De pilot voorbij

 In Geen onderdeel van een categorie

 

In het theater van Dongepark, een locatie van zorgorganisatie Volckaert, kwamen voor de vierde keer de dertien deelnemende organisaties aan Anders Werken in de Zorg bij elkaar. Dit maal voor een werkplaats met als thema ‘De pilot voorbij’. Anders Werken in de Zorg is een initiatief van tanteLouise waarin zorgorganisaties samen werken aan het versneld inzetten van technologie in de ouderenzorg. Binnen het programma zijn het eerste jaar mooie mijlpalen bereikt. Dat wil niet zeggen dat het tempo omlaag kan… tijd voor de volgende stappen! Wat kunnen we komend jaar doen om werken in de zorg anders en slimmer in te gaan richten? Annet Boekelman, bestuurder van Volckaert, onderstreepte nogmaals het belang van innovatief werken en slimme oplossingen zoals de inzet van zorgtechnologie. Door de aanwezige zorgprofessionals werden er resultaten gedeeld en ervaringen besproken.

Wat zeggen de cijfers

Tijdens deze middag deelde Henk Herman Nap, senior onderzoeker bij Vilans, een aantal onderzoeksresultaten van de verschillende business-cases die zijn gedaan met het slimme incontinentiemateriaal. Naast de ‘harde cijfers’ uitgedrukt in uren die worden bespaard en daarmee dus ook geld, worden de ‘zachte baten’ inzichtelijk gemaakt: cliënten geven aan vaker tevreden te zijn door de inzet van het slimme materiaal. Met name het schrappen van onnodige verschoningen in de nacht zorgt voor betere nachtrust en een uitgerust gevoel aan het begin van de dag. Zorgmedewerkers ervaren een andere manier van werken doordat ze via de app hun zorgroute bepalen en minder routinematig handelen.

Ook keken we naar de resultaten van de SmartGlass die ingezet wordt bij het project expertise zonder afstand. De inzet van de bril bij scholing wordt als zeer positief ervaren. Voor de pilots met betrekking tot wondzorg bleek dit in de praktijk lastiger. De leverancier van de bril, 1Minuut, heeft intussen een nieuwe versie van de bril ontwikkeld. Er zijn twee organisaties gestart met pilots met de vernieuwde bril en die laten nu al mooie resultaten zien.

Nieuw: medicatiebril en heupairbag

Na een korte koffiepauze volgde de demonstratie voor het nieuwe project Pharma-See: een bril die de zorgprofessional ondersteunt bij het uitdelen, gereedmaken en toedienen van medicatie. En daarmee helpt bij het reduceren van medicatiefouten. Diana Klaassen, farmaceutisch coördinator bij tanteLouise en betrokken bij de ontwikkeling van deze bril, deelde de eerste ervaringen met de deelnemers van de werkplaats. De verwachting is dat later dit jaar de eerste pilots met de medicatiebril kunnen worden gedaan bij de deelnemende zorgorganisaties.

Martijn Pepping van Wolk Airbag gaf een demonstratie van een slimme heupairbag die onder de kleding wordt gedragen en zorgt voor een zachte landing bij een val. Hiermee kunnen heupfracturen en daarmee gepaarde risico’s worden voorkomen. Cliënten die de Wolk dragen voelen zich over het algemeen veiliger en zijn mobieler. De deelnemende organisaties kunnen vanaf maart al starten met pilots met dit innovatieve product.