Slimme vloer

 In Geen onderdeel van een categorie

De ouderenzorg in ons land staat voor een enorme uitdaging. Het aantal ouderen neemt in hoog tempo toe en daarmee de vraag naar kwalitatief hoogwaardige zorg. Echter, het aantal professionals dat die zorg kan leveren, neemt de komende jaren juist af. Om met minder mensen meer ouderen te kunnen helpen, zijn slimme oplossingen nodig. De Smart Floor, van het Eindhovense bedrijf Connective Floors BV, is zo’n slimme oplossing. In samenwerking met tanteLouise is een zorgapplicatie ontwikkeld waarmee bij ouderen objectief een verhoogd valrisico kan worden vastgesteld.

In de vloeren van bijvoorbeeld een verpleeghuis of een therapieruimte worden honderden antennes aangebracht (50 per vierkante meter) waarmee heel nauwkeurig informatie kan worden verzameld over het loopgedrag van ouderen. Via een sensor in de schoen of manchet om de enkel worden zaken als loopsnelheid, paslengte en de stand van de voeten geregistreerd. Als dat patroon wijzigt – bijvoorbeeld bij een verslechtering van de fysieke conditie of als gevolg van medicijngebruik – kan dat wijzen op een verhoogd valrisico.

Met het blote oog zijn die minimale veranderingen nauwelijks waarneembaar. Met de verkregen data echter, kan de zorgverlener op basis van objectieve meetresultaten weloverwogen passende maatregelen treffen. Zo kan hij de oudere cliënt adviseren om alleen nog te wandelen met een rollator of een ander hulpmiddel, om zo een val te voorkomen. Ook kan hij uit voorzorg het dragen van een heupairbag voorschrijven.

Het afgelopen jaar heeft tanteLouise in verpleeghuis Hof van Nassau uitgebreid getest met zowel de Smart Floor als de heupairbag. Hoewel het wetenschappelijk onderzoek om dit te onderbouwen nog loopt, zijn de eerste resultaten meer dan hoopgevend. Tijdens de proefperiode is het aantal heupfracturen met bijna 50% afgenomen. Buiten het feit dat daarmee veel persoonlijk leed is voorkomen, leidt de preventieve inzet van deze moderne technologie tot een aanzienlijke vermindering van de zorgkosten en een tijdsbesparing van gemiddeld 284 uur per cliënt. Tijd die tanteLouise heel goed elders kan inzetten…

Het aantal toepassingen van de Smart Floor wordt in de nabije toekomst verder uitgebreid en in de ouderenzorg bijvoorbeeld ingezet bij de verfijning van geriatrische revalidatieprocessen en bij de diagnose van het type dementie.