkt in dit project samen met kennisinstituut Vilans en een aantal partners in Oostenrijk en Zwitserland.

AAL Tactile

AAL is een EU subsidieprogramma dat staat voor Active and Assisted Living. Het is een programma voor initiatieven die zelfstandig en gezond ouder worden mogelijk maakt, mede met inzet van technologie.

Het project Tactile is er op gericht thuiswonende ouderen te helpen bij het behouden van sociaal contact, het trainen van de cognitieve vaardigheden én het behouden van lichamelijke activiteit. En dat allemaal met de combinatie van een gezelschapsspel zoals mens-erger-je-niet met een hypermoderne Mixed Reality Bril. Met deze bril kan een thuiswonende oudere bijvoorbeeld een potje schaken tegen zijn kleinzoon, terwijl die kleinzoon gewoon thuis op de bank zit, maar beiden zo’n bril draagt. In dit project wordt samengewerkt met technische bedrijven uit Nederland en zorg- en onderzoekspartners uit Zwitserland en Oostenrijk.

Belevingsgerichte innovaties

Hieronder een overzicht van de belevingsgerichte innovaties die tanteLouise inzet om de kwaliteit van leven van haar bewoners te verhogen.

Qwiek.up

De Qwiek.up, van de gelijknamige leverancier Qwiek, is een bijzondere projector die het mogelijk maakt beelden te projecteren op bijvoorbeeld plafonds of muren.

Kijk voor meer informatie op www.qwiek.eu/up.

CRDL

De CRDL is een bijzonder instrument dat in staat is om lichamelijk contact tussen mensen te vertalen naar geluid. Wanneer twee of meer mensen met één hand het apparaat aanraken en met de andere elkaar, hoort men bijvoorbeeld het geluid van een boerderijdier of een huiselijk apparaat. Dat maakt het mogelijk om te communiceren met mensen waarmee dat heel erg lastig is, bijvoorbeeld als gevolg van dementie.

Kijk voor meer informatie op https://crdlt.com/

BelevenisTafel

De BelevenisTafel is een enorme iPad die leuke spelletjes, liedjes en tal van andere applicaties bevat die speciaal zijn ontwikkeld voor (dementerende) ouderen.

Kijk voor meer informatie op www.belevenistafel.nl.

Silver Fit

In beweging blijven door te fietsen is voor veel ouderen belangrijk. Echter, een bewoner in een verpleeghuis is vaak niet meer in de gelegenheid om zelfstandig een rondje in de omgeving te fietsen en in is daarvoor aangewezen op de oefenruimte van de fysiotherapie. Silverfit Mile biedt middels een videoscherm tóch een kijkje in de buitenwereld. Bijvoorbeeld de eigen woonomgeving of een ander gebied in binnen- of buitenland.  Het beeld speelt zich in het tempo van de fietser, waardoor men letterlijk ervaart zelf te fietsen.

Kijk voor meer informatie op www.silverfit.com.

Overige innovaties

WOLK (heupairbag)

Het dragen van een heupairbag kan een gebroken heup bij een val voorkomen. Een uitkomst voor ouderen, want een gebroken heup kan op latere leeftijd grote gevolgen hebben. Binnen tanteLouise wordt onderzocht op welke momenten dit preventiemiddel gedragen kan worden.

Benieuwd naar de ervaringen? Bekijk onderstaande video.

icon_handen_wit

Vragen over één van de innovaties of lopende trajecten?

Mail gerust naar innovatie@tantelouise.nl.