We slaan de handen ineen voor innovaties in de ouderenzorg

 In Geen onderdeel van een categorie
De uitdagingen in de ouderenzorg zijn groot. Als we willen dat ouderen ook in de toekomst passende zorg en ondersteuning krijgen, hebben we vernieuwing nodig met impact. Daarom heeft tanteLouise samen met 3 andere vooruitstrevende zorgorganisaties en CbusineZ het Innovatiefonds Ouderenzorg (IFOZ) opgericht. Met investeringen in beloftevolle innovaties werkt IFOZ aan toekomstbestendig ouderenzorg.
IFOZ is een samenwerking van CbusineZ (innovatie- en participatiemaatschappij gelieerd aan CZ) met vier zorgorganisaties: tanteLouise, Thebe, Envida en Archipel. Stuk voor stuk koplopers die hun nek willen uitsteken om vernieuwingen in de ouderenzorg te versnellen. En dat is nodig. Want er komen steeds meer ouderen en die ouderen maken steeds meer gebruik van zorg. “Om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven leveren, zal er iets moeten veranderen”, zegt Rogier van der Hooft, bestuurder van IFOZ. “Door onze krachten te bundelen selecteren we sneller innovaties die echt een bijdrage gaan leveren én zorgen we voor versnelling van implementatie.”
IFOZ bundelt haar krachten ook met andere zorgorganisaties om innovaties in een breder netwerk te kunnen inzetten. Surplus is daar een voorbeeld van. Na succesvolle implementaties stellen we kennis en expertise aan andere geïnteresseerde organisaties beschikbaar om zo in de breedte een versnelling te creëren.

Grote impact

IFOZ draagt bij aan toekomstbestendige ouderenzorg door deel te nemen in Nederlandse bedrijven die met hun innovatie grote impact kunnen hebben op ‘anders werken’ in de ouderenzorg en zelfredzaamheid van ouderen thuis. IFOZ doet dit niet alleen met financiering, maar ook door kennis en ervaring te delen op het gebied van ontwikkeling en het inzetten van de innovatie. CbusineZ heeft ruime ervaring met investeringen. De betrokken zorgorganisaties zorgen voor inhoudelijke kennis en de inzet van de innovatie in hun organisatie.

Innovaties selecteren

Bij het selecteren van initiatieven hanteert IFOZ een aantal criteria om zo gericht en effectief mogelijk te kunnen werken. Zo moet de innovatie bijdragen aan duurzaam toegankelijke ouderenzorg door innovatie op de thema’s ‘Anders Werken’ of ‘Zelfredzaamheid Thuis’. Het kan gaan om zowel technologische als sociale en organisatorische innovaties. Een andere voorwaarde is dat de onderneming openstaat voor de actieve betrokkenheid van IFOZ. Ken jij zelf nog ondernemingen die zich herkennen in de doelstelling van IFOZ dan mag je ze uitnodigen om zich te melden bij IFOZ. Alleen door samen te werken kunnen we de uitdagingen in de ouderenzorg aan.

Kijk voor meer informatie op www.IFOZ.nl en volg IFOZ ook op LinkedIn en/of Twitter